ΕΘΕΛ

Ομιλία στη διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό του δικτύου αστικών συγκοινωνιών του λεκανοπεδίου της Αττικής

Στόχο και βασική προτεραιότητα που έχουμε εξαρχής θέσει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,

Επέκταση του μειωμένου εισιτηρίου στην Αττική

Επίσκεψη στην ΕΘΕΛ

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός ΥΜΕ κ. Μιχάλης Μπεκίρης και ο Γενικός Γραμματέας Μ-Ε κ.