Skip to Navigation

Ερώτηση στη Βουλή για τις δυσλειτουργίες των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕΠΑ

Λέξεις κλειδιά: ΑΜΕΑ | Υγεία

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: "Απαράδεκτες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α., με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την υγεία των ΑμΕΑ"

Με το ν.3863/2010 δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α, υπαγόμενα στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την «ενιαία υγειονομική κρίση, όσον αφορά τον βαθμό αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων». Στα ΚΕΠΑ συγκεντρώθηκε η πιστοποίηση και ο προσδιορισμός του ποσοστού της οποιασδήποτε μορφής αναπηρίας χιλιάδων πολιτών για κάθε χρήση (συντάξεις, φορολογία, μεταθέσεις κλπ) και η διαδικασία προβλέπονταν να γίνεται σε τρία επίπεδα: Αίτηση στις γραμματείες των 45 ΚΕΠΑ ανά τη χώρα και προέλεγχος από Ιατρό Προελέγχου, διαβίβαση φακέλου στην Κεντρική Γραμματεία στην Αθήνα, κλήση του ενδιαφερομένου για προσέλευση στην Υγειονομική Επιτροπή και τέλος έκδοση γνωμάτευσης για κάθε νόμιμη χρήση.

Η υπερσυγκέντρωση όλων των αιτήσεων στο νεοσύστατο φορέα έχει οδηγήσει σε αδυναμία εξυπηρέτησης των αναγκών των χιλιάδων ασφαλισμένων καθώς η αναμονή στην έκδοση της πιστοποίησης ξεπερνάει τους 6 μήνες. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πληροφόρησης για την πορεία του φακέλου των υποθέσεων, ιδίως για τους ενδιαφερόμενους που ζουν στην επαρχία, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρούνται, να μην μπορούν να πιστοποιήσουν την αναπηρία τους στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων που έχει κατά καιρούς θεσπίσει η πολιτεία για τα άτομα με αναπηρία. Σημειωτέον ότι τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται έχουν επισημανθεί και καταγγελθεί τόσο από την ΕΣΑμεΑ, η οποία έχει στείλει σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας (08/02/2012 ΑΠ. 575), όσο και από άλλους φορείς του αναπηρικού κινήματος.

Ενδεικτικό του χάους που επικρατεί είναι το γεγονός ότι για παράδειγμα, στο Νομό Ροδόπης από τη μέρα λειτουργίας των ΚΕΠΑ, το Νοέμβριο του 2011, έχουν υποβληθεί 1300 αιτήσεις πολιτών και έχουν διεκπεραιωθεί περίπου 130. Η υποβολή μάλιστα των δικαιολογητικών στις γραμματείες των ΚΕΠΑ γίνεται με ραντεβού και η αναμονή για αίτηση φτάνει τον ένα μήνα στο Νομό Ροδόπης ενώ στον Νομό Έβρου τους έξι!

Επιπλέον, η καθυστέρηση στην έκδοση των γνωματεύσεων δεν επιτρέπει στους πολίτες που δικαιούνται απαλλαγής από το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων. Εκτός αυτού, η γνωμοδότηση των ΚΕΠΑ είναι απαραίτητη για την κατ’ εξαίρεση μετάθεση των εκπαιδευτικών με αναπηρία. Το συμβούλιο μεταθέσεων θα συνεδριάσει εντός του Μαρτίου και κανένας ενδιαφερόμενος δεν έχει λάβει ακόμη τη γνωμάτευση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να απορρίψει το συμβούλιο την αίτησή του, στερώντας του τη δυνατότητα μετάθεσης στον τόπο που κατοικεί.

Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται τόσο στις αναπηρικές συντάξεις αλλά και στις Δ.Ο.Υ., οι οποίες ζητούν τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ελαφρύνσεις αλλά οι πολίτες αδυνατούν να τις προσκομίσουν καθώς είναι στην αναμονή για μήνες, χωρίς να γνωρίζουν και την ημερομηνία που θα έρθει η σειρά τους για να εξετασθούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
Για το λόγο αυτό,

 
Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι
Ο κος Υπουργός

1. Πώς προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πολύμηνης αναμονής στην έκδοση γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ;
2. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από την ημέρα λειτουργίας των ΚΕΠΑ μέχρι σήμερα και πόσες έχουν διεκπεραιωθεί;
3. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται (εκπαιδευτικοί, φορολογούμενοι, ασθενείς κλπ), οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία επειδή μία δημόσια υπηρεσία, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ευθύνη, καθυστερεί υπέρμετρα και αδικαιολόγητα;
4. Τι ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς Υπουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;
5. Με ποιον τρόπο καθορίζεται η σειρά των ενδιαφερομένων που εξετάζονται από την Υγειονομική Επιτροπή;
6. Εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της αποδοχής από τις δημόσιες υπηρεσίες των παλαιών πιστοποιήσεων, λόγω της καθυστέρησης της εξέτασης των περιπτώσεων από τα ΚΕΠΑ;

Αθήνα, 08/ 03 /2012

Ο ερωτών Βουλευτής

Ευριπίδης Σ. Στυλιανίδης
Βουλευτής Ροδόπης