Εξωτερική πολιτική

Λάθος Επίσκεψη σε Λάθος Στιγμή

Δημοσιεύθηκε στις 16/05/2010 στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» από τη δημοσιογράφο Σοφία Χριστοφορίδου. Read more »

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια με έργα

 Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό.

Η νέα αποτελεσματικότητα της οικονομικής μας διπλωματίας

Η παγκοσμιοποίηση είναι μία πραγματικότητα στην οποία κερδισμένος βγαίνει αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τις νέες διεθνείς ευκαιρίες και δημιουργεί εξωστρέφεια στην οικονομία του.

Ελλάδα και Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους οικονομικούς παίχτες στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας.

Ελλάδα - Κίνα

Ένα απ’ τα πιο σημαντικά νέα ανοίγματα της σύγχρονης οικονομικής μας διπλωματίας είναι η Κίνα.