Κοινή συνεδρίαση της Γραμ. Προγράμματος και των Τομέων Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Ενέργειας και Φυσ. Πόρων για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Συνεχίζεται η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας μετά από οδηγίες του Προέδρου της Αντώνη Σαμαρά.

Η Γραμματεία Προγράμματος, σε κοινή συνεδρίαση με τους Τομείς Πολιτικής Ευθύνης για την Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, προσδιόρισε τους βασικούς άξονες του προγραμματικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας και της στρατηγικής που θα ακολουθήσει.

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο Γραμματέας Προγράμματος, Βουλευτής Ροδόπης, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Bουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τομεάρχης για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, Bουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος, Bουλευτής Βοιωτίας, κ. Μιχάλης Γιαννάκης, η Αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Bουλευτής Επικρατείας, κα Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Bουλευτής Αττικής, κ. Νικόλαος Καντερές, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Bουλευτής Σερρών, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Οικονομολόγος, κ. Μάκης Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Δικηγόρος, κ. Θεόδωρος Πανάγος, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Κωνσταντίνος Καραμπίνας, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δρ Χημικός Μηχανικός κ. Μίλτος Βασιλόπουλος, ο πρώην Βουλευτής κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Διευθυντής της Γραμματείας Προγράμματος κ. Παντελής Σκλιάς, ο καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Απόστολος Γούλας και ο καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Κώστας Μαγουλάς.

Η ομάδα εργασίας διαπίστωσε την Ενεργειακή Ανασφάλεια και την Οικολογική Αδράνεια, που εμφανίζει η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία δύο χρόνια, σε βάρος των συμφερόντων και των προοπτικών της χώρας μας.

Η ομάδα εργασίας του Περιβάλλοντος:
• Προσδιόρισε την πολιτική της Αειφορίας, που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.
• Οριοθέτησε την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας, εντοπίζοντας τις αναγκαίες δράσεις κατά της Κλιματικής Αλλαγής.
• Καθόρισε τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν άμεσα στο χώρο του αρμόδιου Υπουργείου.
• Συνέδεσε την προστασία του Περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής και το μέλλον των πολιτών, οριοθετώντας πολιτικές για:
o Την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
o Τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων.
o Την εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
o Την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με τις μεταφορές.
o Μια ολοκληρωμένη Δασική Πολιτική.
o Μια ολοκληρωμένη Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική, που θα αφορά στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τα σχέδια χωρικής οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, τις σύγχρονες πολεοδομικές μελέτες, το γενικό οικοδομικό κανονισμό και το εθνικό κτηματολόγιο.

Η ομάδα εργασίας για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους:
• Οριοθέτησε την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας.
• Καθόρισε την πολιτική στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Όρισε τις προτεραιότητες στον τομέα του Φυσικού Αερίου.
• Επισήμανε την ανάγκη έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
• Προέκρινε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία κλπ).
• Προσδιόρισε μια συγκεκριμένη πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Διαβούλευσης, που συντονίζει η Γραμματεία Προγράμματος, θα ξεκινήσει και επίσημα η Δημόσια Διαβούλευση για όλες τις πτυχές του θεματικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της αγοράς και της κοινωνίας, καταθέτοντας τις προτάσεις και την κριτική τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της παραπάνω ομάδας εργασίας ο Γραμματέας Προγράμματος και Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης δήλωσε:

«Σε συνεργασία με τους αρμόδιους Τομείς, η Γραμματεία Προγράμματος ολοκληρώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον της οικονομίας, αλλά και της χώρας μας συνολικά. Το Περιβάλλον και η Ενέργεια μπορούν αναμφισβήτητα να καταστούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στο διεθνή ανταγωνισμό. Έχουμε χρέος να ενσωματώσουμε ταχύτατα τις 26 εκρεμμείς Ευρωπαϊκές Οδηγίες στο εσωτερικό μας Δίκαιο και να ακολουθήσουμε μια σύγχρονη Πολιτική Αειφορίας, που προστατεύει και αναδεικνύει το Ελληνικό Περιβάλλον κόντρα στην Κλιματική Αλλαγή. Παράλληλα, η Ελλάδα με την άσκηση Έξυπνης Ενεργειακής Διπλωματίας μπορεί να επιτύχει, όχι μόνο την Ενεργειακή της Ασφάλεια και Αυτάρκεια (εναλλακτικές πηγές, εναλλακτικοί δρόμοι, εναλλακτικές μορφές ενέργειας), αλλά και να καταστεί σημαντικός Διεθνής Ενεργειακός Κόμβος. Η Στρατηγική των Αγωγών που εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μας ξαναβάλει πρωταγωνιστικά στο διεθνές παιχνίδι».

Σε σχετική του δήλωση ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Βουλευτής Β’ Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Είχαμε, σήμερα, μια χρήσιμη κι εποικοδομητική συνεργασία με τη Γραμματεία Προγράμματος για τη διαμόρφωση του προγράμματος του Κόμματός μας για το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές αλλά και μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Γι’ αυτό και στο πρόγραμμά μας δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αποτελεσματική προστασία του φυσικού μας πλούτου, παράλληλα με την αξιοποίηση των παραγωγικών εφεδρειών που αναμφίβολα διαθέτουμε στον τομέα του περιβάλλοντος. Η σημερινή κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες της, έχει καταφέρει να μετατρέψει την πράσινη ανάπτυξη που η ίδια ευαγγελιζόταν, σε πράσινη ύφεση. Επιδίωξη δική μας είναι να διαμορφώσουμε εφαρμόσιμες πολιτικές κι ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πλαίσιο για να καταφέρουμε, στην πράξη, να αξιοποιήσουμε παραγωγικούς κλάδους, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, οι ΑΠΕ, η διαχείριση υδάτων και λυμάτων και να προχωρήσουμε σε μεγάλες τομές στην πολιτική γης, τη χωροταξία και την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κινητικότητα σε μια οικονομία η οποία σήμερα έχει παραλύσει».

Ο Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε:

«Η αγορά της Ενέργειας αποτελεί ένα από τους πιο δυναμικούς τομείς ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας, ιδιαίτερα σήμερα και υπό τις έκτακτες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.
Η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι αποτελούν για την Ελλάδα αναπόσπαστα και σημαντικά εργαλεία, ενταγμένα σε μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική ανάπτυξης.
Για τη Νέα Δημοκρατία, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν βρίσκονται στο πλαίσιο:
α) της βέλτιστης αξιοποίησης όλων των πηγών ενέργειας και των φυσικών πόρων της χώρας,
β) της λειτουργίας μιας αγοράς ενέργειας που θα βασίζεται στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
Ζωτικής σημασίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, με κύριους άξονες την ορθολογική λειτουργία της συνολικής αγοράς ενέργειας, τον άμεσο επαναπροσδιορισμό του μίγματος καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή σε ορίζοντα δεκαετίας, την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, με στόχο τη μετατροπή της χώρας σε σημείο αναφοράς περιφερειακής ανάπτυξης».

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

TO ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ

Είμαστε η γενιά που μας αποκαλούσαν «τυχερή», γιατί γεννηθήκαμε σε μια εποχή που τα Ζητούμενα άλλων γενεών θεωρούνταν για μας Αυτονόητα.

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η Θράκη άντεξε... Μια κοινωνία ώριμη και συντεταγμένη, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, απόλυτα συντονισμένη με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνοφυλακή, απέδειξε ότι μπορεί να προστατέψει τα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Η Τουρκική Κυβέρνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας επεδίωξε έναν αποσταθεροποιητικό αιφνιδιασμό και αιφνιδιάστηκε η ίδια.
7 Μάρτιος 2020 - 2:58μμ

ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΙΡΑΣΕ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης μοίρασε αντιασφυξιογόνες μάσκες που προσέφερε ο Δήμος Γλυφάδας για να στηρίξει τον αγώνα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού προκειμένου να διαφυλάξουν τα σύνορα της Ελλάδας στον Έβρο από την επίθεση που δέχονται.
24 Φεβρουάριος 2020 - 10:37πμ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού του Κοινοβουλίου εκλήθησαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καθηγητής κ. Καζάζης προκειμένου να παρουσιάσουν το σημαντικό έργο που κάνουν στο εξωτερικό τα Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης συζήτησης που ακολούθησε με τους Έλληνες Βουλευτές αίσθησή έκανε η ουσιαστική παρέμβαση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη την οποία συμμερίστηκαν και αρκετοί συνάδελφοι του. Συγκεκριμένα ο Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης τόνισε:
17 Φεβρουάριος 2020 - 12:40μμ

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Γ. ΓΚΑΡΑΝΗ

Τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Γιάννης Γκαράνης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ν. Χαραλαμπίδης
17 Φεβρουάριος 2020 - 12:18μμ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΝ 16/02/2020

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ του Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη Βουλευτή Ροδόπης, Επικ. Καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου