Κοινή συνεδρίαση της Γραμ. Προγράμματος και του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ

Σε κοινή συνεδρίαση της Γραμματείας Προγράμματος της Ν.Δ., της Γραμματείας Αγροτικού του Κόμματος και του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεχίστηκε η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γραμματέας Προγράμματος της Ν.Δ., βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης, ο Γραμματέας Αγροτικού, βουλευτής Πέλλας κ. Γιώργος Καρασμάνης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος, βουλευτής Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιαννάκης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα, βουλευτής Κορινθίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού, βουλευτής Φλώρινας κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού, πρώην βουλευτής κ. Νίκος Σταυρογιάννης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού, πρώην βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού και Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος κ. Κώστας Μπέσης, ο Διευθυντής της Γραμματείας Προγράμματος κ. Παντελής Σκλιάς, ο Καθηγητής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Αυγουλάς, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Ιωάννης Συμπέθερος, η Γεωπόνος υπεύθυνη του γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γεωπονικού Παν. Αθηνών κα Αγγελική Κούτρου-Αυγουλά, ο Γεωπόνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος κ. Ανδρέας Παπασταύρου και ειδικοί επιστήμονες.

Η ομάδα εργασίας, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, κατέληξε στους βασικούς άξονες πολιτικής για την Αγροτική Οικονομία, υπό τον τίτλο «Αγροτική Οικονομία: Έξυπνη Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής».

Συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας:

• Στοιχειοθέτησε την Εγκατάλειψη του Αγρότη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, περιγράφοντας τις επιπτώσεις στο βιοτικό του επίπεδο και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
• Αναγνώρισε τον Πρωτογενή Τομέα ως βασική πηγή του ΑΕΠ, στοιχειοθετώντας την αντίληψη ότι η Γη και η Θάλασσα είναι ο Πλούτος της Ελλάδας.
• Προσδιόρισε μια Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους άξονες:
o Τις απαραίτητες Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις.
o Την καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης Γεωργικής Γης, συμπεριλαμβανομένης μια καινοτόμου πολιτικής Αναδασμού.
o Την ορθότερη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων σε συνδυασμό με τις απαραίτητες Αγροτικές Υποδομές.
o Τις πολιτικές σχετικά με την Φυτική Παραγωγή.
o Τις πολιτικές σχετικά με την Ζωική Παραγωγή.
o Τις απαραίτητες πολιτικές αναφορικά με τον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.
• Επεσήμανε την ανάγκη η χώρα να Επενδύσει στον Σύγχρονο Αγρότη μέσω:
o της Στήριξης του Αγροτικού εισοδήματος.
o της ολοκλήρωσης και της συνεχούς επικαιροποίησης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
o των απαραίτητων πολιτικών για την Ανασυγκρότηση του Συνεταιριστικού Κινήματος.
o τις απαραίτητες πολιτικές για τις Οργανώσεις και της Ομάδες Παραγωγών.
o της ενίσχυσης του συστήματος Ασφάλισης της Αγροτικής Παραγωγής για την αποτελεσματικότερη προστασία του Αγρότη.
o των ολοκληρωμένων πολιτικών για τους Νέους Αγρότες.
o της Αγροτικής Εκπαίδευσης αλλά και της Δια Βίου Μάθησης των Αγροτών.
o του εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της Αγροτικής Έρευνας.
o της αξιοποίησης των Νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τον Αγρότη.
• Συγκεκριμενοποίησε και ανέλυσε ‘Έξυπνες’ Πολιτικές ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και εξωστρεφούς Αγροτικής Οικονομίας. Πολιτικές αναφορικά με:
o την Ποιοτική Γεωργία και τα Πιστοποιημένα Προϊόντα.
o την Βιολογική Γεωργία.
o την Γεωργία Ακριβείας.
o την Συμβολαιακή Γεωργία.
o την Γεωθερμία.
o την καθετοποίηση της Παραγωγής, της Μεταποίησης, της Τυποποίησης και της Εμπορίας από παραγωγούς.
o την Τροφική Αλυσίδα αλλά και τους Ελέγχους Ποιότητας.
• Ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη Πολιτική Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, απαραίτητη για την ενίσχυση της Περιφέρειας.
• Προσδιόρισε την πολιτική που θα ακολουθήσει σχετικά με την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε αυτή να καταστεί Εργαλείο Ανάπτυξης για τον παραγωγό και την ύπαιθρο.

Κεντρική Αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η ‘Γεωργία 2020’ είναι μια Πολιτική Εξωστρέφειας της Αγροτικής Οικονομίας που θα καταστήσει τον πρωτογενή Τομέα πρωταγωνιστή της Ανάπτυξης, αλλά και των Οικονομικών εξελίξεων στην περιφέρεια.

Η Γραμματεία συνεχίζει την συμπλήρωση του Φακέλου Τεκμηρίωσης που συνοδεύει την προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Αγροτική Πολιτική από εξειδικευμένες κλαδικές ή θεματικές μελέτες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε:

«Η Αγροτική Οικονομία αποτελεί για την Νέα Δημοκρατία έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασίζεται η επιστροφή της Ελλάδας στην πραγματική Οικονομία και στην ουσιαστική Ανάπτυξη. Η στήριξη των αγροτών, η ανάπτυξη των υποδομών της υπαίθρου, η αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, η χρήση ευρηματικών χρηματοδοτικών εργαλείων, η καθιέρωση σύγχρονων ολοκληρωμένων μεθόδων παραγωγής, η προώθηση της πρωτότυπης έρευνας, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η δημιουργία ενός συστήματος εμπορικής προώθησης πιστοποιημένων Ελληνικών προϊόντων στην εθνική, αλλά και τη διεθνή αγορά, είναι στις προτεραιότητες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η έξυπνη αγροτική ανάπτυξη και η ποιοτική διατροφική αλυσίδα μπορούν αναμφισβήτητα να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή για το ΑΕΠ της Ελλάδος».

Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης για την Αγροτική Ανάπτυξη, βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης υπογράμμισε:

«Οι Έλληνες σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας έχουμε ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, από τον πρωτογενή μας τομέα.
Από την ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία που θα παράγουν αγροτικά προϊόντα για την ασφαλή και επαρκή διατροφή του πληθυσμού και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και να δώσει αισιόδοξα μηνύματα και προοπτική στην πατρίδα μας.
Η υπευθυνότητα της δουλειάς μας και της συλλογικής αυτής προσπάθειας εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια αποτυπώνονται πλέον και ως συγκεκριμένες, κοστολογημένες, στοχευμένες προτάσεις που θα καταλήξουν και σε προγραμματικές μας θέσεις για τον αγροτικό τομέα.
Είμαστε σίγουροι ότι οι Έλληνες αγρότες αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός όχι μόνον θα ταυτιστούν, αλλά και θα εμπνευστούν από το πρόγραμμά μας».

Ο Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Πέλλας, κ. Γιώργος Καρασμάνης, δήλωσε:

«Η Εκπόνηση του Κυβερνητικού αγροτικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία και το καταλυτικό ρόλο, που καλείται να παίξει ο Έλληνας αγρότης και ή ύπαιθρος στο νέο οικονομικό σχεδιασμό της παράταξής μας και στην πορεία του Τόπου προς την ανάπτυξη. Σε καιρούς οικονομικά δύσκολους, όπως οι τωρινοί , ο αγροτικός τομέας πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στυλοβάτες για την ανασύνταξη του παραγωγικού ιστού της χώρας, την έξοδο από την κρίση, τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη θωράκιση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια. Με εμπιστοσύνη στον Έλληνα αγρότη και τα προϊόντα του, οι νέοι άξονες πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας έρχονται να άρουν τα σημερινά αδιέξοδα και τον μαρασμό της υπαίθρου, τοποθετώντας σε πρώτο πλάνο την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με τους αγρότες, τον κόσμο της υπαίθρου, θα εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα».

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
9 Ιουλίου 2020 - 6:56μμ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, τη δημιουργία Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής, που πρόσφατα είχαν την ευκαιρία να το ξανακαταθέσουν οι Μητροπολίτες της Τοπικής Εκκλησίας που τον επισκέφθηκαν.
7 Ιουλίου 2020 - 11:02πμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συστηματική πίεση για την ανταποδοτική αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων του Νόμου Ροδόπης ασκεί ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
6 Ιουλίου 2020 - 10:59πμ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ SHELMAN

Καθοριστικής σημασίας συνάντηση είχε σήμερα ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για την επανεκκίνηση της βιομηχανίας Shelman στην Κομοτηνή.
29 Ιουνίου 2020 - 10:15πμ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Με τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στρατηγό Συριτούδη είχε συνάντηση εργασίας ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
28 Ιουνίου 2020 - 9:49μμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΝΔ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ευριπίδης Στυλιανίδης: Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία Ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και εξηγεί πότε η προσφυγή στη Χάγη μπορεί να είναι χρήσιμη για την Ελλάδα Νίκος Οικονόμου

ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Υπέρ της συγρότησης Διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη τάσσεται με συνέντευξή του στο iEidiseis ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και Επικ. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι ο πρωθυπουργός θα είναι θετικός στη συγκεκριμένη ανάγκη.Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι το «κόμμα Σαδίκ» «όχι απλά συνεργάζεται, αλλά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική διπλωματία».