Ερώτηση για την Ακύρωση της Απόφασης για τα Διπλώματα στους Αναλφάβητους

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ Η ΝΔ»

Με το άρθρο 18 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης σε αναλφάβητους, όπως π.χ. αθίγγανους, πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με γλωσσικές δυσκολίες, μετανάστες κ.α., με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που εξετάζονται οι λοιποί πολίτες. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, καθώς με την προηγούμενη διαδικασία θεωρητικών εξετάσεων δε δίνονταν η δυνατότητα στις παραπάνω ομάδες να λάβουν άδεια οδήγησης, στερώντας τους αυτονόητα δικαιώματα. Η διάταξη που ψηφίστηκε έδιδε την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών με Υπουργική Απόφαση να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διενεργούνταν οι εν λόγω εξετάσεις.

Τα κριτήρια καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 24391/2987/09 (ΦΕΚ 1273 Β’/29-06-2009), η οποία έθετε το πλαίσιο της προετοιμασίας των υποψηφίων οδηγών που ανήκαν στις ευαίσθητες αυτές ομάδες του πληθυσμού καθώς και της διεξαγωγής των εξετάσεων. Η απόφαση αυτή συνοδεύονταν από ειδικό βιβλίο εξέτασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των αναλφάβητων συμπολιτών μας και από ειδικό λογισμικό σε CD που περιελάμβανε το ηλεκτρονικό ακουστικό σύστημα εκπαίδευσης και το σύστημα αυτοαξιολόγησης, το οποίο έχει επιμεληθεί το «Ευγενίδειο Ίδρυμα» με ομάδα επιστημόνων του ΤΕΙ της Αθήνας. Το σύστημα αυτό έτυχε ευρείας αποδοχής ιδιαίτερα από τους αθίγγανους και τους μετανάστες καθώς τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου έκαναν χρήση των διατάξεων πάνω από 15.000 συμπολίτες μας.

Ουσιαστικά, τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού, σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, σε μετανάστες που δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα και στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητα της Θράκης που έχουν γλωσσικές δυσκολίες. Αρχικά, το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στις εξετάσεις για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και δικύκλων. Οι ίδιοι φορείς είχαν ήδη έτοιμο βιβλίο για οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου το οποίο για ανεξήγητους λόγους δεν εκδόθηκε μετά την κυβερνητική αλλαγή.

Στόχος μας ήταν να διευκολύνουμε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας ή ανθρώπους οι οποίοι είναι αναλφάβητοι προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κατανόησης το οποίο μέχρι τώρα τους δυσκόλευε. Επίσης θέλαμε να συνειδητοποιήσουν όλοι τους κανόνες της οδικής ασφάλειας, χωρίς αυτό να σημαίνει εκπτώσεις στην αυστηρότητα, την αντικειμενικότητα και την ποιότητα των εξετάσεων για τη χορήγηση των διπλωμάτων. Η απλοποιημένη μορφή που διαθέτει το βιβλίο εξέτασης επιτρέπει στις ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας μας που για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοούν ευκολότερα τα ζητήματα της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Το γεγονός αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δε μειώνει την εκπαιδευτική αξία, την επιμορφωτική πληρότητα τόσο του ίδιου του βιβλίου όσο και της μεθόδου της εξέτασης στο σύνολό της καθώς και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τηρεί και ανταποκρίνεται σε όλα τα υψηλά κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχει και το γενικό σύστημα εξέτασης.

Στόχος μας ήταν επίσης, η παροχή σε μια ευαίσθητη κατηγορία υποψηφίων οδηγών, ίσων ευκαιριών με κάθε άλλο Έλληνα πολίτη ως προς τη λήψη της άδειας οδήγησης και φυσικά τη δυνατότητα χρήσης ενός μεταφορικού μέσου που θα διευκολύνει τη ζωή του. Η εξέταση για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης πραγματοποιείται με οπτικοακουστικές μεθόδους που προϋποθέτουν τη χρήση μόνο εικόνας και προφορικού λόγου, χωρίς ωστόσο με τη σειρά της να υστερεί καθόλου απέναντι στην κοινή εξέταση και τη συνηθισμένη διαδικασία σε ποιότητα, σε αντικειμενικότητα, σε αυστηρότητα και σε διαφάνεια.

Πεποίθησή μας συνιστά ότι η άρτια εκπαίδευση και πληρέστερη κατάρτιση των οδηγών θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και στη σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων η πολιτεία έχει την ευθύνη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο για να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται αρτιότερα ο πολίτης και χωρίς να στερείται του δικαιώματος ν’ αποκτήσει ένα δίπλωμα, να περνά μέσα από μια διαδικασία που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στην απόκτηση διπλώματος αλλά χωρίς να υπολείπεται βέβαια στις προϋποθέσεις προετοιμασίας για να το αποκτήσει.

Έτσι βγαίνει εκπαιδευμένος ο οδηγός, αποκτά την άδεια οδήγησης με αντικειμενικό και αυστηρό τρόπο. Το γεγονός όμως ότι η ζωή του στέρησε τη δυνατότητα να είναι μορφωμένος ή να γνωρίζει με πληρότητα την ελληνική γλώσσα, αντιμετωπίζεται διότι η ίδια η πολιτεία με αυτό τον απλουστευτικό τρόπο χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην αξιοκρατία, του δίνει τη δυνατότητα εύκολης απόκτησης διπλώματος εφ’ όσον βέβαια πληροί τις προϋποθέσεις.

Το ειδικό βιβλίο εξέτασης και το μηχανογραφικό σύστημα αποδεικνύουν ότι σε μια κοινωνία ισότητας δεν υπάρχουν εμπόδια για κανέναν πολίτη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση σε μέσα που κάνουν τη ζωή μας πιο απλή και πιο εύκολη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στη γνώση, στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και στα οφέλη που αυτές παρέχουν. Ισχύουν για όλους τους πολίτες τα ίδια κριτήρια ποιότητας, τα ίδια κριτήρια αντικειμενικότητας, τα ίδια κριτήρια διαφάνειας. Με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποδείξαμε στην πράξη ότι τα προβλήματα στη μάθηση δεν απομονώνουν, δεν διαχωρίζουν, δεν περιθωριοποιούν, δεν αποκλείουν. Αντίθετα οι ευκαιρίες ανήκουν και δίνονται σε όλους όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν, να προσπαθήσουν, να μάθουν να προχωρήσουν.

Είναι ένα δείγμα δημοκρατίας, είναι ένα δείγμα παιδείας, ένα δείγμα σύγχρονου πολιτισμού της χώρας μας, των πολιτών της, του ίδιου του λαού μας.

Η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με έγγραφό της στις 25/2/2010 προς όλες τις Νομαρχίες της χώρας να αναστείλει την ισχύ της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προφασιζόμενη «την καταστρατήγηση της υπεύθυνης δήλωσης περί δυνατότητας εξέτασης υποψηφίων οδηγών ως αγραμμάτων από πολίτες που κατά τεκμήριο τουλάχιστον δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία», μας γυρίζει πίσω, τόσο από άποψη οδικής ασφάλειας όσο από την άποψη του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Η ενδεχόμενη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων ή η καταστρατήγηση του μέτρου από κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άλλοθι για την κατάργηση ενός μέτρου το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία της ελληνικής πολιτείας απέναντι στους συνανθρώπους μας που μειονεκτούν. Το Υπουργείο διαθέτει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την ορθή εφαρμογή της απόφασης καθώς προβλέπονται αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε όσους παρανομούν.

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
ο κ. Υπουργός

1) Ποιοι είναι οι λόγοι που αποφασίστηκε η κατάργηση ενός επιτυχημένου μέτρου, που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (αναλφάβητοι, μετανάστες, μειονότητες) θωρακίζοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια, μέσα από ένα πιο απλό σύστημα εκπαίδευσης.

2) Γιατί, αντί να τιμωρούνται οι παρανομούντες, η Κυβέρνηση δηλώνει την αδυναμία της να περιφρουρήσει το Νόμο και καταδικάζει ομάδες της κοινωνίας μας που κατ’ εξοχήν βιώνουν το ρατσισμό και την απομόνωση;

3) Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για να διορθώσει αυτό το λάθος;

Αθήνα, 03 / 03 / 2010

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ερώτηση για την Ακύρωση της Απόφασης για τα Διπλώματα στους Αναλφάβητους (doc)40 KB
Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
9 Ιουλίου 2020 - 6:56μμ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, τη δημιουργία Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής, που πρόσφατα είχαν την ευκαιρία να το ξανακαταθέσουν οι Μητροπολίτες της Τοπικής Εκκλησίας που τον επισκέφθηκαν.
7 Ιουλίου 2020 - 11:02πμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συστηματική πίεση για την ανταποδοτική αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων του Νόμου Ροδόπης ασκεί ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
6 Ιουλίου 2020 - 10:59πμ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ SHELMAN

Καθοριστικής σημασίας συνάντηση είχε σήμερα ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για την επανεκκίνηση της βιομηχανίας Shelman στην Κομοτηνή.
29 Ιουνίου 2020 - 10:15πμ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Με τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στρατηγό Συριτούδη είχε συνάντηση εργασίας ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
28 Ιουνίου 2020 - 9:49μμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΝΔ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ευριπίδης Στυλιανίδης: Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία Ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και εξηγεί πότε η προσφυγή στη Χάγη μπορεί να είναι χρήσιμη για την Ελλάδα Νίκος Οικονόμου

ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Υπέρ της συγρότησης Διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη τάσσεται με συνέντευξή του στο iEidiseis ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και Επικ. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι ο πρωθυπουργός θα είναι θετικός στη συγκεκριμένη ανάγκη.Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι το «κόμμα Σαδίκ» «όχι απλά συνεργάζεται, αλλά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική διπλωματία».