Παρέμβαση για την κατάργηση του επιδόματος παραμεθορίου και την μείωση των οργανικών θέσεων στη Θράκη

Με παρέμβαση τους στην Κοινοβουλευτική διαδικασία οι Βουλευτές της Θράκης Ευριπίδης Στυλιανίδης , Αλέξανδρος Κοντός και Αλέκος Δερμετζόπουλος ζήτησαν με την υποστήριξη του εισηγητή της Ν.Δ. Βουλευτή Τρικάλων Νίκου Λέγκα στο νομοσχέδιο « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » να γίνουν αλλαγές σε δύο σημεία, στο άρθρο 15 παρ.2 για τα ειδικό επίδομα παραμεθορίου και στο άρθρο 33παρ 1 για την κατάργηση των οργανικών θέσεων δημοσίων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι Θρακιώτες Βουλευτές υποστήριξαν ότι:

α) στο άρθρο 15 παρ.2, όταν η επικράτεια του Δήμου απέχει 20 χλμ. από τα σύνορα τότε θα πρέπει να καλύπτεται με το επίδομα το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, ώστε να μην δημιουργούνται δύο ταχύτητες εργαζομένων στον ίδιο ΟΤΑ.
β) στο άρθρο 33 παρ.1, να εξαιρεθούν οι τρεις νομοί της Θράκης από την κατάργηση του 30% των οργανικών θέσεων, διότι αυτό αποδυναμώνει δημογραφικά την ακριτική περιοχή και παραλύει την διοικητική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητά τους και άρα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής .

Αναλυτικά, επισυνάπτουμε το σημείωμα της παρέμβασης με τις τροπολογίες:

Σημείωμα για το ειδικό επίδομα παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών (100 Ευρώ) στο σχέδιο νόμου: « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

1. Σύμφωνα με τους Νόμους 287/1976 (άρθρο 1 ), Ν. 2470/1997 (άρθρο 8 παρ. 5), Ν. 3205/2003 (άρθρο 8 παρ. 4) χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές ειδικό επίδομα.

Με το νέο σχέδιο νόμου « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » στο άρθρο 15 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι το παρόν επίδομα θα χορηγείται μόνο σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε απόσταση μέχρι 20 χιλιόμετρα από τα χερσαία σύνορα της χώρας.

Η διατύπωση αυτή επί της ουσίας εξαιρεί μεγάλο αριθμό υπηρετούντων στην ακριτική Θράκη καθώς, για παράδειγμα, οι δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν στην πόλη, των Σαπών ως έδρα του καλλικρατικού Δήμου Σαπών-Μαρώνειας καθώς και στην Ξάνθη, απέχουν περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Δεδομένου ότι η διοικητική εμβέλεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι εδρεύουν σε μεγαλύτερη απόσταση από 20 χιλιόμετρα από τα χερσαία σύνορα, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής προτείνουμε το άρθρο 15 παρ. 2 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

῾..Στους υπαλλήλους που υπηρετούν εντός ορίων Δήμων ή Κοινοτήτων, που τα όρια τους βρίσκονται σε ζώνη είκοσι χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας και σε νησιά του άρθρου 1 του ν. 287/1976 χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων Περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

2. Στο άρθρο 33, προβλέπεται η κατάργηση των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών. Παράλληλα προωθείται η κατάργηση του 30% των υφιστάμενων οργανικών μονάδων.

Η Θράκη αντιμετωπίζει διαχρονικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό θεσμοθετήθηκαν ιδιαίτερα κίνητρα προσέλκυσης και συγκράτησης στελεχών της. Άλλωστε και σήμερα ακόμη διατηρείται και με το νέο σχέδιο το επίδομα παραμεθορίων. Δυστυχώς ταυτόχρονα καταργείται με το άρθρο 33. Το μέτρο αυτό αποτελεί την ταφόπλακα της Δημόσιας Διοίκησης για τη Θράκη η οποία τα τελευταία δύο χρόνια πλήττεται από κύμα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων υπό την πίεση των οικονομικών μέτρων.

Ζητούμε την εξαίρεση από το άρθρο 33 της Θράκης ώστε αυτό να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης στην ευαίσθητη περιοχή μας για μετατάξεις ικανού αριθμού Δημοσίων Υπαλλήλων που βρίσκονται στο δίλλημα μετάταξης ή απόλυσης, μοναδική ευκαιρία για προσφορά εθνικού έργου από το κοινοβούλιο.

Προτείνουμε το άρθρο 33, παρ. 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

1. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται

οι κενές οργανικές θέσεις:

α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη
προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης.
στ) των δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται στους Νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Ευριπίδης Στυλιανίδης Αλέξανδρος Κοντός Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ Βουλευτής Ξάνθης ΝΔ Βουλευτής Έβρου ΝΔ

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.