Skip to Navigation

Συνέντευξη τύπου για το ειδικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την ανταπόκριση της σημερινής συνέντευξης Τύπου η οποία είναι μονοθεματική και αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριμένο μέτρο – πρωτοβουλία, που εδώ και καιρό είχε αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα παρουσιάζουμε το ειδικό βιβλίο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης για κατηγορίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.   Ουσιαστικά, τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού, σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, σε μετανάστες που δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα και φυσικά στη μειονότητα και έχουν προετοιμαστεί από την ομάδα των επιστημόνων του ΤΕΙ της Αθήνας η οποία στη συνέχεια θα σας κάνει και μια παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας.
Ο στόχος είναι να διευκολύνουμε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας ή ανθρώπους οι οποίοι είναι αναλφάβητοι προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κατανόησης το οποίο μέχρι τώρα τους δυσκόλευε. Στο να συνειδητοποιήσουν όλους τους κανόνες της οδικής ασφάλειας, χωρίς αυτό να σημαίνει εκπτώσεις στην αυστηρότητα, την αντικειμενικότητα και την ποιότητα των εξετάσεων για τη χορήγηση των διπλωμάτων.

Οι ερωτήσεις που περιέχονται σε αυτά τα βιβλία είναι καταχωρημένες σ’ ένα μηχανογραφικό σύστημα εξέτασης όμοιο με αυτό που ισχύει και για τους λοιπούς υποψήφιους οδηγούς. Επίσης, ειδικά CD θα συνοδεύουν τα βιβλία, περιλαμβάνοντας το ηλεκτρονικό ακουστικό σύστημα εκπαίδευσης και το σύστημα αυτοαξιολόγησης.
Η απλοποιημένη μορφή που διαθέτει το βιβλίο εξέτασης επιτρέπει στις ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας μας που για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοούν ευκολότερα τα ζητήματα της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Το γεγονός αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δε μειώνει την εκπαιδευτική αξία, την επιμορφωτική πληρότητα τόσο του ίδιου του βιβλίου όσο και της μεθόδου της εξέτασης στο σύνολό της καθώς και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τηρεί και ανταποκρίνεται σε όλα τα υψηλά κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχει και το γενικό σύστημα εξέτασης.

Στόχος μας είναι η παροχή σε μια ευαίσθητη κατηγορία υποψηφίων οδηγών, ίσων ευκαιριών με κάθε άλλο Έλληνα πολίτη ως προς τη λήψη της άδειας οδήγησης και φυσικά τη δυνατότητα χρήσης ενός μεταφορικού μέσου που θα διευκολύνει τη ζωή του.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατανοώντας την αυξημένη ανάγκη για άρτια και πλήρη εκπαίδευση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας υποψηφίων οδηγών και εναρμονιζόμενο πλήρως με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, πρωτοπορεί και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης.

Όπως θα διαπιστώσετε, η εξέταση για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης πραγματοποιείται με οπτικοακουστικές μεθόδους που προϋποθέτουν τη χρήση μόνο εικόνας και προφορικού λόγου, χωρίς ωστόσο με τη σειρά της να υστερεί καθόλου απέναντι στην κοινή εξέταση και τη συνηθισμένη διαδικασία και σε ποιότητα και σε αντικειμενικότητα και σε αυστηρότητα και σε διαφάνεια.

Πεποίθησή μας συνιστά ότι η άρτια εκπαίδευση και πληρέστερη κατάρτιση των οδηγών θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και στη σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως γνωρίζετε και πολλές φορές αρθρογραφείτε επ' αυτού, παρουσιάζει σημαντικό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων σαν να ήμασταν σε περίοδο πολέμου, έχει την ευθύνη η πολιτεία να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο για να  ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται αρτιότερα ο πολίτης και χωρίς να στερείται του δικαιώματος ν’ αποκτήσει ένα δίπλωμα, να περνά μέσα από μια διαδικασία που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στην απόκτηση διπλώματος αλλά χωρίς να υπολείπεται βέβαια στις προϋποθέσεις προετοιμασίας για να το αποκτήσει.

Έτσι βγαίνει εκπαιδευμένος ο οδηγός, αποκτά την άδεια οδήγησης με αντικειμενικό και αυστηρό τρόπο. Το γεγονός όμως ότι η ζωή του στέρησε τη δυνατότητα να είναι μορφωμένος ή να γνωρίζει με πληρότητα την ελληνική γλώσσα, αντιμετωπίζεται διότι η ίδια η πολιτεία με αυτό τον απλουστευτικό τρόπο χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην αξιοκρατία, του δίνει τη δυνατότητα εύκολης απόκτησης διπλώματος εφ' όσον βέβαια πληροί τις προϋποθέσεις.
Το ειδικό βιβλίο εξέτασης και το μηχανογραφικό σύστημα -των οποίων η παρουσίαση ακολουθεί- αποδεικνύουν ότι σε μια κοινωνία ισότητας δεν υπάρχουν εμπόδια για κανέναν πολίτη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση σε μέσα που κάνουν τη ζωή μας πιο απλή και πιο εύκολη, δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στη γνώση, στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και στα οφέλη που αυτές παρέχουν.

Ισχύουν για όλους τους πολίτες τα ίδια κριτήρια ποιότητας, τα ίδια κριτήρια αντικειμενικότητας, τα ίδια κριτήρια διαφάνειας. Σήμερα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι τα προβλήματα στη μάθηση δεν απομονώνουν, δεν διαχωρίζουν, δεν περιθωριοποιούν, δεν αποκλείουν. Αντίθετα οι ευκαιρίες ανήκουν και δίνονται σε όλους όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν, να προσπαθήσουν, να μάθουν να προχωρήσουν.

Είναι ένα δείγμα δημοκρατίας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα δείγμα παιδείας, ένα δείγμα σύγχρονου πολιτισμού της χώρας μας, των πολιτών της, του ίδιου του λαού μας.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευαισθησία σας να προβάλλετε και ν’ αναδείξετε αυτό το θέμα, να σας πω ότι σήμερα υπογράφονται οι σχετικές αποφάσεις και αρχίζει να εγκαθίσταται το σύστημα σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας, σύντομα θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε μια αντίστοιχη παρουσίαση και σε περιοχές που διαθέτουν τέτοιου είδους πληθυσμούς.

Θέλω να ευχαριστήσω την Ομάδα Εργασίας για την πολύτιμη προσφορά της και να πω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του συνδυασμού του Υπουργείου με το ΤΕΙ και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμβολή του σε αυτή την προσπάθεια.