Skip to Navigation

Παρουσίαση και λειτουργία συστήματος θεωρητικής εξέτασης ειδικής κατηγορίας υποψήφιων οδηγών στην Κομοτηνή

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσίασε σήμερα στη Νομαρχία Ροδόπης το ειδικό βιβλίο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης, για τις κατηγορίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και το απλοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών.  Το βιβλίο και το απλοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα  απευθύνονται σε οργανικά και λειτουργικά αναλφάβητους, σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και στους υποψηφίους, που προέρχονται από την αλλοδαπή και δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά  στην Κομοτηνή.

Η απλοποιημένη μορφή  της θεωρητικής εκπαίδευσης στο βιβλίο εξέτασης, επιτρέπει σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας, που για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοούν ευκολότερα τα ζητήματα της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, χωρίς να μειώνει την εκπαιδευτική αξία και την επιμορφωτική πληρότητα, τόσο του ίδιου του βιβλίου, όσο και της μεθόδου στο σύνολό της, καθώς το όλο εκπαιδευτικό σύστημα τηρεί και ανταποκρίνεται σε υψηλά κριτήρια και προδιαγραφές.

Οι ερωτήσεις   που περιέχονται είναι καταχωρημένες σε μηχανογραφικό σύστημα εξέτασης όμοιο με αυτό που ισχύει για τους λοιπούς υποψήφιους οδηγούς. Επίσης, ειδικά CD θα συνοδεύουν τα βιβλία περιλαμβάνοντας το ηλεκτρονικό ακουστικό σύστημα εκπαίδευσης και το σύστημα αυτοαξιολόγησης για την προετοιμασία των υποψηφίων. Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο και παρόμοιο βιβλίο που θα απευθύνεται σε οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων.

Η εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης, πραγματοποιείται με οπτικοακουστικές μεθόδους, που προϋποθέτουν τη χρήση μόνο εικόνας και προφορικού λόγου,  χωρίς να υστερεί από την κανονική  εξέταση και τις συνήθεις διαδικασίες σε ποιότητα, αντικειμενικότητα, αυστηρότητα και διαφάνεια.


Όπως δήλωσε ο Υπουργός στη διάρκεια της παρουσίασης:

«Το συγκεκριμένο σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών της ειδικής αυτής κατηγορίας παρουσιάζουμε και εφαρμόζουμε σήμερα στην Κομοτηνή, στη Ροδόπη, μια περιοχή πρότυπο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ολόκληρη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες, να απολαμβάνουν την ισότητα στην πρόσβαση της γνώσης και της πληροφορίας και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ο διαρκείς και αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.    

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατανοώντας την αυξημένη ανάγκη για άρτια και πλήρη εκπαίδευση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας υποψηφίων οδηγών και εναρμονιζόμενο πλήρως με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, πρωτοπορεί και εγκαινιάζει μία νέα εποχή για τη διαδικασία απόκτησης του διπλώματος οδήγησης.

Στόχος μας είναι η παροχή σε μια ευαίσθητη κατηγορία υποψηφίων οδηγών ίσων ευκαιριών με κάθε άλλο Έλληνα πολίτη, ως προς τη λήψη της άδειας οδήγησης και τη δυνατότητα χρήσης ενός μεταφορικού μέσου που θα διευκολύνει τη ζωή τους.       

Το ειδικό βιβλίο εξέτασης σε συνδυασμό με το μηχανογραφικό σύστημα,  αποδεικνύουν ότι σε μια κοινωνία ισότητας, δεν υπάρχουν εμπόδια για κανέναν πολίτη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση σε μέσα που κάνουν τη ζωή μας πιο απλή, πιο εύκολη. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στην γνώση, στην πληροφορία, στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και στα οφέλη που αυτές παρέχουν. Ισχύουν για όλους τους πολίτες τα ίδια κριτήρια ποιότητας. Τα ίδια κριτήρια αντικειμενικότητας. Τα ίδια κριτήρια διαφάνειας. Σήμερα, εδώ,  αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι τα προβλήματα στη μάθηση δεν απομονώνουν. Δεν διαχωρίζουν. Δεν περιθωριοποιούν. Δεν αποκλείουν. Αντίθετα οι ευκαιρίες ανήκουν και δίνονται σε όλους όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν, να προσπαθήσουν, να μάθουν, να προχωρήσουν. Είναι δείγμα δημοκρατίας. Είναι δείγμα παιδείας. Είναι σφραγίδα πολιτισμού. Της χώρας. Των πολιτών. Του ίδιου του λαού μας.

Πεποίθησή μας, άλλωστε, είναι ότι η άρτια εκπαίδευση και η πληρέστερη κατάρτιση των οδηγών, θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και στη σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Και σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που παρουσιάζει κατά την τελευταία τριακονταετία τόσες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από τροχαία ατυχήματα, που μπορούν να συγκριθούν σε αριθμό με τις αντίστοιχες των μεγάλων πολέμων του προηγούμενου αιώνα, γίνεται αντιληπτό πόσο μεγάλη βαρύτητα αποδίδει η Πολιτεία στην σωστή και πολύπλευρη εκπαίδευση των οδηγών και την κατά το δυνατό καλύτερη και αρτιότερη ενημέρωση όλων των πολιτών».