Νέα καμπάνια ενημέρωσης του YME

H νέα καμπάνια ενημέρωσης του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την οδική ασφάλεια, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα ΤΑΞΙ, τα ΚΤΕΛ και τις νέες τεχνολογίες


ΕΥ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Να σας καλωσορίσω για ακόμη μια φορά και να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση. Η σημερινή μας συνέντευξη Τύπου έχει αποκλειστικό θέμα την παρουσίαση μιας επιθετικής καμπάνιας που ξεκινά το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει κατ' αρχήν την κοινωνία, αλλά την ίδια ώρα να αναδείξει και μια σειρά από πτυχές λειτουργίας αυτού του Υπουργείου.

Ουσιαστικά η καμπάνια, η οποία έχει το σήμα που βλέπετε πίσω μου και στα έντυπα τα οποία κρατάτε, έχει σαν κεντρικό μήνυμα τον «Κόσμο που έρχεται» και χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες. Η μία αφορά τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και η άλλη βεβαίως τις επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες και νέες εφαρμογές.

Η καμπάνια αυτή θα συμπεριλαμβάνει στο πρώτο της κεφάλαιο, δηλαδή τις μεταφορές, τέσσερις θεματικές ενότητες οι οποίες θα εκτυλίσσονται χρονικά το επόμενο διάστημα, περίπου μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η πρώτη ενότητα από αυτές θα επιδεικνύει τα θετικά πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, είτε μιλούμε για Τραμ είτε για Μετρό είτε για τρόλεϊ είτε για τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ είτε για τον Ηλεκτρικό είτε για τον Προαστιακό σιδηρόδρομο.

Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση διότι τα θεωρούμε οικολογικά μέσα και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων. Γνωρίζετε για το κοινωνικό μέτρο που πήραμε πρόσφατα, με τη μείωση των εισιτηρίων κατά 50%.

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούμε μια διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αναμόρφωση των δρομολογίων πάνω σε μια νέα λογική, η οποία θα προτάσσει τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και θα αναμορφώνει τα δρομολόγια, για να διευκολύνει τις ενδοδημοτικές και τις διαδημοτικές συγκοινωνίες. Και βεβαίως προσπαθούμε να αναδείξουμε το ρόλο των Μέσων σταθερής τροχιάς, διότι πιστεύουμε ότι είναι τα πιο οικολογικά, ασφαλή και γρήγορα Μέσα.

Η δεύτερη θεματική ενότητα της καμπάνιας αναφέρεται στα ταξί. Με την προσπάθεια η οποία είναι σε εξέλιξη για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, την εφαρμογή των προγραμμάτων GPS και τα σεμινάρια προς τους οδηγούς.

-Η τρίτη πτυχή της καμπάνιας αναφέρεται στα ΚΤΕΛ, τα οποία όπως είπαμε και στο παρελθόν θεωρούμε ότι είναι Μέσο κοινωνικής μεταφοράς, τις πολιτικές για την ανανέωση του στόλου και στο στόχο της λειτουργίας τους, που είναι η άρση της απομόνωσης των πιο απομακρυσμένων περιοχών της πατρίδας μας. Αναδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας αυτού του Μέσου, ο οποίος στηρίζει όλους τους Έλληνες της ελληνικής Περιφέρειας.

 Τέταρτη πτυχή στην πρώτη ενότητα, είναι το θέμα της οδικής ασφάλειας με παράλληλες πρωτοβουλίες που όλο το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται από το Υπουργείο Μεταφορών για την ενημέρωση του κόσμου, αλλά και πρωτοβουλίες οι οποίες θα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν στο μέτρο των δικών μας αρμοδιοτήτων το ζήτημα.

Οι βασικοί στόχοι της καμπάνιας που αφορά τις Μεταφορές, είναι να αναδειχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, να προβληφθεί η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών. Γι' αυτό και θα τρέχει παράλληλα με προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση αυτής της ποιότητας, να αναδειχθεί ο παράγοντας ασφάλεια, ταχύτητα και οικολογία στις Μεταφορές.

Το δεύτερο κεφάλαιο της καμπάνιας αφορά τις επικοινωνίες με την ευρεία έννοια, δηλαδή και τα νέα μέσα και τις νέες εφαρμογές τις νέες δηλαδή τεχνολογίες. Είναι τέσσερα τα σημεία στα οποία στεκόμαστε και αναδεικνύουμε και την ίδια ώρα προωθούμε σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Είναι το μεγάλο καινοτόμο βήμα του «fiber to the home» της οπτικής ίνας στο σπίτι, για το οποίο ήδη γίνεται η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου και κάποια στιγμή σύντομα θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης που θα καταθέσουμε.

Είναι οι εφαρμογές «Wi-Fi και Wi-MAX» που ήδη έχουμε αρχίσει να εγκαθιστούμε σε διάφορες περιοχές της χώρες σε πολυσύχναστους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους για να βλέπουν οι τουρίστες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα μέρη που επισκέπτονται, σε χώρους νεολαίας για να έχουμε δωρεάν γρήγορο δορυφορικό Internet.

 Είναι η εφαρμογή «ΔΟΡΥ» μαζί με την «Κοινωνία της Πληροφορίας» κυρίως για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έχουμε εγκαταστήσει ήδη κάποιες κεραίες σε διάφορα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Κέντρα Υγείας κλπ., και βεβαίως η γρήγορη ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος για την ευρυζωνικότητα, που δεν είναι αποκλειστικά δική μας αρμοδιότητα, είναι συναρμοδιότητα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την «Κοινωνία της Πληροφορίας», αλλά παρακολουθούμε κι εμείς ως συναρμόδιο Υπουργείο την ταχύτητα και την ποιότητα με την οποία εξελίσσεται αυτό το πρόγραμμα.

Αυτά είναι τα νέα μέσα τα οποία θα αναδεικνύονται από τη δεύτερη θεματική ενότητα της καμπάνιας, προκειμένου να αναδειχθεί όμως και η χρήση τους οι εφαρμογές τους δηλαδή. Αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές εφαρμογές που θα προκύπτουν και από τα σποτάκια της καμπάνιας: είναι παραδείγματος χάριν η Τηλε-ιατρική, η Τηλε-εκπαίδευση, η Τηλε-διοίκηση, η Τηλε-εργασία, το e-banking, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Να πω τι ανατροπές κάνουν αυτές οι χρήσεις αυτές οι νέες εφαρμογές: Η Τηλε-ιατρική για παράδειγμα αίρει την απομόνωση της ελληνικής Περιφέρειας. Με τα ανάλογα μέσα ένας γέροντας, ένας ασθενής που βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή μπορεί να παίρνει γνωμάτευση για την κατάσταση της υγείας του από τον εγκυρότερο Οργανισμό υγείας, από τον πιο έγκυρο ίσως Καθηγητή που υπάρχει στο άλλο μέρος του πλανήτη, ή στο άλλο μέρος της χώρας, χωρίς να μπαίνει στον κόστος της μεταφοράς.

Για την Τηλε-εκπαίδευση είναι σαφές ότι δημιουργούνται πάρα πολλές ψηφιακές βιβλιοθήκες και δίνουμε τη δυνατότητα και τηλε-διασκέψεων σε ακριτικά σχολεία, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε γνωστικό υλικό από νέους ανθρώπους που παλαιότερα δεν είχαν τις ευκαιρίες. Η Τηλε-διοίκηση είναι μια νέα πραγματικότητα που σιγά - σιγά αρχίζει να εφαρμόζεται με πτώση του κόστους της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Η Τηλε-εργασία βάζει στην αγορά εργασίας δυνάμεις που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένες, όπως τα άτομα με αναπηρία για παράδειγμα, που μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους, ή πολλές φορές και άτομα από την Περιφέρεια τα οποία μπορούν από απόσταση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω του Internet.

Ίδιες δυνατότητες δημιουργούν οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου, ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τη δεύτερη φάση της καμπάνιας και οι οποίες ουσιαστικά προβάλλουν και τις νέες πολιτικές, που ακολουθούν τώρα και θα ακολουθήσουν και το μέλλον τα ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ουσιαστικά οι νέες εφαρμογές που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες που αρχίζουν σταδιακά να εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλους. Ίσες ευκαιρίες, που κατοχυρώνονται από τη συνταγματική αναφορά στην ισότητα της πρόσβασης, ίσες ευκαιρίες από την παροχή της απαιτούμενης γνώσης για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ίσες ευκαιρίες από τις πραγματικές δυνατότητες που δίνει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην πράξη σε όλους τους τομείς που σας προανέφερα, σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτές τις δυνατότητες.

Ουσιαστικά δηλαδή με την καμπάνια προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να συνομιλήσουμε με τον κόσμο που έρχεται. Θέλουμε να δείξουμε στο κοινό τις αλλαγές που επιδιώκουμε, τις αλλαγές που συντελούνται, τις προσαρμογές που κάνουμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη χώρα μας και την κοινωνία μας πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Θα μου επιτρέψετε τώρα πριν σας δώσω το λόγο για ερωτήσεις, να δείξουμε αν είναι δυνατό δυο από τα πρώτα σποτάκια από τα συνολικά έξι σποτάκια που θα παιχτούν σε τηλεοπτικό επίπεδο. Το πρώτο νομίζω ότι αφορά την προβολή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, πρώτα είναι το «animation» για το σήμα και μετά ακολουθεί το πρώτο σποτάκι.


Προβολή σποτ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτά είναι τα δυο από τα πέντε σποτ τα οποία θα παίξουν, τα άλλα ετοιμάζονται. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες που συνεργάστηκαν μαζί μας, οι οποίες είχαν κερδίσει και το σχετικό διαγωνισμό, την CIVITAS ASHLEY και την εταιρεία παραγωγής LE SPOT.

Δεν θέλω να επιμένω περισσότερο, ουσιαστικά όπως είδατε το δεύτερο σποτ το οποίο αναφέρεται στην οδική ασφάλεια προσπαθεί με έναν εύστοχο τρόπο να σοκάρει λίγο τον τηλεθεατή, ενώ το πρώτο αναδεικνύει την προσπάθεια που γίνεται για να προβάλουμε την υπεροχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την ταύτιση τους με τη νέα γενιά, με την γενιά που έρχεται, ενώ ο κλασικός τρόπος μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα ταυτίζεται κυρίως με την γενιά και την νοοτροπία που θέλουμε να φύγει.

Δεν ξέρω, υπάρχουν ερωτήσεις;

 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Σχετικές με την καμπάνια;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Ναι μόνο για την καμπάνια σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Ήθελα να ρωτήσω κ. Υπουργέ πότε θα αρχίσουν να μεταδίδονται αυτά τα σποτάκια; Και αν έχετε διασφαλίσει με τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, καθώς έχουν και κοινωνικά μηνύματα, ότι θα προβάλλονται δωρεάν ή θα είναι επί πληρωμή; Και αν θέλετε να μας αναφέρετε και πόσο κόστισε όλη αυτή η καμπάνια;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Κοιτάξτε τώρα όσον αφορά την έναρξη προβολής τους ξεκινούμε αμέσως τις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει η πρώτη φάση νομίζω μέχρι τα τέλη Ιουλίου και θα υπάρξει και μία μικρή φάση ολοκλήρωσης της καμπάνιας τέλος καλοκαιριού και αρχές Σεπτεμβρίου και αυτό γίνεται, διότι θέλουμε τουλάχιστον με το σποτ της οδικής ασφάλειας να καλύψουμε την περίοδο των μεγάλων μετακινήσεων, ενώ με τα υπόλοιπα να υπάρχει παράλληλη προβολή όταν θα είναι σε εξέλιξη και κάποιες εφαρμοσμένες πολιτικές στην κατεύθυνση αυτή.

Το συνολικό κόστος δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα, αλλά αυτά όλα τα στοιχεία είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου εκεί που δίδονται οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό που έγινε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Θα μεταδοθούν δωρεάν αυτά τα μηνύματα ή θα είναι επί πληρωμή;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Όχι – όχι είναι κανονική εμπορική καμπάνια. Τώρα το κοινωνικό μήνυμα βεβαίως μπορούμε να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί στις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για τα κοινωνικά μηνύματα, προκειμένου να επιτύχουμε περισσότερες αναμεταδόσεις.

Αυτός ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή όλες οι διαδικαστικές πράξεις είχαν γίνει την περίοδο λίγο πριν να αναλάβω, ουσιαστικά την υλοποίηση εμείς κάναμε και έχουν προβλεφθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Μόνο τηλεόραση;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Ο κύριος όγκος της καμπάνιας είναι τηλεόραση και θα υπάρχουν και καταχωρήσεις σε εφημερίδες. Δύο καταχωρήσεις όμως όχι πέντε. Δύο συνολικές, μία για τις μεταφορές και μία για τις επικοινωνίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε στοιχεία για την απόδοση προηγούμενης καμπάνιας;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Δεν κατάλαβα τι εννοείτε; Τις αποδόσεις των προηγούμενων; Για την οδική ασφάλεια επειδή έχω τύχει σε απανωτές συζητήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των συναδέλφων μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μία, η σοκαριστική διαφήμιση είναι μία μέθοδος κατά κάποιο τρόπο παιδαγωγική η οποία ακολουθείται από πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη.

Εμείς είχαμε έναν προβληματισμό αν πρέπει να έχουμε και σοκαριστική εικόνα ή μόνο σοκαριστικό μήνυμα. Και καταλήξαμε περισσότερο στο δεύτερο το οποίο βέβαια σε συγκλονίζει απ’ αυτό που βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις εικόνες οι οποίες μπορεί κυρίως να παίξουν αρνητικό ρόλο στην ψυχολογία των μικρότερων ηλικιών.

Φαίνεται, ότι σε όσες κοινωνίες έχουν λειτουργήσει τέτοιου είδους μηνύματα, ότι είχαμε κάποια αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται στατιστικά. Δεν είμαι πρόχειρος να σας τα δώσω τώρα.

Τώρα τα υπόλοιπα όλα, όλες οι άλλες θεματικές  ουσιαστικά αναδεικνύουν και την προσπάθεια η οποία γίνεται και προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω την περιγραφή της νοοτροπίας και των δεδομένων της νέας εποχής, του κόσμου που έρχεται.

Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα και προς τους ανθρώπους που κινούνται μέσα στην αγορά, δηλαδή νέες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, στην ιατρική, στην οικονομία είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να ξέρει η κοινωνία και η αγορά ότι τα προωθούμε και να προσαρμοστεί για να τα αξιοποιήσει σωστά προς όφελός της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Κύριε Υπουργέ μια παρατήρηση – ερώτηση. Ειδικά αυτό για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το σποτάκι, που λέει μάλιστα «Θα βρέχει και αύριο» μήπως δεν είναι σωστό να παίξει μέσα στο καλοκαίρι που όλοι από τα αστικά κέντρα λείπουν, που ο κόσμος δεν έχει την προσοχή του στην καθημερινότητα, αλλά στις διακοπές, γιατί πρέπει να παίξει μέσα στο καλοκαίρι αυτό το πράγμα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Κοιτάξτε, γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η διαβούλευση η οποία θα πρέπει να διαρκέσει με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αναπροσαρμογή του τρόπου οργάνωσης των δρομολογίων. Το βασικό στοιχείο το οποίο διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν τουλάχιστον στις αρχικές μας προθέσεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκεί είναι να πάμε σε μία άλλη λογική μαζικών μεταφορών στο Λεκανοπέδιο, όπου θα προτάσσουμε τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς γιατί είναι πιο γρήγορα, πιο οικολογικά και πιο αποφορτιστικά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και τα λεωφορεία θα λειτουργούν σε μια λογική «ψαροκόκαλου» που θα συνδέονται κυρίως με τους σταθμούς των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, δηλαδή του ΜΕΤΡΟ, του ΤΡΑΜ και των Τρόλεϋ. Αυτή είναι η αρχική πρόταση πάνω στην οποία θα γίνει η κουβέντα.

Επομένως προκρίναμε να αναδείξουμε μέσα απ’ αυτό το σποτ την υπεροχή της νέας νοοτροπίας έναντι της παλιάς και θελήσαμε να τρέξει αυτό το μήνυμα την ίδια ώρα που θα αρχίσουμε να συζητούμε με τις τοπικές κοινωνίες μία νέα λογική προσέγγισης του τρόπου οργάνωσης των δρομολογίων.

Θα έχουμε την ευκαιρία όμως το περιεχόμενο της πολιτικής να το συζητήσουμε και την άλλη εβδομάδα που θα γίνει η επίσημη έναρξη αυτής της διαβούλευσης και το επόμενο διάστημα που θα αναδιοργανώνεται το όλο σύστημα μεταφοράς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Με την προστασία των λεωφορειολωρίδων τι θα γίνει ακριβώς; Γιατί φέτος και με τη διακοπή του ΜΕΤΡΟ τα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν τρελή αύξηση των παραβάσεων στη Μεσογείων;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε κι εμείς πάρει στα χέρια μας την έρευνα την οποία έχει κάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου πραγματικά είναι θεαματικό το ποσοστό των παραβιάσεων κυρίως από Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει είναι να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και με αξιοποίηση αν θέλετε των νέων τεχνολογιών  και θα προσπαθήσουμε έξω από την αυστηροποίηση των ελέγχων να προκαλέσουμε και την αντίστοιχη ευαισθητοποίηση των οδηγών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  θα το συζητήσουμε αυτό, είναι πολιτική που είναι ανοιχτή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Όσον αφορά το σποτάκι για τα ΤΑΞΙ που είπατε, θα είναι διαφήμιση ουσιαστικά για τα ΤΑΞΙ ή θα είναι συμβουλές προς τους επιβάτες τι πρέπει να έχει το ΤΑΞΙ; Και τι θα γίνει με την ελευθέρας που τους έχετε δώσει σε κάθε λεωφορειολωρίδα, θα συνεχιστεί αυτό;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Δεν θα είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Θα είναι μία προσπάθεια να αναδείξουμε τις καλές και τις κακές συμπεριφορές και να ενθαρρύνουμε προς τις καλές συμπεριφορές.

Τώρα δεν μπορώ να σας το περιγράψω ακριβώς το σποτ, μόλις θα ετοιμαστεί, θα σας το δείξουμε, δεν είναι έτοιμο ακόμα. Αλλά το μήνυμα που βγαίνει το  κεντρικό είναι αυτό, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε κάποιες καλές συμπεριφορές που αποτελούν πρότυπο και ίσως κάποιες κακιές που πρέπει να στιγματιστούν και να απομονωθούν και από τον ίδιο τον κλάδο.

Δεν είναι εμπορική διαφήμιση, είναι όμως αν θέλετε, έτσι ένα μήνυμα προσαρμογής σε μία καινούργια νοοτροπία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Και τι θα γίνει με τις λεωφορειολωρίδες;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Εκεί ήδη τρέχουν οι μελέτες, δηλαδή έχουμε πάρει τα πρώτα στατιστικά στοιχεία για τις χρονοροές και θέλουμε τώρα να κάνουμε τη σύγκριση και όταν σταματήσει ο χρόνος, σας είχα πει τότε, ότι είναι πιλοτικό το μέτρο  και συγκεκριμένος ο χρόνος.

Θα δούμε πως είναι τώρα οι ροές και χωρίς την είσοδο στη λεωφορειολωρίδα, θα δούμε τι παραβιάσεις είχαμε σε ποσοστό, δηλαδή αν έμπαινε φορτωμένος, αν σταματούσε κλπ. για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα τελικά επιστημονικά συμπεράσματα που θα προσδιορίσουν και τη στάση μας στη συνέχεια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Όχι, είχα πει από την αρχή ότι ήταν πιλοτικό αυτό το μέτρο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Θα σταματήσει τώρα για να μετρήσουμε χωρίς και θα δούμε μετά τη σύγκριση και στο χρόνο και στα υπόλοιπα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο) Κύριε Υπουργέ να μας λέγατε το κόστος για την εγκατάσταση GPS στα ΤΑΞΙ και ποιον επιβαρύνει; Συν μια άλλη ερώτηση που αφορά .., υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ….

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μία μελέτη στη λογική που σας είχα περιγράψει όταν κάποτε μιλήσαμε για τα GPS, την οποία μόλις θα την έχω πλήρη στα χέρια μου θα σας κάνω μία παρουσίαση. Οι κατευθύνσεις προς τις οποίες εμείς αναζητήσαμε να καλύψουμε το κόστος είναι προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας που μπορούν να καλύψουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ή και κονδύλια δικά μας προκειμένου να τους ενθαρρύνουμε να μπουν σ’ αυτή την λογική που και τους ίδιους θα διευκολύνει από άποψη ασφάλειας και τους πελάτες θα διευκολύνει και γενικότερα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά αυτή.

Όταν θα έχουμε ολοκληρωμένο όλο αυτό το πρότζεκτ, θα σας κάνουμε τη σχετική παρουσίαση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Θα έχει και το κράτος συμμετοχή ή …

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Ναι ένα ποσοστό, ναι, έτσι φαίνεται, εκτός αν μπορέσουμε να το καλύψουμε από κάπου. Θα το δούμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Και για τα ΚΤΕΛ;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Για τα ΚΤΕΛ ξέρετε, ότι είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου το οποίο ολοκληρώνεται. Ήδη έχουν αρχίσει και καταβάλλονται σημαντικά χρηματικά ποσά σε παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί.

Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα από ένα Ειδικό Ταμείο για την αναμόρφωση των σταθμών των ΚΤΕΛ και ορισμένες απ’ αυτές τις επιχειρήσεις μπαίνουν και σε προγράμματα τηλεματικής. Ουσιαστικά αναβαθμίζεται δηλαδή ο στόλος των ΚΤΕΛ και εμείς εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την αρχή αυτής της οικονομικής κρίσης στη στάση  της Πανελλήνιας Ένωσης των ΚΤΕΛ που πάγωσαν τα κόμιστρα φέτος δείχνοντας την αλληλεγγύη τους κυρίως στις περιοχές που εξυπηρετούν που είναι κατά κανόνα ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Ήθελα να ρωτήσω, εάν έχετε κάποια πρώτα στοιχεία σε σχέση με την συμπεριφορά των οδηγών ΤΑΞΙ, γιατί είχατε πει ότι το δεύτερο κύμα των αυξήσεων θα τους δοθεί εφ’ όσον δείξουν το καλό τους πρόσωπο. Αυτό είναι το ένα μου ερώτημα.

Και το άλλο, αν έχετε κάποια στοιχεία σε σχέση με τροχαία, με τον οδική ασφάλεια, πώς έχει αποδώσει η μέχρι τώρα καμπάνια του Υπουργείου Μεταφορών που είχε γίνει πέρσι τέτοια εποχή για τη μείωση των τροχαίων, αν υπάρχουν στοιχεία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Κοιτάξτε, όσον αφορά τα ΤΑΞΙ είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη, εγώ μόλις θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα που παράλληλα σας είχαμε πει τότε ότι κάναμε και κάνουμε, θα σας ενημερώσω με τα πλήρη στοιχεία, τα οποία θα προσδιορίσουν και τη στάση μας περαιτέρω.

Όσον αφορά τώρα τα τροχαία γνωρίζω, ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας η καμπάνια συνδυασμένη με σοβαρά έργα υποδομής που ολοκληρώθηκαν, οδήγησε στατιστικά σε μείωση ατυχημάτων. Αλλά αυτό δεν είμαι αρμόδιος να σας πω, διότι τα παρακολουθεί κατά κύριο λόγο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τη Τροχαία και θα πρέπει πριν ανακοινώσουμε οτιδήποτε να έχουμε μία συνεργασία για τα ζητήματα αυτά.

Σίγουρα όμως έχει επηρεάσει η καμπάνια μέχρι τώρα θετικά και εκτιμώ, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί γι’ αυτό και έχουμε συμπεριλάβει και ένα σποτ για την οδική ασφάλεια, το οποίο προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο σοκαριστικό και συγκλονιστικό γίνεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, εξακολουθείτε στη νοοτροπία τους συμπαθέστατους κατά τα άλλα κ. Βερελή, ο οποίος ξεκίνησε να τα βλέπει αντιπάλους, ενώ πρέπει να τα πάρετε με το μέρος σας …

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Τα Ι.Χ. εννοείτε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Και τη μοτοσικλέτα, εξυπηρετούν στη συντριπτική πλειοψηφία και αστική και υπεραστική συγκοινωνία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα όπως λέτε μελέτης, που δεν πρέπει να …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Πρέπει να τα δείτε θετικά τα αυτοκίνητα και όχι αντίπαλους.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να γίνει σαφές ότι δεν υπάρχει κλίμα εχθρότητος από πλευράς μας έναντι των αυτοκινήτων και των δικύκλων. Το αντίθετο μάλιστα, έχουμε προσπαθήσει και σ’ αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα το ότι το Υπουργείο Μεταφορών έθεσε φέτος υπό την αιγίδα του την Πανελλήνια Συνάντηση Δικυκλιστών που έγινε με επιτυχία στη Σαμοθράκη, όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δίκυκλο. Π.χ. την εφαρμογή του ΚΤΕΟ για τα δίκυκλα, την απλούστευση των διαδικασιών για την απόκτηση του διπλώματος για τα δίκυκλα και για τα ΙΧ για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στον οδηγό μια ολοκληρωμένη συνείδηση και γνώση για τους όρους οδήγησης και για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα αναπτύξουμε και για τα ΙΧ, απλά αυτό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, για να διευκολύνουμε τους εαυτούς μας, για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις μας, για ν’ αποφορτίσουμε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και τα κέντρα των αστικών πόλεων, των μεγάλων αστικών πόλεων, προτάσσουμε τα σύγχρονα μέσα τα οποία προωθούμε, τα οποία τελικώς είναι διευκολυντικά για τον ίδιο τον πολίτη. Και προτάσσουμε και μια νοοτροπία συνδυασμένων μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα, την οποία μέχρι τώρα ο Έλληνας πολίτης δεν την είχε αναπτύξει.

Δηλαδή ήθελε η ηλικιωμένη κυρία ενός περιφερειακού Δήμου του λεκανοπεδίου να πάρει το λεωφορείο και να κατέβει με το ίδιο λεωφορείο μέχρι το κέντρο, ενώ σε όλες τις μεγάλες αστικές πρωτεύουσες του κόσμου είναι εντελώς φυσιολογικό να πάει με το λεωφορείο μέχρι την πρώτη στάση του μετρό, μέχρι την πρώτη στάση του τραμ, μέχρι την πρώτη στάση του τρόλεϊ και να συνεχίζει μετά μ’ ένα τέτοιο μέσο.

Αυτή η λογική προτάσσεται, η οποία νομίζω ότι τελικά διευκολύνει τους πάντες. Και διευκολύνει αν θέλετε και τους ίδιους τους χρήστες των αυτοκινήτων ή των δικύκλων οι οποίοι αναγκάζονταν στο παρελθόν να το χρησιμοποιούν το μέσον τους γιατί η πολιτεία δεν τους προσέφερε όλα αυτά. Όσο η πολιτεία επενδύει σ’ αυτό, τόσο θα μειώνεται αντιστοίχως το άλλο. Γιατί όλοι αναζητούμε την ποιότητα και την ταχεία εξυπηρέτηση.  Σας ευχαριστώ πολύ.


Δείτε φωτογραφίες της συνέντευξης τύπου εδώ
Δείτε το βίντεο της συνέντευξης τύπου εδώ
 
Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1 Ιουνίου 2020 - 1:48μμ

Στην Υφυπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη ο Ε. Στυλιανίδης για την επίσπευση κατασκευής 11 νέων νηπιαγωγείων στη Ροδόπη.

Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Παιδείας, παλιά συνεργάτιδα και φίλη του από τη νεολαία Σοφία Ζαχαράκη, είχε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης.
26 Μάιος 2020 - 9:48μμ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ : «Ευχαριστώ» του Ε. Στυλιανίδη προς την Ένωση ‘Μαζί για το Παιδί’ για τη μεγάλη χορηγία τους προς το Νοσοκομείο Κομοτηνής»

Με επιστολή του προς την πρόεδρο της ένωσης σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για το παιδί» κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την μεγάλη χορηγία προς το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.
22 Μάιος 2020 - 12:40μμ

Λιμενικούς Σταθμούς σε Φανάρι και Μαρώνεια διεκδίκησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης από τον Υπουργό Ναυτιλίας

υνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη καθώς και τον Αρχηγό του Λιμενικού είχε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης. Του κατέθεσε επιστολή διεκδικώντας την αναβάθμιση των Λιμενικών Φυλακίων Μαρώνειας και Φαναρίου σε Λιμενικούς Σταθμούς.
21 Μάιος 2020 - 3:19μμ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρέμβαση στον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή, έκανε ο Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης επαναφέροντας με επιστολή που του επέδωσε ζητήματα που του έθεσαν φορείς της πόλης.
12 Μάιος 2020 - 6:00μμ

Χαιρετισμός Ευριπίδη Στυλιανίδη, Βουλευτή Ροδόπης ΝΔ για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή

Επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης έστειλε χαιρετισμό προς τους εργαζόμενους του Σισμανογλείου Νοσοκομείου Κομοτηνής ευχαριστώντας τους για την προσφοράς τους και τιμώντας τους για το έργο τους.
11 Μάιος 2020 - 9:41πμ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: «ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Η πρώτη επίσκεψη του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη χαλάρωση των περιορισμών ήταν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του στο Υπουργείο Υγείας και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους από τη Διοίκηση του Σισμανόγλειου.