Πολιτικο Έργον

Ο βουλευτής Ροδόπης, Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, αν και νέος είναι ο μακροβιότερος Υπουργός των τελευταίων Κυβερνήσεων από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
Ευριπίδης Στυλιανίδης

Συμμετείχε σε 4 κυβερνητικά σχήματα των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή (2004-2009), ως Υπουργός Εξωτερικών (2004-2007), Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007-2009) και Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (2009).Στην πρώτη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, του ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών (2012-2013).

Την περίοδο 2010-2012, ως Γραμματέας Προγράμματος, προετοίμασε το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στηρίξαμε τα κοινωνικά δίκτυα των ΟΤΑ στον Πόλεμο Κατά της Φτώχειας.

Συνεργαστήκαμε στενά και σε συστηματική βάση τόσο με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) όσο και με τους εργαζομένους στην Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ), έχοντας την πεποίθηση ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν αρωγό την κοινωνία και τους εργαζομένους.

Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός της αυτοδιοίκησης παρουσίαζε πλεόνασμα 493,4 εκατ. ευρώ όταν παραδώσαμε το Υπ. Εσωτερικών, τον Ιούνιο του 2013, έναντι ελλείμματος όταν παραλάβαμε τον Ιούνιο του 2012.

Με σειρά θεσμικών παρεμβάσεων εξορθολογίσαμε και αυστηροποιήσαμε την οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ, δημιουργώντας το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, χωρίς όμως να θίγεται η συνταγματική αυτοτέλεια των Δήμων και των Περιφερειών.

Ενεργοποιήσαμε θεσμικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, ύψους 400 εκατ ευρώ ως το 2016 μέσω του οποίου οι Δήμοι μπορούν να υλοποιούν έργα εξοικονόμησης.

Ρυθμίσαμε με το νόμο 4093/2012 τα δάνεια των ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μειώνοντας το επιτόκιο και δίνοντας περίοδο χάριτος, ώστε να κρατήσουμε όρθια την αυτοδιοίκηση.

Προωθήσαμε προς ψήφιση στη Βουλή το νόμο 4147/2013 με τον οποίο επιλύονται μία σειρά από σημαντικά ζητήματα για την Αυτοδιοίκηση.

Αναλάβαμε σειρά πρωτοβουλιών με συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να στηρίξουμε την τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες, κάνοντας θεματικές συσκέψεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.α..

Με το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων εξασφαλίσαμε πάνω από 800 εκατ. ευρώ για την αυτοδιοίκηση συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική εξυγίανση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, στην ανάκτηση της αξιοπιστίας τους και στην αναθέρμανση των τοπικών αγορών. Ήδη, τον Ιούνιο του 2013 είχαν διοχετευθεί στην αγορά πάνω από 300 εκατ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση προχωρούσε με ταχύτατους ρυθμούς.

Προχωρήσαμε την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση των ΟΤΑ και στη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων οργανογραμμάτων καθώς και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για τη δημιουργία του Δήμου του Μέλλοντος.

Παρατείναμε και στηρίξαμε τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Εξασφαλίσαμε 300 εκατ ευρώ από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς στη διετία 2012-2014.

Παρατείναμε για ένα χρόνο τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που εξυπηρετεί πάνω από 80.000 ηλικιωμένους και ΑμΕΑ.

Καταβάλαμε με συνέπεια πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων και πάνω από 30 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες.

Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μεταφορά των 200.000 δικαιούχων μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες που φοιτούν, αποπληρώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων προς τους μεταφορείς.

Προετοιμάσαμε το θεσμικό πλαίσιο για το δικαίωμα ψήφου των ομογενών.

Προετοιμάσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για το πολιτικό χρήμα.

Συμβάλαμε στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ΟΤΑ των δύο χωρών.

Μεταφορές

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει στην επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος της Ολυμπιακής.

Ολοκληρώθηκε το σχεδιο για την ανασυγκρότηση του ΟΣΕ και την προσαρμογή του στη νέα πραγματικότητα των μεταφορών. Στόχος ήταν η αναβάθμιση και επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων τόσο για τις μετακινήσεις των πολιτών όσο και για τις μεταφορές εμπορευμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο.. Προβλέφθηκε η λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, η σιδηροδρομική σύνδεση δηλαδή των Κέντρων με λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες.

Προχώρησαν οι απαραίτητες κατασκευές για τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο και προγραμματίστηκε η κατασκευή αντίστοιχου και στη Θεσσαλονίκη.

Στον άξονα Αθήνα –Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν έργα που μετά την ολοκλήρωση τους με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη διαρκεί λιγότερο από 3 ώρες και 30 λεπτά.

Έναρξη διαβούλευσης με τους ΟΤΑ για την αναμόρφωση του δικτύου συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου.
Έγιναν πραγματικότητα οι «πράσινες» μετακινήσεις με 320 νέα αντιρρυπαντικά οχήματα στις αστικές συγκοινωνίες, 200 λεωφορεία φυσικού αερίου, 20 ηλεκτρικά λεωφορεία, την πιλοτική εφαρμογή υβριδικών και τεχνολογίας υδρογόνου λεωφορείων, και με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων.

Στηρίξαμε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με τη μείωση του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους, μαθητές, σπουδαστές και πολίτες άνω των 65 ετών.

Σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ «παγώσαμε» την τιμή των εισιτηρίων για όλη την Ελλάδα.

Αναστείλαμε την καταβολή τελών χρήσης αεροδρομίου σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, με σκοπό την τόνωση της τουριστικής κίνησης και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες των ταξί με την υπογραφή νέου κανονισμού λειτουργίας και τον εξορθολογισμό του κομίστρου τους.

Επικοινωνίες

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξσυγχρονίστηκαν και προσανατολίστηκαν στην προσφορά ταχυδρομικών αγαθών καθώς προχώρησε η προετοιμασία τους για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Προτεραιότητά μας απετέλεσε η παροχή αδιακρίτως σε όλους τους πολίτες ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, καθώς και η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους στη σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα, μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα, όπως αυτά για χρήστες του διαδικτύου που προέρχονται από δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές της περιφέρειας.

Προχωρήσαμε στην ένταξη στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης-Μέτρο 4.2» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 213 έργων που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας (43 Δήμοι στην Αττική, 170 στην Περιφέρεια).

Με την αξιοποίηση, της δορυφορικής αναμετάδοσης μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2, έγινε πραγματικότητα το πρόγραμμα «ΔΟΡ.Υ.». Το εν λόγω πρόγραμμα, μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε τερματικά για δωρεάν υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα με κοινωνική προσφορά, τα οποία εδράζονται σε ορεινές, νησιωτικές, ακριτικές και γενικότερα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Τοποθέτηση Wi-Fi για γρήγορο ίντερνετ σε πανεπιστημιουπόλεις, αρχαιολογικές τοποθεσίες, σταθμούς και πολυσύχναστους για τη νεολαία χώρους.

Σημαντικές υπήρξαν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Networks-NGNs), μέρος των οποίων αποτελούσε το ήδη ανακοινωθέν φιλόδοξο σχέδιο ύψους 2,1 δις ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (Fiber to the Home-FTTH). Το σχέδιο αυτό εντασσόταν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και αφορούσε στην επένδυση σε ψηφιακές υποδομές, με τη δημιουργία ενός δικτύου οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Με βάση αυτό, σε κάθε χρήστη θα έφτανε μία οπτική ίνα, που θα του έδινε τη δυνατότητα να απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, τουλάχιστον 100 Mb/s. Υπολογίζαμε ότι σταδιακά θα ήταν εφικτή η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών πάνω από 1,5 εκατομμυρίου νοικοκυριών, των οποίων την καθημερινότητα θα άλλαζε με την εισαγωγή ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών υψηλής ευκρίνειας, τις υπηρεσίες βιντεοτηλεφωνίας και κυρίως την επέκταση υπηρεσιών όπως η τηλε-ιατρική , η τηλε-εκπαίδευση και η τηλε-επιχειρηματικότητα, που απαιτούν πολύ γρήγορες ταχύτητες και μεγάλο όγκο μετάδοσης δεδομένων.

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συστήσαμε ειδική επιτροπή για τη ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την έγκαιρη διανομή των σχολικών βιβλίων
Το σχολικό έτος 2008-2009 ολοκληρώσαμε πιο γρήγορα από κάθε άλλη χρονιά τις διοικητικές πράξεις για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία (μεταθέσεις, αποσπάσεις, διορισμούς) με αποτέλεσμα η έναρξη της σχολικής περιόδου να βρει πανέτοιμες τις σχολικές μονάδες και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι χαμένες διδακτικές ώρες.
Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό των μονίμων εκπαιδευτικών ολοκληρώσαμε τις τοποθετήσεις τους ήδη από τον Ιούνιο ώστε να ξέρουν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές σε ποια σχολική μονάδα θα υπηρετήσουν το Σεπτέμβριο.
Σε συνεργασία με τον ΟΕΔΒ διανείμαμε τα σχολικά βιβλία στις σχολικές μονάδες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.
Εφαρμόσαμε για πρώτη φορά το θεσμό της υποχρεωτικές νηπιακής εκπαίδευσης απορροφώντας όλα τα νήπια και το μεγαλύτερο μέρος των προνηπίων που επιθυμούσαν να φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο.
Επεκτείναμε το θεσμό του ολοήμερου σχολείου.
Ενισχύσαμε και επεκτείναμε το θεσμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ιδρύοντας νέα Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
Ενισχύσαμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ
Μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς ψηφίστηκε ο πρώτος ολοκληρωμένος νόμος για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που καθιστά υποχρεωτική την εκπαίδευση για τα ΑμεΑ. Μετεξελίσσει το εκπαιδευτικό μοντέλο μας από κατηγορικό σε ενταξιακό. Καθιστά το γονιό συνεργάτη του εκπαιδευτικού στην παρακολούθηση του παιδιού του. Αναβαθμίζει και καθιστά διαρκή την αξιολόγηση των ΑΜΕΑ από τα αναβαθμισμένα ΚΕΔΔΥ. Για βαρύτερα περιστατικά αναπτύξαμε ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων. Προσλάβαμε ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Στόχος οι ίσες ευκαιρίες διά βίου μόρφωσης και ένταξης σε όλα αυτά τα παιδιά που επί δεκαετίες ήταν στο περιθώριο.
Δώσαμε οριστική λύση στην πολύχρονη ομηρία των αναπληρωτών στους πίνακες με την θεσμοθέτηση του 30μήνου και του 24μήνου καθώς και τον τριπλασιασμό των εισακτέων στα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ δίνοντας διέξοδο σε χιλιάδες νέους εκπαιδευτικούς που ήταν επί χρόνια εγκλωβισμένοι στην αναπλήρωση και την ωρομισθία.
Εισάγαμε το θεσμό του «Εξυπνου Σχολείου» :Σύγχρονα, Βιοκλιματικά, Οικολογικά κτίρια που θα ενσωματώνουν όλα τα σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, χρήση εναλλακτικών πηγών και οικολογικών υλικών κ.λπ. Ώστε αυτά να αποτελούν υποδειγματικό χώρο λειτουργίας της παιδαγωγικής διαδικασίας. Εστάλησαν πρότυπες μελέτες που διαμορφώθηκαν μαζί με 5 Πολυτεχνεία, τη συμβολή του ΤΕΕ και του ΚΑΠΕ, σε όλες τις νομαρχίες, οι οποίες ελαφρύνουν οικονομικά, ενοποιούν μορφολογικά και προωθούν πρακτικά την κατασκευή σύγχρονων βιοκλιματικών, οικολογικών σχολείων μέσω του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε όλη τη χώρα
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. To 2008 για πρώτη φορά η εισαγωγική επιμόρφωση από τα ΠΕΚ των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών, ολοκληρώθηκε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Θεσμοθετήσαμε ειδικό επίδομα 105 Ευρώ για τους διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ
Αυξήσαμε την ωριαία αποζημίωση από 9,62 σε 10 Ευρώ για το 2009, 11 Ευρώ το 2010 και 12 Ευρώ το 2011
Δρομολογήσαμε τη διανομή 110.000 Η/Υ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ
Ενισχύσαμε τη μηχανοργάνωση του ΥΠΕΠΘ με την ενίσχυση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και την εφαρμογή του e-data center, για πρώτη φορά οι αιτήσεις μεταθέσεων των εκπαιδευτικών υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με sms στο κινητό τους για την περιοχή διορισμού τους.
Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή του οργανισμού του ΥΠΕΠΘ
Πετύχαμε την έναρξη της ΠΔΣ παράλληλα με την έναρξη του Σχολικού Έτους για την ουσιαστική υποβοήθηση των αδυνάτων μαθητών
Επισκεφτήκαμε 42 νομούς της χώρας για να επιλύσουμε από κοντά τα τοπικά προβλήματα της εκπαίδευσης, εγκαινιάζοντας εκατοντάδες νέα σχολεία.

Στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Εφαρμόστηκε ο νέος Νόμος Πλαίσιο ενισχύοντας την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία στην εκλογή και εξέλιξη των διδασκόντων, την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των δημοσίων χρηματοδοτήσεων μέσα από τους 4ετείς αναπτυξιακούς προγραμματισμούς. Αποκαταστάθηκε η ευρυθμία των ΑΕΙ μέσα από την θέσπιση των εσωτερικών κανονισμών. Κατοχυρώθηκε η ελευθερία επιλογής συγγράμματος των φοιτητών. Εδραιώθηκε η δημοκρατία με την καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας των φοιτητών για την ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ.
Εφαρμόστηκε ο νέος Νόμος- Πλαίσιο για τα πανεπιστήμια και ψηφίστηκαν οι νόμοι για την Έρευνα και την Τεχνολογία, και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο νέος Νόμος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενίσχυσε την εξωστρέφεια των Ελληνικών ΑΕΙ με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητάς τους να ανοίγουν παραρτήματα στο εξωτερικό, να βάζουν δίδακτρα σε ξένους φοιτητές, που θα προσελκύουν στην Ελλάδα και να προχωρούν σε συνεργασία με διάσημα ξένα ΑΕΙ. Ήδη από το 2008 το Χάρβαρντ, η Σορβόννη και πολλά άλλα Πανεπιστήμια προχωρούν σε συνεργασίες με Ελληνικά ιδρύματα.
Αναβαθμίστηκαν τα ΤΕΙ και οργανώθηκαν αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
Κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί την αιχμή του δόρατος της εξωστρέφειας στα Βαλκάνια με τρία ήδη διεθνή MBA.
Γραφεία Διασύνδεσης-Επιχειρηματικότητα-Πρακτική Άσκηση Σύνδεση Πανεπιστημίου/ΤΕΙ με την αγορά εργασίας.
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: .Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000-2006 στην αναβάθμιση του ρόλου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Κανόνες στη Μη τυπική εκπαίδευση: Κολλέγια: Με τον νόμο «περί Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών και Κολλεγίων» το ΥΠΕΠΘ ανέλαβε τον έλεγχο ποιότητας στο χώρο της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θεσπίζοντας αυστηρότατους κανόνες για την ίδρυση και λειτουργία των νέων δομών. Έτσι μπαίνει τέλος στο χάος που επικρατούσε επί δεκαετίες και προστατεύονται οι νέοι από το παραπλανητικό «εμπόριο ελπίδας», που λάμβανε χώρα.

Νέα Γενιά και Άτυπη Εκπαίδευση

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Το.Συ.Ν.) με τη συμμετοχή πάνω από 100.000 νέων.
Νεανική Επιχειρηματικότητα: Με την αξιοποίηση πόρων από το ΕΠΕΑΕΚ δημιουργήθηκαν 80 κόμβοι και θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα και συνάφθηκαν 15 προγραμματικές συμβάσεις για τη λειτουργία Κόμβων του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Κοινωνική Ευαισθησία: με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, το ρατσισμό, τα ναρκωτικά, την παιδική παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, το trafficking παιδιών, ευαισθητοποιούμε την κοινωνία και κινητοποιούμε την Πολιτεία να πράξει το καθήκον της.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ιδρύθηκε το πρώτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη χώρα μας με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Δια βίου μάθηση

Με δίκτυο απλωμένο σε όλη τη χώρα, οι δομές δια βίου μάθησης προσφέρουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες σε ενηλίκους να αυξήσουν τις δεξιότητες τους και να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Με νέα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με Σχολές Γονέων, με Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κέντρα Δια βίου Μάθησης από απόσταση, εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται η δια βίου μάθηση και κατάρτιση.

Οικονομική Διπλωματία

Με μεταρρυθμιστικές θεσμικές πρωτοβουλίες και νέες πολιτικές δράσεις προωθήθηκε η εξωστρέφεια της οικονομίας και σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Στρατηγείο Οικονομικής Διπλωματίας. Παράλληλα ανασυγκροτήθηκε το διεθνές δίκτυο γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υπαλλήλων. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πύλη η οποία παρέχει κάθετη πληροφόρηση σε όλες τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναμορφώσαμε την στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας της χώρας που επιδιώχθηκαν ανοίγματα στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο Πόντο, στον Αραβικό κόσμο, και ειδικότερα στη Ρωσία και την Κίνα.

Επισκεφθήκαμε με επιχειρηματικές αποστολές σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κίνας της Ρωσίας, της Ινδίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και στο πλαίσιο των επισκέψεων αυτών υπογράψαμε σημαντικές διμερείς οικονομικές συμφωνίες, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση των εμπορικών μας σχέσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με ομολόγους τους, να εγκαινιάσουν συνεργασίες και να συνάψουν και συγκεκριμένες συμφωνίες.

Η συστηματική δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο της άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, σε συνδυασμό, πάντοτε με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας μας είχαν ως αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση των εξαγωγών και την ανάδειξη της χώρας μας σε οικονομική κινητήριο δύναμη της περιοχής.

Δύο σημαντικές ελληνικές προτάσεις οι οποίες είχαν προωθηθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). υιοθετήθηκαν ως αποφάσεις σε Σύνοδο των ΥΠΕΞ. Πρόκειται για την δημιουργία των «Θαλασσίων Διαδρόμων» που θα συνδέσει τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με εκείνα του Αιγαίου και της Μεσογείου, καθώς και τον Οδικό Δακτύλιο πέριξ της Μαύρης Θάλασσας, τον «Δρόμο των Αργοναυτών».

Αναπτυξιακή Συνεργασία

Στο πλαίσιο άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic AID) επεδίωξε να δώσει δυναμικό παρόν εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες το είχαν ανάγκη είτε με προγράμματα έκτακτης ανθρωπιστικής/επισιτιστικής βοήθειας είτε με αναπτυξιακά προγράμματα. Δραστηριοποιηθήκαμε σε συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ, με φορείς του Δημοσίου, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες δωρήτριες χώρες, προγράμματα που αφορούν στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας του OHE. Σε περιοχές που επλήγησαν από έκτακτες φυσικές ή άλλες καταστροφές επιδιώξαμε να είμαστε από τις πρώτες ώρες στο πεδίο για να συμβάλλουμε στη διάσωση, περίθαλψη και αποκατάσταση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπήρξαν η παρουσία μας στη ΝΑ Ασία μετά το τσουνάμι, στο Ιράν και στο Πακιστάν μετά τους σεισμούς και στο Λίβανο, όπου διακριθήκαμε για την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασής μας, γεγονός που αναγνωρίσθηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ένα ιδιαίτερο κομμάτι της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες των Βαλκανίων είναι το Ελληνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, γνωστό ως ΕΣΟΑΒ, το οποίο αναβιώσαμε με επιτυχία και παρατείναμε μέχρι το 2011. Πρόκειται για ένα σχέδιο που στοχεύει στην οικονομική στήριξη αναπτυξιακών έργων ή ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.

Μεταξύ των επιδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ είναι το Κτήριο Κοινών Θεσμών στο Σεράγεβο που έχει μετονομασθεί σε Κτήριο Φιλίας Βοσνίας – Ερζεγοβίνης - Ελλάδας, η αναβάθμιση του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 10 (Θεσ/νίκη – Σκόπια – Βελιγράδι – Κεντρ. Ευρώπη), η κατασκευή του οδικού άξονα Σαγιάδα – Κονίσπολη – Αγ. Σαράντα (Αλβανία), καθώς και η διαδικτύωση των Βαλκανικών Πανεπιστημίων με Ελληνικά Πανεπιστήμια μέσω οπτικών ινών (Πρόγραμμα Seelight).

Ενεργειακή Διπλωματία

Στον τομέα αυτό, στόχος μας αποτέλεσε η μετεξέλιξη της χώρας μας από χώρα κατανάλωσης σε χώρα παραγωγής και διαμετακόμισης ενέργειας, προωθώντας την ανάπτυξη δικτύου αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών οι εργασίες της κατασκευής του αγωγού φυσικού αεριού Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)- Καρατσάμπεη (Τουρκία)- Κομοτηνή (Ελλάδα)- Ιταλία με δυνατότητες μελλοντικής διακλάδωσής του προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Η υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, από την Ελλάδα, τη Ρωσία και τη Βουλγαρία επισφράγισε την επιθυμία των τριών χωρών να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, προωθήθηκε η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αλγερία και την Αίγυπτο. Με την επέκταση των σταθμών αποθήκευσης LNG και τη δημιουργία δύο νέων, η Ελλάδα θα διαθέτει πλέον το 25% των αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή της Μεσογείου.