Ομιλία σε ημερίδα της ΕΕΤΤ με θέμα: «Ψηφιακό μέρισμα: Προκλήσεις και ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή εποχή»Κυρίες και Κύριοι,

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την πρόσκλησή τους και να σας καλωσορίσω και εγώ, με τη σειρά μου, στη σημερινή ημερίδα. Η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή έχει το ρόλο του εποπτεύοντα και του ρυθμιστή στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών διασφαλίζοντας τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους, μεριμνώντας παράλληλα για την διαρκή αναβάθμιση τους, ώστε η χώρα μας να συμμετέχει ισότιμα στην Κοινωνία της Γνώσης. Το ρόλο αυτό, που άριστα διαδραματίζετε, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Κύριο μέλημα της ΕΕΤΤ είναι να εφαρμόζονται με διαφάνεια και αμεροληψία  οι κανόνες και οι διαδικασίες, που προασπίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και επιτρέπουν σε κάθε κάτοικο της Ελλάδας να απολαμβάνει σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες επικοινωνίας.  

Η σημερινή ημερίδα που διοργανώνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με θέμα «Ψηφιακό Μέρισμα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη, αλλά σηματοδοτεί το πέρασμα στο μέλλον, την είσοδο σε ένα νέο κόσμο που έρχεται.

Στο σύγχρονο κόσμο τρέχουμε με ρυθμούς που ήταν αδιανόητοι σε προηγούμενες εποχές. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ανατρεπτικές δημιουργώντας διαρκώς νέα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις έχουν αντικατασταθεί από δίκτυα οπτικών ινών, τα πιο γνωστά μουσεία και βιβλιοθήκες του κόσμου είναι προσβάσιμα από την οθόνη ενός υπολογιστή, η γνώση και η πληροφορία συμπυκνώνονται σε ψηφιακούς δίσκους, η επικοινωνία καθίσταται ευέλικτη και άμεση χωρίς εμπόδια, χωρίς γεωγραφικά και φυσικά σύνορα. Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα οφείλουμε να κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οδηγώντας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, στην πρωτοπορία των δυνάμεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Η καταπολέμηση του «ψηφιακού χάσματος» αποτελεί πολιτικό στόχο με σημαντική εθνική προτεραιότητα. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σκοπεύει να αξιοποιήσει κάθε οικονομικό και ρυθμιστικό εργαλείο, για να εξασφαλίσει σε όλους του έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να συνδέονται ευρυζωνικά με το Διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προωθήσουμε δράσεις που θα επιδοτούν χρήστες από δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές, για να έχουν ισότιμη συμμετοχή στη σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε τον οικονομικό μαρασμό της περιφέρειας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους της «ξεχασμένης» Ελλάδας.
Τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδεύουν σταθερά στην πλήρη κατάργηση της αναλογικής, επίγειας τηλεόρασης και την αντικατάστασή της από την ψηφιακή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σθεναρά τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα. Παράλληλα επεξεργάζεται μια κοινή, στο μέτρο του δυνατού, χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που θα ελευθερωθούν κατά την ψηφιακή μετάβαση. Οι συχνότητες που θα ελευθερωθούν αναφέρονται ως ψηφιακό μέρισμα.

Στη χώρα μας, το πρώτο στάδιο για την υιοθέτηση της ψηφιακής τηλεόρασης είναι η μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας το αναλογικό σήμα συνυπάρχει με το ψηφιακό. Έχουμε προετοιμαστεί γι’ αυτό το στάδιο τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο. Υπάρχει ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, στην οποία προβλέπονται 23 κέντρα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος που καλύπτουν το 78% του πληθυσμού της χώρας, προσφέροντας 6 έως 8 ψηφιακές δέσμες προγραμμάτων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθούμε τις μεγάλες προσδοκίες που έχει η κοινωνία μας από την ψηφιακή τεχνολογία. Στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων, που θα καθιστούν την ψηφιακή τεχνολογία προσιτή σε όλους τους πολίτες. Προσιτή σημαίνει χωρίς εμπόδια, χωρίς φραγμούς, παρέχοντας τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν όλοι οι πολίτες και κυρίως η νέα γενιά, ώστε να παραχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Όλοι παρατηρούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα της σύγκλισης των μέσων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η βελτίωση της ποιότητας των εκπομπών, ο πολλαπλασιασμός των επιλογών και η δυνατότητα ανάδρασης από την πλευρά των χρηστών, αποτελούν σπουδαία χαρακτηριστικά στη νέα εποχή της επικοινωνίας. Η χώρα μας οφείλει να ενθαρρύνει έμπρακτα τη μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, προσφέροντας έτσι στους πολίτες της προηγμένα εργαλεία διαδραστικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η συνακόλουθη ενδυνάμωση των πολιτών και των καταναλωτών αναβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας και βελτιώνει τη λειτουργία της αγοράς.
Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι επικοινωνίες αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους με καταλυτικό ρόλο στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Πρόσφατες έρευνες, στην Ευρώπη και την Αμερική, συνδέουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων με τη συνολική οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η ανάπτυξη των επικοινωνιών γενικότερα και ειδικότερα η ευρυζωνική ανάπτυξη αποτελεί πλέον κρίσιμη ανάγκη για κάθε κοινωνία και αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε πολίτη.

Πλέον έχουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες για καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση, όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Ακόμα περισσότερο έχουμε την ισχυρή βούληση να ακυρώσουμε ουσιαστικά την έννοια «περιφέρεια». Βασική αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη διαχέεται σε όλους τους πολίτες και ιδίως στους λιγότερο προνομιούχους που ζουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές εξαλείφοντας αποστάσεις και χρονικούς περιορισμούς. Με την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά της χώρας μας, αποκτούν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την τηλε-ιατρική, και την τηλε-εκπαίδευση.

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονου και αξιόπιστου δικτύου πρόσβασης των τελικών χρηστών. Η εξέλιξη των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών έχει οδηγήσει τα παραδοσιακά δίκτυα χάλκινων γραμμών πρόσβασης στα όριά τους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να προωθήσει σχέδιο για τη μαζική ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης με οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι, το fiber-to-the-home. Η κρατική συμμετοχή θα δοθεί σε κοινοπραξίες με τη μορφή των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Με το πρωτοποριακό αυτό έργο κινητοποιούνται σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις μακράς πνοής, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, προάγεται ο ανταγωνισμός, και δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών. Πρόκειται για «ψηφιακό άλμα» στρατηγικής σημασίας, που επιτρέπει σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να απολαμβάνει πρακτικώς απεριόριστες ταχύτητες σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Παραλλήλως, διευκολύνεται σημαντικά, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, με σημαντικά και μακροχρόνια πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην εθνική μας οικονομία.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με στρατηγική, σχέδιο και συντονισμό φέρνει σήμερα κοντά στον πολίτη τον κόσμο του αύριο. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαβούλευση για την κατανομή του ψηφιακού μερίσματος. Επιπλέον, αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για την κοινωνία η βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης του. Τα παραπάνω είναι κομβικά σημεία στην προσπάθειά μας ο νέος ψηφιακός κόσμος που έρχεται, να γίνει πραγματικότητα για την Ελλάδα, τώρα.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: H σημερινή πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων είναι πολύ σημαντική. Διότι δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να εκφραστούν για τα θέματα του ψηφιακού φάσματος. Περνούμε σε μια νέα εποχή. Έχουμε αρχίσει ήδη να συνομιλούμε με τον κόσμο που έρχεται. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία ή κάθε πολιτική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη  τα νέα δεδομένα και ουσιαστικά να βάζει τη χώρα μας ως πρωταγωνίστρια στις νέες λογικές. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα με τη στρατηγική την οποία περιέγραψα κατά την τοποθέτηση μου, θα μπούμε μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και θα καταγράψουμε θετικά αποτελέσματα με βελτιώσεις στην καθημερινότητα, στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών, στην ισότητα ευκαιριών για μόρφωση και για κοινωνικές υπηρεσίες. Και βεβαίως στην ενημέρωση και στην ίδια την δημοκρατία τελικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα γίνουν κάποιες ιδιαίτερες προσπάθειες από την πλευρά του Υπουργείου ώστε το internet να περάσει σε όλα τα σχολεία, γιατί είναι βασική αρχή, βασική προϋπόθεση θα έλεγα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι  η επέκταση των οπτικών ινών καθώς επίσης και οι δορυφορικές ή ασύρματες συνδέσεις, που διευκολύνουν απομονωμένες περιοχές, νησιωτικές ή ορεινές, να έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και στις δημόσιες βιβλιοθήκες αλλά βεβαίως και στις φρέσκιες γνώσεις. Αυτό διασφαλίζει την ισότητα στην πρόσβαση, συνεπώς  και την ισότητα ευκαιριών για πραγματική μόρφωση. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εφαρμόζεται η πιο σύγχρονη έκφραση της κοινωνικής πολιτικής και γίνεται πραγματική αποκέντρωση. Διότι το κάθε παιδί, όπου και αν ζει στην Ελλάδα, απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα λοιπόν με την επέκταση του δικτύου παρέχονται  ίσες ευκαιρίες σε όλους όπου και αν βρίσκονται;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι η νέα τεχνολογία αποτελεί την ηλεκτρονική λεωφόρο προς την κλασσική δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, όπου κάθε πολίτης συμμετέχει διαδραστικά και κάθε νέος απολαμβάνει τις ευκαιρίες που στερούνταν στο παρελθόν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπουργέ όσον αφορά την απόφαση της κυβερνητικής για τα καρτοκινητά πώς το σχολιάζετε;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή, μετά από την επιστολή που δεχθήκαμε από τον συνάδελφο αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης, μελετούμε τα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, θα εφαρμόσουμε πλαίσια τα οποία είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο και ισορροπούν ανάμεσα στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων από τη  μια   και από την άλλη στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας.


Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:35μμ

7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Στο πλαίσιο της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης είχε την ευκαιρία να θέσει στον Υπουργό Ψηφιακής Σύγκλισης κ. Πιερρακάκη σειρά ζητημάτων που αφορούν την περιοχή.