Δε θα υπάρξει Καλλικράτης χωρίς Περικλή

Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο της Ομιλίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία εγείρει ένσταση αντισυνταγματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής διότι πιστεύει ότι σειρά άρθρων του σχεδίου Καλλικράτης -αναφέρω μερικά ενδεικτικά: 95 παράγραφος 2, 206 παράγραφος 3, 209, 186, 281 κ.λπ.- αντίκεινται στις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 102 του Ελληνικού Συντάγματος οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται σωρευτικά.

Και συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 του άρθρου 102 προβλέπει ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δε συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητος για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, καταργείται στην πράξη το τεκμήριο της γενικής αποφασιστικής αρμοδιότητος των ΟΤΑ, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την καταγγελία της ΚΕΔΚΕ στις 19-5-2010, δεν ερωτήθηκαν καν για το χωροταξικό σχεδιασμό των δήμων. Η αφαίρεση δε αυτού του δικαιώματος είναι παντελώς αντισυνταγματική. Καταθέτω την σχετική καταγγελία της ΚΕΔΚΕ στα Πρακτικά της Βουλής.

Καταθέτω, επίσης, και σας θυμίζω την τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος ισχυρίστηκε τότε στην εισήγησή του ότι «η δεύτερη πολύ μεγάλη καινοτομία που εισάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 102 είναι η θέσπιση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητος υπέρ των ΟΤΑ για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων». «Το τεκμήριο εξοπλίζει με ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα», έλεγε ο κ. Βενιζέλος, «έναντι του νομοθέτη και του δικαστή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βενιζέλος προέβλεπε ότι τα δικαστήρια θα αρχίσουν στο μέλλον να ακυρώνουν τέτοιου είδους διατάξεις που θίγουν αυτό το τεκμήριο που προβλέπεται στο Σύνταγμα.

Καταθέτω, λοιπόν, την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου, η οποία έχει αρχίσει ήδη από την νομολογία να δικαιώνεται και αναφέρεται στην σελίδα 730 των Πρακτικών της Αναθεωρητικής Βουλής.

Στην παράγραφο 2 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος προβλέπεται αντίστοιχα η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Επίσης, η υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς των Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεπάγεται», λέει το άρθρο του Συντάγματος, «και την μεταφορά των αντιστοίχων πόρων». Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν συντρέχει σωρευτικά και αυτή η προϋπόθεση με αποτέλεσμα να ανακύπτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας.

Η Κυβέρνηση όφειλε, σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, βάσει της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, να κάνει δαπάνη 1,96 δις ευρώ. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 75, παράγραφος 3 του Συντάγματος, τα απαιτούμενα ποσά έπρεπε να είναι εξασφαλισμένα και να έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχες πιστώσεις, δηλαδή σε συγκεκριμένους κωδικούς του εκτελούμενου προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών ή δήμων. Και κάτι τέτοιο βεβαίως δεν έχει συμβεί.

Εκτός αυτού οφείλω να υπογραμμίσω ότι η αντίστοιχη αξιολόγηση για το απαιτούμενο ποσό από την ΚΕΔΚΕ είναι πολλαπλάσια του υπολειπόμενου ποσού που ούτως ή άλλως ως υπολειπόμενο υπογραμμίζεται από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ΚΕΔΚΕ μάλιστα προβλέπει, δυστυχώς, τον κίνδυνο από 1/1/2011 οι ΟΤΑ να περιέλθουν σε παντελή αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες τους. Αυτός είναι ένας πρόσθετος και σημαντικός λόγος αντισυνταγματικότητας.

Η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής κατ’ ουσίαν ομολογεί την ύπαρξη δυο ρευμάτων και στην θεωρεία και στην νομολογία. Και βεβαίως η νομολογία έρχεται να δικαιώσει τον δικό μας ισχυρισμό. Καταθέσω την απόφαση 506 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2010 η οποία μας δικαιώνει. Η απόφαση προβλέπει την υποχρέωση του Κράτους ασκώντας την κανονιστική του αρμοδιότητα κάθε φορά που μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους ΟΤΑ να ζητά την σχετική τους γνώμη, κάτι που στην περίπτωση αυτή δεν έγινε. Επίσης, προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σωρευτικά όταν μεταφέρονται αρμοδιότητες να μεταφέρονται και οι πόροι. Και όπως σας απέδειξα, κύριοι συνάδελφοι, προηγουμένως δεν έγινε.

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η αντισυνταγματικότητα βάσει των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος επιβεβαιώνεται και από την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει την πρόβλεψη του κ. Βενιζέλου. Είμαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα επακολουθήσουν και άλλες προσφυγές από τους ΟΤΑ οι οποίες θα δικαιωθούν σε επίπεδο δικαιοσύνης, όπως σωστά προέβλεπε τότε ο κ. Βενιζέλος.

Τέλος καταθέτω την έκθεση της ΟΚΕ η οποία αμφισβητεί την επάρκεια των πόρων και προβλέπει εξ αυτού του λόγου την αποτυχία της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος.

Και κλείνω λέγοντας ότι η αντισυνταγματικότητα σαφώς προκύπτει. Πρέπει να κατανοήσει η Κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει Καλλικράτης χωρίς Περικλή.

Περικλής είναι η οποιαδήποτε Κυβέρνηση σέβεται στην πράξη την εφαρμογή του Συντάγματος, διασφαλίζει τους πόρους και αναγνωρίζει το θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως από τα γεγονότα προκύπτει ότι σε καμία περίπτωση η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί να είναι ο Περικλής που θα ευνοήσει και θα αβαντάρει την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης.

Σας ευχαριστώ.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΔΚΕ (pdf)545.5 KB
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2001 (pdf)296.9 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2010 (pdf)498.08 KB
Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.