Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
κ. Ιωάννη Μανιάτη

 

ΘΕΜΑ: "Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Υπ. Π.Ε.Κ.Α. για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου"

Στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προτείνονται μεταξύ άλλων ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών από ΑΠΕ (κυρίως στα φωτοβολταϊκά) με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, του ταμείου δηλαδή των ΑΠΕ, δεν είναι κανένα άλλο από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας, που λειτουργεί με τρόπο ώστε να δημιουργεί υπερκέρδη στους χονδρεμπόρους και μεγάλα κόστη και ελλείμματα στους καταναλωτές. Και ενώ στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν αντιλαμβανόμαστε να γίνεται καμία ρύθμιση που να βελτιώνει την στρέβλωση της αγοράς, δίνεται η δυνατότητα να μπουν στο σύστημα μονάδες παραγωγής ενέργειας με τιμή πάνω από 80 €/ΜWh, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νέο έλλειμμα στο μέλλον.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγει μία νέα μείωση τιμών ύψους 30% κατά μέσο όρο που λαμβάνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από τους ίδιους να προβούν σε διαγραφή του 35% από τις πωλήσεις του 2013! Το ποσό της διαγραφής προστίθεται στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που έχει επιβληθεί στα φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα από την συνολική παραγωγή του 2013 οι παραγωγοί να χάνουν από 55% ως και 60%! Η ανωτέρω μείωση έχει σαφώς αναδρομικό χαρακτήρα, γεγονός επί του οποίου η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη και ξεκάθαρα τοποθετηθεί αρνητικά.

Η μεσοσταθμική μείωση κατά 25%-42% στα Φωτοβολταϊκά που υπήρξε στην έκτακτη εισφορά, δυστυχώς μας επιβεβαίωσε, δεν εξαφάνισε το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού, ούτε βελτίωσε, αλλά χειροτέρεψε τις πληρωμές των παραγωγών που εισπράττουν χρήματα μετά από 9 μήνες από την πώληση και αυτό χειροτερεύει διαρκώς. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αυξάνονται οι τιμές άλλων ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται η εισαγωγή νέων ΦΒ σε τιμές που επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό, τότε είναι ξεκάθαρο ότι επιβαρύνεται επιπλέον και χειροτερεύει το έλλειμμα. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι για να επιτραπεί η εισαγωγή νέων ΑΠΕ θα πρέπει να προβλεφθεί και η αντίστοιχη χρηματοδότηση τους.

Η Πληρωμή της Παραγόμενης Ενέργειας είναι αποτέλεσμα της σύμβασης του παραγωγού με το Λειτουργό της Αγοράς. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καλείται ο Λειτουργός να εκβιάσει τον παραγωγό με μήπληρωμή, και όποιος δεν εκδώσει το πιστωτικό σημείωμα εντός δύο μηνών θα σταματήσει να πληρώνεται από τον ΛΑΓΗΕ ή τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο του.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οι Φ/Β Σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να «τιμωρηθούν» γι΄ αυτό. Παράδειγμα, ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;. Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι Φ/Β Σταθμοί θα είχαν γίνει, χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. (Πίνακας 1 - συνημμένη φωτογραφία)

Σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) συνυπολογίζοντας ακόμα και την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης). Γιατί αυτό να συμβαίνει, παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή; (Πίνακας 1 - συνημμένη φωτογραφία)

Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι Φ/Β Σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι, η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον, στους Φ/Β Σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Στους πίνακες δεν έχουν συνυπολογιστεί αυτοί οι παράγοντες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μειωθεί κι άλλο η τιμή πώλησης της kWh στους Φ/Β Σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, καθιστώντας τες πλέον ζημιογόνες για τους παραγωγούς.

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμη στρέβλωση, καθώς σύμφωνα με τον πίνακα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας Φ/Β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο.

Ακόμη, προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh. Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδά του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση Φ/Β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση (επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί να επιθυμεί κάποιος αυτή την δυσμενή παράταση;

Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από Φ/Β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ωστόσο, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση οι παραγωγοί είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις.

Επιπλέον, ενώ τα αιολικά σε πολλές περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις. Θα ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό να συμμετέχουν με κάποιες μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους. Και ακόμη, οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη η επιτυχημένη συμφωνία του Πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013, ενώ μέρος από αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλύψει αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από Φ/Β Σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης.

Ακόμη, δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp) και πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 
Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
ο αρμόδιος Υπουργός

1. Για ποιον λόγο οι Φ/Β Σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να «τιμωρηθούν» γι΄ αυτό και γιατί αυτοί οι οποίοι πραγματοποίησαν επένδυση στο διασυνδεδεμένο σύστημα να αποσβένουν γρηγορότερα από αυτούς που πραγματοποίησαν επένδυση στο μή διασυνδεδεμένο σύστημα και αντίστοιχα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh (για τα ΜΔΝ);

2. Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας Φ/Β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;

3. Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh και για ποιο λόγο ένας παραγωγός να συμφωνήσει σε αυτή την σύμβαση; Δεν θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε περισσότερα στοιχεία;

4. Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ σε συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από Φ/Β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή;

5. Γιατί ενώ τα αιολικά σε πολλές περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις;

6. Πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp) και πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα;

7. Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι Φ/Β Σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο;

8. Έχει αναλογιστεί κανείς το πλήγμα αξιοπιστίας που θα υποστεί η χώρα, αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις;

9. Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό και η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το 10%, ούτως ώστε να περιοριστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αναλογικότερα- δικαιότερα;

10. Ποιο είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα έλυνε εν μέρει το τεράστιο αυτό πρόβλημα; Κάνατε συζήτηση με της ηγεσίες των συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας μας ή μόνο με τις εμπορικές τράπεζες;

Και όλα αυτά αποτελούν μερικά μόνο ερωτήματα που καλείται πολύ έγκαιρα να απαντήσει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προβεί σε διευκρινήσεις και βελτιώσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου του Υπ. ΠΕΚΑ πριν αυτό κατατεθεί και έρθει προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Αθήνα, 11 / 03 / 2014

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Λευτέρης Κ. Αυγενάκης -Ν.Δ.- Ν. Ηρακλείου
2. Χριστογιάννης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
3. Βλαχογιάννης Ηλίας - Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
4. Ταλιαδούρος Σπύρος -Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
5. Κοψαχείλης Τιμολέων- Ν.Δ.- Ν. Γρεβενών
6. Δήμας Χρίστος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
7. Τζαμτζής Ιορδάνης- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
8. Κόλλιας Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
9. Στυλιανίδης Ευρυπίδης -Ν.Δ.- Ν. Ροδόπης
10. Κέλλας Χρήστος- Ν.Δ.- Ν. Λαρίσης
11. Αναγνωστόπουλος Γιώργος, -Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
12. Κυριαζίδης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Δράμας
13. Πασχαλίδης Ιωάννης- Ν.Δ.- Ν. Καβάλας
14. Μάνη - Παπαδημητρίου Άννα- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
15. Γιακουμάτος Γεράσιμος- Ν.Δ.- Β΄ Αθήνας
16. Κουτσούμπας Ανδρέας- Ν.Δ.- Ν. Βοιωτίας
17. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Φθιώτιδας
18. Ταμήλος Μιχάλης - Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
19. Βογιατζής Παύλος- Ν.Δ.- Ν. Λέσβου
20. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς
21. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
22. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Α΄ Πειραιά
23. Κεφαλογιάννης Ιωάννης Ν.Δ. - Ν. Ρεθύμνου
24. Λεονταρίδης Θεόφιλος - Ν.Δ.- Ν. Σερρών
25. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
26. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

TO ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ

Είμαστε η γενιά που μας αποκαλούσαν «τυχερή», γιατί γεννηθήκαμε σε μια εποχή που τα Ζητούμενα άλλων γενεών θεωρούνταν για μας Αυτονόητα.

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η Θράκη άντεξε... Μια κοινωνία ώριμη και συντεταγμένη, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, απόλυτα συντονισμένη με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνοφυλακή, απέδειξε ότι μπορεί να προστατέψει τα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Η Τουρκική Κυβέρνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας επεδίωξε έναν αποσταθεροποιητικό αιφνιδιασμό και αιφνιδιάστηκε η ίδια.
7 Μάρτιος 2020 - 2:58μμ

ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΙΡΑΣΕ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης μοίρασε αντιασφυξιογόνες μάσκες που προσέφερε ο Δήμος Γλυφάδας για να στηρίξει τον αγώνα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού προκειμένου να διαφυλάξουν τα σύνορα της Ελλάδας στον Έβρο από την επίθεση που δέχονται.
24 Φεβρουάριος 2020 - 10:37πμ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού του Κοινοβουλίου εκλήθησαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καθηγητής κ. Καζάζης προκειμένου να παρουσιάσουν το σημαντικό έργο που κάνουν στο εξωτερικό τα Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης συζήτησης που ακολούθησε με τους Έλληνες Βουλευτές αίσθησή έκανε η ουσιαστική παρέμβαση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη την οποία συμμερίστηκαν και αρκετοί συνάδελφοι του. Συγκεκριμένα ο Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης τόνισε:
17 Φεβρουάριος 2020 - 12:40μμ

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Γ. ΓΚΑΡΑΝΗ

Τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Γιάννης Γκαράνης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ν. Χαραλαμπίδης
17 Φεβρουάριος 2020 - 12:18μμ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΝ 16/02/2020

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ του Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη Βουλευτή Ροδόπης, Επικ. Καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου