Ομιλία σε ημερίδα της ΕΕΤΤ «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και προοπτικές ανάπτυξης»Στοιχεία ομιλίας στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ  «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά:   Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και προοπτικές ανάπτυξης»


 - Είναι γνωστό ότι ο ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι να ρυθμίζει και να εποπτεύει τις αγορές των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η λειτουργία της εγγυάται ότι στη χώρα μας οι υπηρεσίες επικοινωνίας αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμερόληπτους κανόνες. Έτσι, ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, απολαμβάνει σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

  -Στη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει η Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα τις εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά, περιμένουμε να διατυπωθούν απόψεις και να διεξαχθεί μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση για την πορεία της ταχυδρομικής αγοράς της χώρας μας στο μέλλον. Είναι ευκαιρία να εξετάσουμε τις ανάγκες και τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι δράσεις που είναι απαραίτητο να αναληφθούν για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς και τη δημιουργία ενός υγιούς και δημιουργικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 -Δεν είναι ανάγκη στο παρόν ακροατήριο να μιλήσω για τη σπουδαιότητα των επικοινωνιών στον κόσμο που ζούμε και στον κόσμο που έρχεται. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτός της κατεξοχήν επικοινωνιακής λειτουργίας τους, επιδρούν καταλυτικά όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Καθώς λοιπόν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα σημαντικών εξελίξεων στο χώρο αυτό, οφείλουμε να καθορίσουμε τις στρατηγικές μας επιλογές και κατευθύνσεις και να προετοιμαστούμε κατάλληλα.

 -Είναι γεγονός ότι η 3η Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Οδηγία (2008/6/ΕΚ), εισάγει τον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Δεκαέξι χώρες της Ε.Ε. – οι οποίες αντιπροσωπεύουν και το 95% της αγοράς – θα προχωρήσουν στην απελευθέρωση από το 2011, ενώ στις υπόλοιπες – μεταξύ των οποίων και η χώρα μας – η απελευθέρωση θα ισχύσει από το 2013. Η εξέλιξη αυτή, όπως είναι αναμενόμενο, έχει θέσει σε ισχύ σημαντικές διαδικασίες διαβούλευσης σε όλη την Ευρώπη. Ζητήματα όπως, η θεσμοθέτηση ελάχιστου βασικού μισθού στους εργαζόμενους στον ταχυδρομικό τομέα ή η ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Ταχυδρομικού Παρόχου, προκαλούν σοβαρές αναταράξεις.

-Ταυτόχρονα, το περιβάλλον των ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταβάλλεται διαρκώς. Η ηλεκτρονική υποκατάσταση και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς μειώνεται ο διακινούμενος όγκος σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες αλληλογραφίας. Από την άλλη πλευρά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες δραστηριότητες ανοίγουν σημαντικά τον ορίζοντα της διακίνησης δεμάτων.

  -Όλες αυτές οι αλλαγές και οι εξελίξεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και με ξεκάθαρες στρατηγικές, προκειμένου να διασφαλίσουμε την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, οι νέες προοπτικές είναι δυνατόν να ωθήσουν την ελληνική ταχυδρομική αγορά σε πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας.

  -Ως Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ως την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς. Επιθυμούμε τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες και τα οφέλη ενός υγιούς ανταγωνισμού. Σ΄ αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ κινούμαστε ήδη σε δύο επίπεδα. Πρώτον, την άμεση εφαρμογή τροποποιήσεων στο Ν.2668/98 και δεύτερον, μεταφορά της 3ης ταχυδρομικής οδηγίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 -Αναφορικά με την άμεση εφαρμογή τροποποιήσεων στο Ν.2668/98, υπάρχει ήδη επεξεργασμένο σχέδιο νόμου και οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν στις μεταβολές λειτουργικών θεμάτων των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και στις ρυθμίσεις που ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, ειδικά σε ότι αφορά τον έλεγχο του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Αναφορικά με τη μεταφορά της 3ης ταχυδρομικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, θα ήθελα να υπογραμμίσω την τεράστια σημασία που δίνουμε στο έργο αυτό και πως δεν θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις εάν δεν επεξεργαστούμε σε βάθος όλα τα θέματα και όλες τις παραμέτρους.
 
 -Παράλληλα, θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τα παρακάτω θέματα, τα οποία βρίσκονται στη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού. Συζητούμε το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας και την επιλογή του εύρους των υπηρεσιών που θα υπάγονται σε αυτή ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα προχωρούμε στην ακόμα καλύτερη αξιοποίηση του Δημόσιου Ταχυδρομικού Δικτύου. Τέλος, εξετάζουμε τη λήψη μέτρων τόνωσης της αγοράς. Το επιστολικό ταχυδρομείο παραδοσιακά καταγράφει χαμηλούς όγκους στη χώρα μας, ιδιαίτερα τώρα που διευρύνεται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από την άλλη μεριά, το διαφημιστικό ταχυδρομείο, οι δραστηριότητες logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αν και βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τους διακινούμενους όγκους και στόχος μας είναι να υποβοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτή με τις κατάλληλες κανονιστικές παρεμβάσεις.

 - Όλοι οι φορείς που εμπλεκόμαστε με το ταχυδρομικό έργο οφείλουμε να προετοιμάσουμε το πεδίο για τον κόσμο που έρχεται. Δεν είναι μόνο η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς που θα επέλθει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το 2011 και στη χώρα μας το 2013. Είναι η γοργή πρόοδος της τεχνολογίας που αλλάζει τα δεδομένα στις επικοινωνίες και μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας. Για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών, για να παρακολουθήσουμε καθετί καινούριο που μπαίνει στη ζωή μας, πρέπει να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις και να δουλέψουμε εντατικά και συντονισμένα για να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση.

  -Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και όλοι όσοι ασχολούνται με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών.
Η σημερινή ημερίδα εντάσσεται σε αυτή την πορεία και τα αποτελέσματά της πρόκειται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας, καλύτερης πραγματικότητας για τα ταχυδρομεία στη χώρα μας.Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
24 Φεβρουάριος 2020 - 9:37πμ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού του Κοινοβουλίου εκλήθησαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καθηγητής κ. Καζάζης προκειμένου να παρουσιάσουν το σημαντικό έργο που κάνουν στο εξωτερικό τα Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης συζήτησης που ακολούθησε με τους Έλληνες Βουλευτές αίσθησή έκανε η ουσιαστική παρέμβαση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη την οποία συμμερίστηκαν και αρκετοί συνάδελφοι του. Συγκεκριμένα ο Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης τόνισε:
17 Φεβρουάριος 2020 - 11:40πμ

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Γ. ΓΚΑΡΑΝΗ

Τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Γιάννης Γκαράνης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ν. Χαραλαμπίδης
17 Φεβρουάριος 2020 - 11:18πμ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΝ 16/02/2020

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ του Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη Βουλευτή Ροδόπης, Επικ. Καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
16 Φεβρουάριος 2020 - 10:43πμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16.02.2020

«Ζήτησα η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή της Frontex που θα προσλάβει ιο.οοο στελέχη να τα εκπαιδεύσει στις Σχολές Αστυνομίας της Θράκης».
14 Φεβρουάριος 2020 - 8:39μμ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνάντηση εργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης είχε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στην Αθήνα.
11 Φεβρουάριος 2020 - 12:29πμ

Υποδεχθήκαμε σήμερα στην ιδιαίτερη μου Πατρίδα, στον Δήμο Μαρωνειας-Σαπών, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας προκειμένου να ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ:"Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, για τα θερμά του λόγια. Είναι μεγάλη τιμή για μας η ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη της ιδιαίτερης πατρίδας μου, του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών."