Ομιλία στη διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό του δικτύου αστικών συγκοινωνιών του λεκανοπεδίου της Αττικής

Στόχο και βασική προτεραιότητα που έχουμε εξαρχής θέσει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελεί η παροχή στον πολίτη μέσων μαζικής μεταφοράς που θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σύγχρονες ανάγκες του στον τομέα των μετακινήσεων, προσφέροντας του ταυτόχρονα ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Επιθυμία μας αποτελεί, τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν πιο ελκυστικά, πιο σύγχρονα, πιο ασφαλή, πιο οικολογικά και πιο φιλικά για τους κατοίκους της πόλης.

Για το σκοπό αυτό επικεντρώνουμε τη δράση μας στη διαρκή αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών για την επίτευξη γρήγορων, άνετων και οικονομικά προσιτών μέσων μαζικής μεταφοράς. Μέσων μαζικής μεταφοράς που θα κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση για όλους σε κάθε γωνιά της πόλης και θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των κατοίκων στους προορισμούς της αρεσκείας τους.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντατικοποιούμε την εκστρατεία μας με στόχο να πείσουμε τους πολίτες  να περιορίσουν τη χρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις τους και να προτιμήσουν τα πιο οικολογικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Πιστεύουμε πως πρόκειται για στόχο εφικτό, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το τρίπτυχο που συνίσταται στην πληρέστερη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, την αύξηση της συχνότητας και την επέκταση των δρομολογίων τους καθώς και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη.

Με σχέδιο και συστηματική προσπάθεια επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αστικές συγκοινωνίες σύγχρονες, λειτουργικές, που σέβονται τον πολίτη, που σέβονται το περιβάλλον, που σέβονται το δικαίωμα όλων σε μια βιώσιμη κινητικότητα.
Μέρος αυτού του ευρύτερου σχεδίου και βασικό θέμα της σημερινής διαβούλευσης, αποτελεί και η αναπροσαρμογή του τρόπου οργάνωσης των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών και ο εν γένει επανασχεδιασμός τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

 Βασική  φιλοσοφία του σχεδίου μας, αποτελεί να καταστήσουμε το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς, δηλαδή  τις γραμμές 1 (ηλεκτρικού), 2 και  3 (Μετρό) καθώς και τις γραμμές του προαστιακού, τη ραχοκοκαλιά του μεταφορικού συστήματος της πρωτεύουσας.

Οι γραμμές αυτές στις οποίες αναφερόμαστε, λειτουργούν σήμερα με υψηλές ταχύτητες και εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα δρομολογίων, είναι χρονικά αξιόπιστες, αφού δεν επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, και προσφέρουν άνετη μετακίνηση και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Δίνοντας βάρος, λοιπόν, στην περαιτέρω αξιοποίηση της χρήσης των μέσων σταθερής τροχιάς, προχωρούμε στην αναδιάρθρωση του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών, ώστε οι τελευταίες να αποτελέσουν τις τροφοδοτικές γραμμές του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς.

Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι γραμμές του τρόλεϊ, λόγω του ακτινικού τους χαρακτήρα και της διέλευσής τους από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως έχουν σήμερα και θα εξυπηρετούν τόσο τους μετεπιβιβαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, όσο και τους μετακινούμενους στις ενδιάμεσες στάσεις.

Με την αποτελεσματική συνδυαστική χρήση μέσων σταθερής τροχιάς και λεωφορείων ή τρόλεϊ, έχει υπολογισθεί ότι ο συνολικός χρόνος μετακίνησης θα μειωθεί περίπου κατά 15%-30%, και μάλιστα η μετακίνηση θα γίνεται πλέον χωρίς τις απρόβλεπτες καθυστερήσεις που μπορεί να προκληθούν λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους της πόλης. 

Όσον αφορά το τραμ, τώρα, προβλέπεται ότι αυτό θα εξυπηρετεί, κατά κύριο λόγο, τις περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών είναι οι εξής:

Οι επιβάτες να μετακινούνται ταχύτερα στον τελικό τους προορισμό, παρά την ενδεχόμενη μικρή χρονική επιβάρυνση που μπορεί να υφίστανται κατά τη φάση της μετεπιβίβασης (όπως, για παράδειγμα, μπορεί να συμβαίνει στις περιπτώσεις της αλλαγής μεταφορικού μέσου, η οποία πιθανόν να συνεπάγεται μετακίνηση πεζή από το ένα μέσο στο άλλο, ή της αναμονής κατά το χρόνο που μεσολαβεί για την επιβίβαση στο άλλο μεταφορικό μέσο)

Να μην υπάρχει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των επιβατών, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη χρήση του ενιαίου εισιτηρίου για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ισχύει για μιάμιση ώρα από την επικύρωσή του, όπως και με τη μειωμένη τιμή των μηνιαίων και ετήσιων καρτών.


Να εξυπηρετούνται οι ενδιάμεσες, μεταξύ των σταθμών, χρήσεις γης, με γραμμές τρόλεϊ (όπου αυτές υπάρχουν), καθώς και με λεωφορειακές γραμμές χαμηλότερης συχνότητας, που θα συνεχίζουν μέχρι το κέντρο.

Η διαδρομή των τροφοδοτικών γραμμών προς τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς να είναι σχετικά σύντομη και στην κατεύθυνση της μετακίνησης των επιβατών. Το γεγονός αυτό θα απαιτήσει, κατά συνέπεια, και την αύξηση των υπαρχουσών γραμμών, ώστε να συνδέονται οι διάφορες περιοχές με τον σταθμό μετεπιβίβασης, χωρίς παρεκκλίσεις.


Η συχνότητα των τροφοδοτικών γραμμών να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και να είναι μεγαλύτερη ενός προκαθορισμένου ελάχιστου ορίου (π.χ. κάθε 8-10 λεπτά), σε κάθε περίπτωση, πάντως, να είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με πριν.

Οι συνθήκες μετεπιβίβασης να είναι άρτιες, ομαλές και να τυγχάνουν της αποδοχής του επιβατικού κοινού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη διαμόρφωση των σταθμών μετεπιβίβασης, τη μείωση της απόστασης που θα πρέπει να διανυθεί πεζή και την κατά το δυνατόν αποφυγή διάβασης της κεντρικής οδού.


Κατά τη μετακίνηση στον τελικό προορισμό, να περιορίζονται οι μετεπιβιβάσεις στις ελάχιστες δυνατές, προκειμένου να περιοριστούν μια σειρά από προβλήματα, που μεταξύ άλλων, εγκυμονούν και κινδύνους για τις ευαίσθητες ομάδες (όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα ΑΜΕΑ).

Να υπάρξει ένας επαρκής σε έκταση και λειτουργικά διαμορφωμένος χώρος που θα διατίθεται στα λεωφορεία για τη χρησιμοποίηση από αυτά ως στάση ή αφετηρία τους στους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς.


Οι συνθήκες προσέγγισης των σταθμών μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου, να είναι ομαλές  (αποφυγή πολλών παρακάμψεων) και να μην επιβαρύνουν κυκλοφοριακά την ευρύτερη περιοχή των σταθμών

Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, εκτός από τα προφανή οφέλη για τον πολίτη που μετακινείται, αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις και στο περιβάλλον, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η χρήση των πιο οικολογικών μέσων σταθερής τροχιάς και θα περιοριστούν οι οδικές μετακινήσεις, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι ο οδικός τομέας ευθύνεται σήμερα για το 40% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και το 70% των εκπομπών διαφόρων άλλων ρύπων.

Εξάλλου, αισιοδοξούμε ότι σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση, όπως η εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις και η ταχύτερη πρόσβαση στον επιθυμητό προορισμό, η οποία θα συνοδεύεται από άνεση, ασφάλεια και σωστή εξυπηρέτηση, θα προσελκύσει τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα τους πείσει να αφήσουν το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο σπίτι, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις στην πόλη και δημιουργώντας πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στην πρωτεύουσα.

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω της μικρότερης απόστασης που θα διανύεται στο εξής από τις τροφοδοτικές γραμμές, θα απαιτείται πλέον μικρότερος αριθμός λεωφορείων, γεγονός το οποίο πρακτικά θα μεταφράζεται στο ότι όσα οχήματα θα περισσεύουν και δεν θα είναι απαραίτητα, θα δρομολογούνται σε άλλες γραμμές, βελτιώνοντας έτσι σε αυτές το παρεχόμενο αυτή τη στιγμή επίπεδο εξυπηρέτησης.

Βέβαια, η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιφερειακές περιοχές της Πρωτεύουσας. Στις περιοχές αυτές έχουν δημιουργηθεί σήμερα επιπλέον ανάγκες ως προς τις μετακινήσεις, λόγω των οικιστικών διαφοροποιήσεων, της ανάπτυξης σε αυτές νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, της εγκατάστασης  κέντρων ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, καθώς και της ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο των νέων συγκοινωνιακών κόμβων (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου). Κατά συνέπεια, τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται και οι οποίες, όπως είναι φυσικό, δεν προβλέπονταν σε προηγούμενους σχεδιασμούς, θα κληθούν πλέον να τις καλύψουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά οι συγκοινωνιακοί φορείς.

 Με την επιχειρούμενη αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού δικτύου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, η νέα μορφή που τελικά αυτό θα λάβει θα αποτελείται από:
1.To δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ)
2.Ομάδες Τοπικών/Τροφοδοτικών λεωφορειακών γραμμών προς και από τους σταθμούς του δικτύου των Μέσων Σταθερής Τροχιάς
3.Λεωφορειακές γραμμές-κορμούς σε περιοχές που δεν καλύπτονται με Μέσα Σταθερής Τροχιάς, κατά προτίμηση ως Γραμμές Υψηλής Ποιότητας ή/και Ταχείας Διέλευσης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σήμερα με  το τραμ
4.Διαδημοτικές γραμμές
5.Διαμπερείς-Διακεντρικές γραμμές που θα διαπερνούν τον εσωτερικό δακτύλιο, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα είναι οι γραμμές του τρόλεϊ
6.Το υπόλοιπο ακτινικό δίκτυο των γραμμών του τρόλεϊ και όπου απαιτείται λεωφορειακές γραμμές
7.Δημοτικές γραμμές
8.Διαδρόμους που θα ευνοούν  τη ροή της κυκλοφορίας των λεωφορείων και των τρόλεϊ, με επέκταση των λεωφορειολωρίδων
9.Σταθμούς μετεπιβίβασης από τα λεωφορεία προς τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και από τα ΙΧ προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.


Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του συγκοινωνιακού δικτύου θα συντονιστούν από τον ΟΑΣΑ, ο ρόλος του οποίου είναι κεντρικός και επιτελικός για όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς.

Τα έργα, εξάλλου, που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν έμπρακτα πως με συγκεκριμένη στρατηγική και στοχευμένη δράση, το όραμα γίνεται σήμερα πραγματικότητα, τα σχέδια μετουσιώνονται σε πράξεις. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες που κατά καιρούς έχουμε συναντήσει, τις κατά περιόδους δυσμενείς ή ακόμα και αρνητικές εξωτερικές συνθήκες, έχουμε καταφέρει αρκετά για την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά μόνο μπορώ να σας αναφέρω πως:
Προχωρήσαμε σε επενδύσεις για την αγορά τροχαίου υλικού στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία και στον αστικό σιδηρόδρομο, με σκοπό την ανανέωση του στόλου με οχήματα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και με οχήματα φυσικού αερίου με μηδενική εκπομπή ρύπων.

Κατασκευάσαμε καινούργια αμαξοστάσια, ηλεκτρονικά κέντρα ελέγχου, εκσυγχρονίσαμε την υποδομή των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, δημιουργήσαμε νέος σταθμό ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ξεκίνησαν νέες επεκτάσεις στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, λειτουργούν ήδη οι επεκτάσεις του Προαστιακού, καθώς και οι επεκτάσεις του Τραμ. Επεκτάθηκε το δίκτυο των λεωφορειολωρίδων. Εισαγάγαμε νέα προϊόντα κομίστρου, όπως το ενιαίο εισιτήριο για όλα τα Μέσα. Αναδιοργανώνουμε το δίκτυο των λεωφορείων και των τρόλεϊ ώστε να προσαρμοστούν στις επεκτάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς, με πρώτη εφαρμογή στο Περιστέρι. Προχωρήσαμε στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα οικολογικής οδήγησης.Δημιουργούμε δίκτυο ποδηλατοδρόμων.Προωθούμε την εγκατάσταση συστημάτων Τηλεματικής και Κομίστρου μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επεκτείνουμε το μέτρο της νυχτερινής λειτουργίας του δικτύου λεωφορειακών γραμμών έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, την Παρασκευή και το Σάββατο, για τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Μόνο στην πενταετία 2004-2008 έχουν επενδυθεί στις Αστικές Συγκοινωνίες περισσότερα από 615 εκ. Ευρώ, ενώ στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έργα και οι προμήθειες συρμών του Μετρό και του Προαστιακού.
Με την λειτουργία της τηλεματικής, εξάλλου, στην ΕΘΕΛ και στον ΗΛΠΑΠ θα δοθεί η δυνατότητα:
1ον της πληροφόρησης των επιβατών σε 1000 “έξυπνες” στάσεις, όπου θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό της γραμμής, την αφετηρία και το τελικό σημείο προορισμού, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του οχήματος.

2ον της πληροφόρησης εντός του οχήματος, με αναγραφή στην ηλεκτρονική πινακίδα και φωνητική ενημέρωση σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, της επόμενης στάσης, καθώς και παροχή επιπλέον πληροφόρησης μέσω οθονών τηλεόρασης.

3ον της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων, ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη παρακολούθηση τους, από τα εξειδικευμένα Κέντρα Ελέγχου των Φορέων, στα οποία θα συγκεντρώνεται και θα απεικονίζεται σε ψηφιακούς χάρτες, η κίνηση των οχημάτων. Θα παρακολουθείται, επίσης, η πορεία και οι αποστάσεις, ενώ σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, θα είναι δυνατή η παρέμβαση με φωνητική επικοινωνία προς τους οδηγούς για να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις, όπως αλλαγές δρομολογίου, ώστε να επιτευχθεί, αφενός ο στόχος της βέλτιστης επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του δικτύου και των οχημάτων και αφετέρου αύξηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Με την υλοποίηση και λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν ως εισιτήριο την έξυπνη κάρτα, που θα επικυρώνεται χωρίς φυσική επαφή, αλλά πολύ απλά, με την τοποθέτησή της σε μικρή απόσταση από το μηχάνημα. Η έξυπνη κάρτα θα έχει ένα προπληρωμένο ποσό για εισιτήρια, που θα κυμαίνεται από το αντίτιμο για ένα απλό εισιτήριο έως την ετήσια κάρτα. Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναφορτίζουν τις «έξυπνες κάρτες» με διάφορους τρόπους, όπως από τα σημεία πώλησης, από ΑΤΜ, μέσω internet, μέσω e-banking, καθώς και μέσω του κινητού ή του σταθερού τους τηλεφώνου.

Εξάλλου, προκειμένου να περιορισθεί δραστικά το φαινόμενο της μη καταβολής κομίστρου για τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δημιουργείται Ενιαίο Σώμα Ελεγκτών Κομίστρου για όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς, το οποίο θα απαρτίζεται από 125 άτομα.

Όσον αφορά, τώρα, την αναδιάρθρωση των λεωφορειογραμμών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και ειδικότερα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συμμετοχή όλων, η δική σας συμμετοχή. Ο σχεδιασμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποκομμένος από τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, να δίνει λύσεις, να διευκολύνει τις μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό, σας προσκαλέσαμε σήμερα εδώ, ώστε από κοινού να ξεκινήσουμε την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών. Θέλουμε η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, ώστε όλα όσα υλοποιηθούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, να απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να έχουν την αποδοχή των κατοίκων των περιοχών τις οποίες εξυπηρετούν.

Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν ομάδες εργασίες σε κάθε περιοχή, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, με συμμετοχή εκπροσώπου από κάθε Δήμο και με συντονισμό από τον ΟΑΣΑ.

Όλες οι προτάσεις μας, όλες οι παρεμβάσεις μας έχουν στο επίκεντρό τους τον πολίτη. Γίνονται με αποκλειστικό γνώμονα τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Έχουν ως στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά, έρχονται, εξάλλου, να ολοκληρώσουν τις πρόσφατες κοινωνικές παρεμβάσεις μας προς όφελος του επιβατών, προς όφελος των πολιτών.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα:
Καθιερώσαμε το ενιαίο εισιτήριο για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων εντός μιάμιση ώρας και μειώσαμε την τιμή των μηνιαίων και ετήσιων καρτών πολλαπλών διαδρομών.
Επεκτείναμε το φοιτητικό εισιτήριο σε όλους τους σπουδαστές των ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ, στους σπουδαστές των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και στους φοιτητές του εξωτερικού, το οποίο πλέον ισχύει για όλες τις διαδρομές, όχι μόνο για την πρόσβαση σε χώρους εκπαίδευσης.

Μειώσαμε κατά 50% το αντίτιμο του εισιτηρίου για άτομα άνω των 65, καθώς και για νέους κάτω των 18.
Επίσης, από την 1 Ιουλίου, κυκλοφορεί και το νέο εισιτήριο τριών ημερών, που περιλαμβάνει και τη Γραμμή 400 για τα αξιοθέατα της Αθήνας, και το οποίο απευθύνεται στους επισκέπτες και τους τουρίστες.

Πιστεύω ότι η διαδικασία που εγκαινιάζουμε σήμερα, με τη συμμετοχή όλων σας, θα αποδώσει σύντομα καρπούς. Θα προκαλέσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ώστε να αναβαθμισθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους κατοίκους όλων των Δήμων της Αττικής. Με ταχύτητα και ασφάλεια, άνετα και οικονομικά, με σεβασμό στις ανάγκες των επιβατών και ευαισθησία για το περιβάλλον, προχωράμε σε αλλαγές που επιδρούν θετικά στην καθημερινότητα όλων μας. Που αποσυμφορίζουν τα αστικά οδικά δίκτυα. Που μειώνουν τα ρυπογόνα αέρια και τα επιβλαβή σωματίδια. Που βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα της ζωής μας.   

Θα ήθελα, κλείνοντας, να επισημάνω, ότι η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών δε θα σταματήσει εδώ. Οι αλλαγές και οι διαδικασίες δεν είναι στατικές. Ο επανασχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιακών δικτύων πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον δυναμικό, σε ένα περιβάλλον που διαρκώς εξελίσσεται. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, όταν μεταβάλλονται τα δεδομένα, όταν επεκτείνεται ο αστικός ιστός.

Έχω την πεποίθηση ότι κάνουμε σήμερα μια σωστή αρχή, εισάγοντας τη διαδικασία που θα συνεχισθεί και στο μέλλον συνεχώς βελτιούμενη. Βάζουμε σήμερα τις βάσεις, ανοίγουμε το διάλογο, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό χάρτη, για μέσα μαζικής μεταφοράς που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, που διευκολύνουν τις μετακινήσεις όλων των επιβατών.

Σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση που σας απευθύναμε και εύχομαι να έχουμε μια άρτια και εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
 
Δείτε φωτογραφίες από την διαβούλευση εδώ
Δείτε τα βίντεο της ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 
μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3
Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
26 Μάιος 2020 - 9:48μμ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ : «Ευχαριστώ» του Ε. Στυλιανίδη προς την Ένωση ‘Μαζί για το Παιδί’ για τη μεγάλη χορηγία τους προς το Νοσοκομείο Κομοτηνής»

Με επιστολή του προς την πρόεδρο της ένωσης σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για το παιδί» κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την μεγάλη χορηγία προς το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.
22 Μάιος 2020 - 12:40μμ

Λιμενικούς Σταθμούς σε Φανάρι και Μαρώνεια διεκδίκησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης από τον Υπουργό Ναυτιλίας

υνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη καθώς και τον Αρχηγό του Λιμενικού είχε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης. Του κατέθεσε επιστολή διεκδικώντας την αναβάθμιση των Λιμενικών Φυλακίων Μαρώνειας και Φαναρίου σε Λιμενικούς Σταθμούς.
21 Μάιος 2020 - 3:19μμ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρέμβαση στον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή, έκανε ο Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης επαναφέροντας με επιστολή που του επέδωσε ζητήματα που του έθεσαν φορείς της πόλης.
12 Μάιος 2020 - 6:00μμ

Χαιρετισμός Ευριπίδη Στυλιανίδη, Βουλευτή Ροδόπης ΝΔ για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή

Επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης έστειλε χαιρετισμό προς τους εργαζόμενους του Σισμανογλείου Νοσοκομείου Κομοτηνής ευχαριστώντας τους για την προσφοράς τους και τιμώντας τους για το έργο τους.
11 Μάιος 2020 - 9:41πμ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: «ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Η πρώτη επίσκεψη του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη χαλάρωση των περιορισμών ήταν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του στο Υπουργείο Υγείας και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους από τη Διοίκηση του Σισμανόγλειου.
9 Μάιος 2020 - 2:05πμ

Το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Παντελεήμωνα ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης

O Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, διασφάλισε το Άγιο Φως και αφού το διατήρησε για αρκετές εβδομάδες στην Αθήνα, μετά τη σχετική χαλάρωση των μέτρων, το έφερε οδικώς στην ιδιαίτερη Πατρίδα του τη Ροδόπη και το παρέδωσε στον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμωνα, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρώην υπουργό και δήλωσε ότι θα το μεταφέρει σε όλες τις ενορίες της Μητρόπολης θέτοντας το στη διάθεση του κάθε πιστού.