Ερώτηση για την Ακύρωση της Απόφασης για τα Διπλώματα στους Αναλφάβητους

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ Η ΝΔ»

Με το άρθρο 18 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης σε αναλφάβητους, όπως π.χ. αθίγγανους, πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με γλωσσικές δυσκολίες, μετανάστες κ.α., με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που εξετάζονται οι λοιποί πολίτες. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, καθώς με την προηγούμενη διαδικασία θεωρητικών εξετάσεων δε δίνονταν η δυνατότητα στις παραπάνω ομάδες να λάβουν άδεια οδήγησης, στερώντας τους αυτονόητα δικαιώματα. Η διάταξη που ψηφίστηκε έδιδε την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών με Υπουργική Απόφαση να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διενεργούνταν οι εν λόγω εξετάσεις.

Τα κριτήρια καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 24391/2987/09 (ΦΕΚ 1273 Β’/29-06-2009), η οποία έθετε το πλαίσιο της προετοιμασίας των υποψηφίων οδηγών που ανήκαν στις ευαίσθητες αυτές ομάδες του πληθυσμού καθώς και της διεξαγωγής των εξετάσεων. Η απόφαση αυτή συνοδεύονταν από ειδικό βιβλίο εξέτασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των αναλφάβητων συμπολιτών μας και από ειδικό λογισμικό σε CD που περιελάμβανε το ηλεκτρονικό ακουστικό σύστημα εκπαίδευσης και το σύστημα αυτοαξιολόγησης, το οποίο έχει επιμεληθεί το «Ευγενίδειο Ίδρυμα» με ομάδα επιστημόνων του ΤΕΙ της Αθήνας. Το σύστημα αυτό έτυχε ευρείας αποδοχής ιδιαίτερα από τους αθίγγανους και τους μετανάστες καθώς τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου έκαναν χρήση των διατάξεων πάνω από 15.000 συμπολίτες μας.

Ουσιαστικά, τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού, σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, σε μετανάστες που δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα και στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητα της Θράκης που έχουν γλωσσικές δυσκολίες. Αρχικά, το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στις εξετάσεις για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και δικύκλων. Οι ίδιοι φορείς είχαν ήδη έτοιμο βιβλίο για οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου το οποίο για ανεξήγητους λόγους δεν εκδόθηκε μετά την κυβερνητική αλλαγή.

Στόχος μας ήταν να διευκολύνουμε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας ή ανθρώπους οι οποίοι είναι αναλφάβητοι προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κατανόησης το οποίο μέχρι τώρα τους δυσκόλευε. Επίσης θέλαμε να συνειδητοποιήσουν όλοι τους κανόνες της οδικής ασφάλειας, χωρίς αυτό να σημαίνει εκπτώσεις στην αυστηρότητα, την αντικειμενικότητα και την ποιότητα των εξετάσεων για τη χορήγηση των διπλωμάτων. Η απλοποιημένη μορφή που διαθέτει το βιβλίο εξέτασης επιτρέπει στις ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας μας που για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοούν ευκολότερα τα ζητήματα της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Το γεγονός αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δε μειώνει την εκπαιδευτική αξία, την επιμορφωτική πληρότητα τόσο του ίδιου του βιβλίου όσο και της μεθόδου της εξέτασης στο σύνολό της καθώς και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τηρεί και ανταποκρίνεται σε όλα τα υψηλά κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχει και το γενικό σύστημα εξέτασης.

Στόχος μας ήταν επίσης, η παροχή σε μια ευαίσθητη κατηγορία υποψηφίων οδηγών, ίσων ευκαιριών με κάθε άλλο Έλληνα πολίτη ως προς τη λήψη της άδειας οδήγησης και φυσικά τη δυνατότητα χρήσης ενός μεταφορικού μέσου που θα διευκολύνει τη ζωή του. Η εξέταση για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης πραγματοποιείται με οπτικοακουστικές μεθόδους που προϋποθέτουν τη χρήση μόνο εικόνας και προφορικού λόγου, χωρίς ωστόσο με τη σειρά της να υστερεί καθόλου απέναντι στην κοινή εξέταση και τη συνηθισμένη διαδικασία σε ποιότητα, σε αντικειμενικότητα, σε αυστηρότητα και σε διαφάνεια.

Πεποίθησή μας συνιστά ότι η άρτια εκπαίδευση και πληρέστερη κατάρτιση των οδηγών θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και στη σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων η πολιτεία έχει την ευθύνη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο για να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται αρτιότερα ο πολίτης και χωρίς να στερείται του δικαιώματος ν’ αποκτήσει ένα δίπλωμα, να περνά μέσα από μια διαδικασία που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στην απόκτηση διπλώματος αλλά χωρίς να υπολείπεται βέβαια στις προϋποθέσεις προετοιμασίας για να το αποκτήσει.

Έτσι βγαίνει εκπαιδευμένος ο οδηγός, αποκτά την άδεια οδήγησης με αντικειμενικό και αυστηρό τρόπο. Το γεγονός όμως ότι η ζωή του στέρησε τη δυνατότητα να είναι μορφωμένος ή να γνωρίζει με πληρότητα την ελληνική γλώσσα, αντιμετωπίζεται διότι η ίδια η πολιτεία με αυτό τον απλουστευτικό τρόπο χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην αξιοκρατία, του δίνει τη δυνατότητα εύκολης απόκτησης διπλώματος εφ’ όσον βέβαια πληροί τις προϋποθέσεις.

Το ειδικό βιβλίο εξέτασης και το μηχανογραφικό σύστημα αποδεικνύουν ότι σε μια κοινωνία ισότητας δεν υπάρχουν εμπόδια για κανέναν πολίτη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση σε μέσα που κάνουν τη ζωή μας πιο απλή και πιο εύκολη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στη γνώση, στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και στα οφέλη που αυτές παρέχουν. Ισχύουν για όλους τους πολίτες τα ίδια κριτήρια ποιότητας, τα ίδια κριτήρια αντικειμενικότητας, τα ίδια κριτήρια διαφάνειας. Με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποδείξαμε στην πράξη ότι τα προβλήματα στη μάθηση δεν απομονώνουν, δεν διαχωρίζουν, δεν περιθωριοποιούν, δεν αποκλείουν. Αντίθετα οι ευκαιρίες ανήκουν και δίνονται σε όλους όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν, να προσπαθήσουν, να μάθουν να προχωρήσουν.

Είναι ένα δείγμα δημοκρατίας, είναι ένα δείγμα παιδείας, ένα δείγμα σύγχρονου πολιτισμού της χώρας μας, των πολιτών της, του ίδιου του λαού μας.

Η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με έγγραφό της στις 25/2/2010 προς όλες τις Νομαρχίες της χώρας να αναστείλει την ισχύ της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προφασιζόμενη «την καταστρατήγηση της υπεύθυνης δήλωσης περί δυνατότητας εξέτασης υποψηφίων οδηγών ως αγραμμάτων από πολίτες που κατά τεκμήριο τουλάχιστον δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία», μας γυρίζει πίσω, τόσο από άποψη οδικής ασφάλειας όσο από την άποψη του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Η ενδεχόμενη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων ή η καταστρατήγηση του μέτρου από κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άλλοθι για την κατάργηση ενός μέτρου το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία της ελληνικής πολιτείας απέναντι στους συνανθρώπους μας που μειονεκτούν. Το Υπουργείο διαθέτει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την ορθή εφαρμογή της απόφασης καθώς προβλέπονται αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε όσους παρανομούν.

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
ο κ. Υπουργός

1) Ποιοι είναι οι λόγοι που αποφασίστηκε η κατάργηση ενός επιτυχημένου μέτρου, που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (αναλφάβητοι, μετανάστες, μειονότητες) θωρακίζοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια, μέσα από ένα πιο απλό σύστημα εκπαίδευσης.

2) Γιατί, αντί να τιμωρούνται οι παρανομούντες, η Κυβέρνηση δηλώνει την αδυναμία της να περιφρουρήσει το Νόμο και καταδικάζει ομάδες της κοινωνίας μας που κατ’ εξοχήν βιώνουν το ρατσισμό και την απομόνωση;

3) Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για να διορθώσει αυτό το λάθος;

Αθήνα, 03 / 03 / 2010

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ερώτηση για την Ακύρωση της Απόφασης για τα Διπλώματα στους Αναλφάβητους (doc)40 KB
Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.