Κοινή συνεδρίαση της Γραμ. Προγράμματος και του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ

Σε κοινή συνεδρίαση της Γραμματείας Προγράμματος της Ν.Δ., της Γραμματείας Αγροτικού του Κόμματος και του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεχίστηκε η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γραμματέας Προγράμματος της Ν.Δ., βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης, ο Γραμματέας Αγροτικού, βουλευτής Πέλλας κ. Γιώργος Καρασμάνης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος, βουλευτής Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιαννάκης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα, βουλευτής Κορινθίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού, βουλευτής Φλώρινας κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού, πρώην βουλευτής κ. Νίκος Σταυρογιάννης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού, πρώην βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού και Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος κ. Κώστας Μπέσης, ο Διευθυντής της Γραμματείας Προγράμματος κ. Παντελής Σκλιάς, ο Καθηγητής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Αυγουλάς, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Ιωάννης Συμπέθερος, η Γεωπόνος υπεύθυνη του γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γεωπονικού Παν. Αθηνών κα Αγγελική Κούτρου-Αυγουλά, ο Γεωπόνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος κ. Ανδρέας Παπασταύρου και ειδικοί επιστήμονες.

Η ομάδα εργασίας, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, κατέληξε στους βασικούς άξονες πολιτικής για την Αγροτική Οικονομία, υπό τον τίτλο «Αγροτική Οικονομία: Έξυπνη Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής».

Συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας:

• Στοιχειοθέτησε την Εγκατάλειψη του Αγρότη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, περιγράφοντας τις επιπτώσεις στο βιοτικό του επίπεδο και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
• Αναγνώρισε τον Πρωτογενή Τομέα ως βασική πηγή του ΑΕΠ, στοιχειοθετώντας την αντίληψη ότι η Γη και η Θάλασσα είναι ο Πλούτος της Ελλάδας.
• Προσδιόρισε μια Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους άξονες:
o Τις απαραίτητες Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις.
o Την καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης Γεωργικής Γης, συμπεριλαμβανομένης μια καινοτόμου πολιτικής Αναδασμού.
o Την ορθότερη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων σε συνδυασμό με τις απαραίτητες Αγροτικές Υποδομές.
o Τις πολιτικές σχετικά με την Φυτική Παραγωγή.
o Τις πολιτικές σχετικά με την Ζωική Παραγωγή.
o Τις απαραίτητες πολιτικές αναφορικά με τον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.
• Επεσήμανε την ανάγκη η χώρα να Επενδύσει στον Σύγχρονο Αγρότη μέσω:
o της Στήριξης του Αγροτικού εισοδήματος.
o της ολοκλήρωσης και της συνεχούς επικαιροποίησης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
o των απαραίτητων πολιτικών για την Ανασυγκρότηση του Συνεταιριστικού Κινήματος.
o τις απαραίτητες πολιτικές για τις Οργανώσεις και της Ομάδες Παραγωγών.
o της ενίσχυσης του συστήματος Ασφάλισης της Αγροτικής Παραγωγής για την αποτελεσματικότερη προστασία του Αγρότη.
o των ολοκληρωμένων πολιτικών για τους Νέους Αγρότες.
o της Αγροτικής Εκπαίδευσης αλλά και της Δια Βίου Μάθησης των Αγροτών.
o του εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της Αγροτικής Έρευνας.
o της αξιοποίησης των Νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τον Αγρότη.
• Συγκεκριμενοποίησε και ανέλυσε ‘Έξυπνες’ Πολιτικές ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και εξωστρεφούς Αγροτικής Οικονομίας. Πολιτικές αναφορικά με:
o την Ποιοτική Γεωργία και τα Πιστοποιημένα Προϊόντα.
o την Βιολογική Γεωργία.
o την Γεωργία Ακριβείας.
o την Συμβολαιακή Γεωργία.
o την Γεωθερμία.
o την καθετοποίηση της Παραγωγής, της Μεταποίησης, της Τυποποίησης και της Εμπορίας από παραγωγούς.
o την Τροφική Αλυσίδα αλλά και τους Ελέγχους Ποιότητας.
• Ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη Πολιτική Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, απαραίτητη για την ενίσχυση της Περιφέρειας.
• Προσδιόρισε την πολιτική που θα ακολουθήσει σχετικά με την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε αυτή να καταστεί Εργαλείο Ανάπτυξης για τον παραγωγό και την ύπαιθρο.

Κεντρική Αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η ‘Γεωργία 2020’ είναι μια Πολιτική Εξωστρέφειας της Αγροτικής Οικονομίας που θα καταστήσει τον πρωτογενή Τομέα πρωταγωνιστή της Ανάπτυξης, αλλά και των Οικονομικών εξελίξεων στην περιφέρεια.

Η Γραμματεία συνεχίζει την συμπλήρωση του Φακέλου Τεκμηρίωσης που συνοδεύει την προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Αγροτική Πολιτική από εξειδικευμένες κλαδικές ή θεματικές μελέτες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε:

«Η Αγροτική Οικονομία αποτελεί για την Νέα Δημοκρατία έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασίζεται η επιστροφή της Ελλάδας στην πραγματική Οικονομία και στην ουσιαστική Ανάπτυξη. Η στήριξη των αγροτών, η ανάπτυξη των υποδομών της υπαίθρου, η αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, η χρήση ευρηματικών χρηματοδοτικών εργαλείων, η καθιέρωση σύγχρονων ολοκληρωμένων μεθόδων παραγωγής, η προώθηση της πρωτότυπης έρευνας, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η δημιουργία ενός συστήματος εμπορικής προώθησης πιστοποιημένων Ελληνικών προϊόντων στην εθνική, αλλά και τη διεθνή αγορά, είναι στις προτεραιότητες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η έξυπνη αγροτική ανάπτυξη και η ποιοτική διατροφική αλυσίδα μπορούν αναμφισβήτητα να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή για το ΑΕΠ της Ελλάδος».

Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης για την Αγροτική Ανάπτυξη, βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης υπογράμμισε:

«Οι Έλληνες σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας έχουμε ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, από τον πρωτογενή μας τομέα.
Από την ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία που θα παράγουν αγροτικά προϊόντα για την ασφαλή και επαρκή διατροφή του πληθυσμού και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και να δώσει αισιόδοξα μηνύματα και προοπτική στην πατρίδα μας.
Η υπευθυνότητα της δουλειάς μας και της συλλογικής αυτής προσπάθειας εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια αποτυπώνονται πλέον και ως συγκεκριμένες, κοστολογημένες, στοχευμένες προτάσεις που θα καταλήξουν και σε προγραμματικές μας θέσεις για τον αγροτικό τομέα.
Είμαστε σίγουροι ότι οι Έλληνες αγρότες αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός όχι μόνον θα ταυτιστούν, αλλά και θα εμπνευστούν από το πρόγραμμά μας».

Ο Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Πέλλας, κ. Γιώργος Καρασμάνης, δήλωσε:

«Η Εκπόνηση του Κυβερνητικού αγροτικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία και το καταλυτικό ρόλο, που καλείται να παίξει ο Έλληνας αγρότης και ή ύπαιθρος στο νέο οικονομικό σχεδιασμό της παράταξής μας και στην πορεία του Τόπου προς την ανάπτυξη. Σε καιρούς οικονομικά δύσκολους, όπως οι τωρινοί , ο αγροτικός τομέας πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στυλοβάτες για την ανασύνταξη του παραγωγικού ιστού της χώρας, την έξοδο από την κρίση, τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη θωράκιση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια. Με εμπιστοσύνη στον Έλληνα αγρότη και τα προϊόντα του, οι νέοι άξονες πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας έρχονται να άρουν τα σημερινά αδιέξοδα και τον μαρασμό της υπαίθρου, τοποθετώντας σε πρώτο πλάνο την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με τους αγρότες, τον κόσμο της υπαίθρου, θα εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα».

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.