Ομιλία του Υπουργού Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος

Ομιλία  του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος, Σχολή Τυφλών «Ο Ήλιος»


Κυρίες και κύριοι,

θέλω να σας εκφράσω τη βεβαιότητα ότι αυτά τα παιδιά με προβλήματα όρασης εκτιμώ ότι βλέπουν καλύτερα τη ζωή από ότι τη βλέπουμε όλοι εμείς. Και βλέπουν την πραγματική πτυχή αυτής της ζωής και βλέπουν βεβαίως και την αναπηρία της κοινωνίας μας, η οποία ουδέποτε ενέσκυψε με τη θέρμη που θα έπρεπε πάνω σε αυτό το κομμάτι δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους για να μορφωθούν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο η Πολιτεία όλα τα προηγούμενα χρόνια με 5 άρθρα ενός  γενικού νομοσχεδίου να ρυθμίζει συνοπτικά και ανεπαρκέστατα όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ειδική αγωγή εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, είναι μια καθετοποιημένη θεσμική πρωτοβουλία, μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών στην ελληνική κοινωνία.

Το νομοσχέδιο μας είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο για δημόσια διαβούλευση και θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά από μια βδομάδα περίπου και θα είναι ανοιχτή η πόρτα του Υπουργείου Παιδείας σε όλους τους φορείς, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, σε Συλλόγους, σε Ομοσπονδίες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις οποίες θα μελετήσουμε και θα λάβουμε σοβαρότατα υπόψη ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του κειμένου.

Έχουμε, δε, ενδιαφερθεί αυτό που κάνουμε να μην είναι λεκτική και θεωρητική διαχείριση, αλλά να είναι πραγματική παρέμβαση που συνοδεύεται από εφαρμοσμένα πολιτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν αυτές τις ευκαιρίες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης που εμείς έχουμε διαμορφώσει είναι τα εξής: νομοτεχνικά. Ένας πλήρης νόμος που κωδικοποιεί, συστηματοποιεί και εμπλουτίζει όλες τις διατάξεις που υπήρχαν διάσπαρτες μέχρι σήμερα, τις συμπληρώνει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και υιοθετεί μια σειρά από αιτήματα που κατά καιρούς έχουν τεθεί και από εσάς, αλλά και από άλλους φορείς στην Ελλάδα, τα οποία τα θεσμοθετεί πια και τα καθιστά υποχρέωση του κράτους.

Συνοδεύεται το σχέδιο νόμου από τρία Προεδρικά Διατάγματα που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί και όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις ώστε να είναι άμεσα εκτελεστή η οποιαδήποτε πολιτική πάει να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα είμαστε σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ταχεία χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής δείχνοντας εμπράκτως την ευαισθησία μας για ένα ζήτημα για το οποίο μέχρι τώρα η Πολιτεία έχει αδιαφορήσει.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του νομοσχεδίου είναι τα εξής: πρώτο στοιχείο είναι η προσπάθεια ένταξης ή επανένταξης των παιδιών στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης, στην κοινωνία και την αγορά εργασίας όπου αυτό είναι δυνατόν. Είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Δεύτερο στοιχείο, η συστηματική παρακολούθηση του παιδιού. Από την ώρα που αξιολογείται η κατάσταση, δηλαδή στην προσχολική ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, είτε είναι στην πρώτη βαθμίδα, είτε είναι στη δεύτερη βαθμίδα, είτε ξεπερνάει τα όρια της δεύτερης βαθμίδας με τις σπουδές, τα ειδικά εργαστήρια, είτε εντάσσονται είτε δεν εντάσσονται στο γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα για τα επόμενα βήματα της ζωής τους.

Τρίτο στοιχείο είναι η ανάδειξη του γονιού σε συμπρωταγωνιστή μέσα σε αυτό το σύστημα. Ο γονιός παρακολουθεί το παιδί τις ώρες εκείνες που δεν είναι το παιδί στο ειδικό σχολείο, δεν είναι στο ίδρυμα, δεν είναι στο ειδικό εργαστήριο.

Άρα ο γονιός έχει λόγο συμμετοχής και στην επιτροπή που θα αξιολογήσει την κατάσταση του παιδιού, η οποία θα πλαισιώνεται από όλες τις επιστημονικές ειδικότητες που απαιτούνται για να βοηθηθεί το παιδί, αλλά και θα εισακούγεται από τον εκπαιδευτικό, θα είναι ο άμεσος και συστηματικός συνεργάτης του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια παρακολούθησης του παιδιού του προκειμένου να πάρει τα απαιτούμενα εφόδια.

Η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και η ευαισθητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ώστε τα παιδιά αυτά τα οποία αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία ή τα εργαστήρια να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες διασφάλισης μιας δουλειάς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή.

Και επίσης μελετούμε και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν και ειδικά campus ανά την Ελλάδα που θα μπορούν να διασφαλίσουν ποιότητα ζωής για το υπόλοιπο της ζωής των παιδιών, ακόμα και όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή και θα ξέρουν ότι η νέα γενιά δοκιμαζόμενων γονέων θα φροντίζει τα παιδιά που έχουν αφήσει πίσω. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα έχουμε με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ξεκινήσει την κατασκευή ή δρομολογούμε την κατασκευή 56 ειδικών σχολείων και ειδικών εργαστηρίων σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνει σε προτεραιότητα -και είναι εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΚ και ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο- μπαίνει σε προτεραιότητα η κατασκευή ενός τέτοιου σχολείου και εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε ήδη διασφαλισμένο το οικόπεδο και μια από τις πρώτες κάθετες παρεμβάσεις που θα κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα καλύπτοντας και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ήδη για μερικά από αυτά ολοκληρώνεται η κατασκευή τους.

Ένα τρίτο στοιχείο που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι ο εξοπλισμός τους με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες και οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα, να βελτιώνουν την κατάσταση τους, να εντάσσονται γρηγορότερα στο σύστημα. Π.χ. είχαμε ανταποκριθεί σε αίτημα σας για τις μηχανές Μπράιγ και θα επανέλθουμε σε αυτό συμπληρώνοντας ό,τι ελλείψεις υπάρχουν με έναν διαγωνισμό που θα ξεκινήσει τώρα ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων προκειμένου να μπορέσει να σας τροφοδοτήσει με όλα τα απαιτούμενα μέσα. Και εσάς εδώ, και άλλες τέτοιες μονάδες ανά την Ελλάδα.

Και υιοθετήσαμε ήδη και στο πρόπλασμα νομοσχεδίου την επίσημη θεσμοθέτηση της γραφής Μπράιγ ως υποχρέωση που πρέπει να παρέχει το κράτος και ως μια πολιτική, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί και από τις σχολικές βιβλιοθήκες και από τις δημόσιες βιβλιοθήκες και από όλους τους οργανισμούς εκείνους που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες για να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση.

Παράλληλα χρηματοδοτούμε μέσα από το Γ΄ ΚΠΣ πατέντες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίες βραβεύτηκαν πανευρωπαϊκά για να διευκολύνουν τα παιδιά να κινούνται αυτόνομα.

Ειδικά για τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα όρασης, έχουμε δημιουργήσει μια πατέντα εδώ στην Ελλάδα και προχθές που ήταν ο Μπιλ Γκέιτς ο Πρόεδρος της MICROSOFT στην Ελλάδα αναφέρθηκε αυτή η πατέντα η ελληνική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Υπουργείου Παιδείας ως μια πρότυπη πατέντα που ουσιαστικά είναι GPS, που κάνει το μήνυμα ήχο και επιτρέπει στο παιδί που έχει προβλήματα όρασης να περπατά μόνο του στο δρόμο έχοντας ένα ακουστικό που του λέει πού υπάρχει εμπόδιο, τι κινήσεις πρέπει να κάνει για να παρακάμψει το εμπόδιο ώστε να κινηθεί μόνο του αυτόνομα.

Αξιοποιούμε δηλαδή και τη νέα τεχνολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν αυτή η δουλειά η επιστημονική  θα ολοκληρωθεί, θα φροντίσουμε όλα αυτά τα μέσα για τα παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης, για τα κωφά παιδιά, για τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, να τα διαθέσουμε σε όλα τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά.

Θέλω να ξέρετε ότι θεωρούμε ότι μια κοινωνία που δεν σκύβει πάνω σε αυτό το πρόβλημα των ατόμων  με αναπηρία είναι η ίδια ανάπηρη. Και αυτή την πραγματικότητα δεν τη δεχόμαστε γιατί θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε μια χώρα και έναν πολιτισμό που πρωτευόντως έδωσε σεβασμό στην αξία του ανθρώπου και αυτό δεν αρκεί να το διακηρύττουμε στις τηλεοράσεις για να κερδίζουμε τις εντυπώσεις, θα πρέπει να το δείχνουμε με αποτελέσματα.

Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να σας πούμε ότι θα πρέπει να μας κρίνετε από τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, όχι από τα μεγάλα λόγια που είμαι βέβαιος ότι πολλές φορές τα ακούσατε, αλλά ποτέ δεν είδατε να συνοδεύονται με πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα αρχίσω από τη συνεργασία των γονιών που είναι ευαισθητοποιημένοι για το ζήτημα και θα τους πω ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε δώσει οδηγίες σε όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο να συνεργάζεται μαζί τους κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί.

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
8 Σεπτέμβριος 2020 - 4:55μμ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ

Με δεδομένο το πρόβλημα που προέκυψε στη Ροδόπη και πανελλαδικά με τη λειτουργία τον ΚΔΑΠ λόγω της αυξημένης ζήτησης από οικογένειες που έχουν ανάγκη για τα παιδιά τους, ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης έκανε παρέμβαση στο αρμόδιο υπουργείο ενημερώνοντας για την ένταση του προβλήματος στο νόμο Ροδόπης και ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό να αντιμετωπίσει το ζήτημα.
3 Σεπτέμβριος 2020 - 2:41μμ

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2019 ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα παραδόθηκε η νέα επιστημονική μελέτη του Βουλευτή Ροδόπης και Προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Δρ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.
24 Αύγουστος 2020 - 6:09μμ

Ευριπίδης Στυλιανίδης προς Πρυτανικές Αρχές ΔΠΘ: «Οι φοιτητές πρέπει να έλθουν πάλι στην Κομοτηνή»

Σημαντική συνάντηση εργασίας είχε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Πρώην Υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης με τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Καθηγητή κ. Αλέκο Πολυχρονίδη και τους Αντιπρυτάνεις κ. Μαρία Μιχαλοπούλου και κ. Φώτη Μάρη.
9 Ιουλίου 2020 - 6:56μμ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, τη δημιουργία Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής, που πρόσφατα είχαν την ευκαιρία να το ξανακαταθέσουν οι Μητροπολίτες της Τοπικής Εκκλησίας που τον επισκέφθηκαν.
7 Ιουλίου 2020 - 11:02πμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συστηματική πίεση για την ανταποδοτική αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων του Νόμου Ροδόπης ασκεί ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
6 Ιουλίου 2020 - 10:59πμ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ SHELMAN

Καθοριστικής σημασίας συνάντηση είχε σήμερα ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για την επανεκκίνηση της βιομηχανίας Shelman στην Κομοτηνή.