Κοινή συνεδρίαση της Γραμ. Προγράμματος και των Τομέων Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Ενέργειας και Φυσ. Πόρων για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Συνεχίζεται η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας μετά από οδηγίες του Προέδρου της Αντώνη Σαμαρά.

Η Γραμματεία Προγράμματος, σε κοινή συνεδρίαση με τους Τομείς Πολιτικής Ευθύνης για την Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, προσδιόρισε τους βασικούς άξονες του προγραμματικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας και της στρατηγικής που θα ακολουθήσει.

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο Γραμματέας Προγράμματος, Βουλευτής Ροδόπης, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Bουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τομεάρχης για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, Bουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος, Bουλευτής Βοιωτίας, κ. Μιχάλης Γιαννάκης, η Αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Bουλευτής Επικρατείας, κα Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Bουλευτής Αττικής, κ. Νικόλαος Καντερές, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Bουλευτής Σερρών, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Οικονομολόγος, κ. Μάκης Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Δικηγόρος, κ. Θεόδωρος Πανάγος, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Κωνσταντίνος Καραμπίνας, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δρ Χημικός Μηχανικός κ. Μίλτος Βασιλόπουλος, ο πρώην Βουλευτής κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Διευθυντής της Γραμματείας Προγράμματος κ. Παντελής Σκλιάς, ο καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Απόστολος Γούλας και ο καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Κώστας Μαγουλάς.

Η ομάδα εργασίας διαπίστωσε την Ενεργειακή Ανασφάλεια και την Οικολογική Αδράνεια, που εμφανίζει η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία δύο χρόνια, σε βάρος των συμφερόντων και των προοπτικών της χώρας μας.

Η ομάδα εργασίας του Περιβάλλοντος:
• Προσδιόρισε την πολιτική της Αειφορίας, που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.
• Οριοθέτησε την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας, εντοπίζοντας τις αναγκαίες δράσεις κατά της Κλιματικής Αλλαγής.
• Καθόρισε τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν άμεσα στο χώρο του αρμόδιου Υπουργείου.
• Συνέδεσε την προστασία του Περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής και το μέλλον των πολιτών, οριοθετώντας πολιτικές για:
o Την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
o Τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων.
o Την εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
o Την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με τις μεταφορές.
o Μια ολοκληρωμένη Δασική Πολιτική.
o Μια ολοκληρωμένη Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική, που θα αφορά στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τα σχέδια χωρικής οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, τις σύγχρονες πολεοδομικές μελέτες, το γενικό οικοδομικό κανονισμό και το εθνικό κτηματολόγιο.

Η ομάδα εργασίας για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους:
• Οριοθέτησε την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας.
• Καθόρισε την πολιτική στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Όρισε τις προτεραιότητες στον τομέα του Φυσικού Αερίου.
• Επισήμανε την ανάγκη έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
• Προέκρινε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία κλπ).
• Προσδιόρισε μια συγκεκριμένη πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Διαβούλευσης, που συντονίζει η Γραμματεία Προγράμματος, θα ξεκινήσει και επίσημα η Δημόσια Διαβούλευση για όλες τις πτυχές του θεματικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της αγοράς και της κοινωνίας, καταθέτοντας τις προτάσεις και την κριτική τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της παραπάνω ομάδας εργασίας ο Γραμματέας Προγράμματος και Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης δήλωσε:

«Σε συνεργασία με τους αρμόδιους Τομείς, η Γραμματεία Προγράμματος ολοκληρώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον της οικονομίας, αλλά και της χώρας μας συνολικά. Το Περιβάλλον και η Ενέργεια μπορούν αναμφισβήτητα να καταστούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στο διεθνή ανταγωνισμό. Έχουμε χρέος να ενσωματώσουμε ταχύτατα τις 26 εκρεμμείς Ευρωπαϊκές Οδηγίες στο εσωτερικό μας Δίκαιο και να ακολουθήσουμε μια σύγχρονη Πολιτική Αειφορίας, που προστατεύει και αναδεικνύει το Ελληνικό Περιβάλλον κόντρα στην Κλιματική Αλλαγή. Παράλληλα, η Ελλάδα με την άσκηση Έξυπνης Ενεργειακής Διπλωματίας μπορεί να επιτύχει, όχι μόνο την Ενεργειακή της Ασφάλεια και Αυτάρκεια (εναλλακτικές πηγές, εναλλακτικοί δρόμοι, εναλλακτικές μορφές ενέργειας), αλλά και να καταστεί σημαντικός Διεθνής Ενεργειακός Κόμβος. Η Στρατηγική των Αγωγών που εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μας ξαναβάλει πρωταγωνιστικά στο διεθνές παιχνίδι».

Σε σχετική του δήλωση ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Βουλευτής Β’ Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Είχαμε, σήμερα, μια χρήσιμη κι εποικοδομητική συνεργασία με τη Γραμματεία Προγράμματος για τη διαμόρφωση του προγράμματος του Κόμματός μας για το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές αλλά και μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Γι’ αυτό και στο πρόγραμμά μας δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αποτελεσματική προστασία του φυσικού μας πλούτου, παράλληλα με την αξιοποίηση των παραγωγικών εφεδρειών που αναμφίβολα διαθέτουμε στον τομέα του περιβάλλοντος. Η σημερινή κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες της, έχει καταφέρει να μετατρέψει την πράσινη ανάπτυξη που η ίδια ευαγγελιζόταν, σε πράσινη ύφεση. Επιδίωξη δική μας είναι να διαμορφώσουμε εφαρμόσιμες πολιτικές κι ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πλαίσιο για να καταφέρουμε, στην πράξη, να αξιοποιήσουμε παραγωγικούς κλάδους, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, οι ΑΠΕ, η διαχείριση υδάτων και λυμάτων και να προχωρήσουμε σε μεγάλες τομές στην πολιτική γης, τη χωροταξία και την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κινητικότητα σε μια οικονομία η οποία σήμερα έχει παραλύσει».

Ο Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε:

«Η αγορά της Ενέργειας αποτελεί ένα από τους πιο δυναμικούς τομείς ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας, ιδιαίτερα σήμερα και υπό τις έκτακτες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.
Η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι αποτελούν για την Ελλάδα αναπόσπαστα και σημαντικά εργαλεία, ενταγμένα σε μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική ανάπτυξης.
Για τη Νέα Δημοκρατία, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν βρίσκονται στο πλαίσιο:
α) της βέλτιστης αξιοποίησης όλων των πηγών ενέργειας και των φυσικών πόρων της χώρας,
β) της λειτουργίας μιας αγοράς ενέργειας που θα βασίζεται στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
Ζωτικής σημασίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, με κύριους άξονες την ορθολογική λειτουργία της συνολικής αγοράς ενέργειας, τον άμεσο επαναπροσδιορισμό του μίγματος καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή σε ορίζοντα δεκαετίας, την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, με στόχο τη μετατροπή της χώρας σε σημείο αναφοράς περιφερειακής ανάπτυξης».

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.