Skip to Navigation

Σύγχρονο Eξωστρεφές Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ

Λέξεις κλειδιά: ΑΕΙ | Εκπαίδευση | Πανεπιστήμιο | ΤΕΙ
Με νέα αυτοπεποίθηση ξεκινά η ακαδημαϊκή χρονιά. Οι αντικειμενικοί παρατηρητές των εκπαιδευτικών εξελίξεων επισημαίνουν κόντρα στους παραγωγούς ή τους αναπαραγωγούς εντυπώσεων, ότι το έτος που πέρασε σημειώθηκε σημαντική θεσμική αλλά και πραγματική πρόοδος στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

•    Η ψήφιση του Νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία κατέστησε τα ΑΕΙ συμπρωταγωνιστές και συνδιαμορφωτές της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία προσθέτοντάς τους έσοδα και από την αγορά.

•    Ο Νόμος για τα μεταπτυχιακά δυνάμωσε την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων επιτρέποντάς τους για πρώτη φορά να αναπτυχθούν στο εξωτερικό ή να ανοίξουν τις πόρτες με δίδακτρα για ξένους φοιτητές καθιστώντας την Ελλάδα σταδιακά Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο. Η σύμπραξη δε με ξένα πανεπιστήμια συμβάλει στη γρήγορη κυκλοφορία της γνώσης και στην ανάδειξη του ποιοτικού ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς.

•    Ουσιαστικοποιήθηκε η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ με τη δυνατότητα αυτοδύναμων Μεταπτυχιακών.

•    Προχώρησε σημαντικότατα η εσωτερική αξιολόγηση και ξεκινά η εξωτερική, βελτιώνοντας την ποιότητα των δημοσίων ΑΕΙ.

•    Αυξήθηκαν κατά 2.000 τα νέα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και κατά 800 τα νέα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, βελτιώνοντας την αναλογία διδασκόντων διδασκομένων.

•    Ενισχύθηκε κατά 25% ο αριθμός των περιφερειακών Πανεπιστημίων, δυναμώνοντάς τα και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας.

•    Εφαρμόστηκε σ’ όλες τις πτυχές του με επιτυχία ο νέος νόμος-πλαίσιο παρά τις αντιδράσεις κατεστημένων συμφερόντων και ακραίων ομάδων:
Α) Ενισχύθηκε η αυτονομία των ΑΕΙ με σειρά αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο στα ιδρύματα.
Β) Επεβλήθη η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων με την εφαρμογή των τετραετών οικονομικών προγραμματισμών.
Γ) Διασφαλίστηκε η εύρυθμη λειτουργία με την θεσμοθέτηση των εσωτερικών κανονισμών.
Δ) Προστατεύθηκε περαιτέρω η αξιοκρατία από τη δημιουργία μικτών εκλεκτορικών σωμάτων για την κρίση νέων διδασκόντων.
Ε) Κατοχυρώθηκε η ελεύθερη επιλογή των φοιτητών με την κατάργηση του μονοπωλίου του ενός συγγράμματος.
ΣΤ) Εδραιώθηκε η δημοκρατία με την εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέων διοικήσεων.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ένα είναι όμως βέβαιο, ότι νικήθηκε μετά από πολλά χρόνια η αδράνεια και η υποβάθμιση. Κινητοποιήθηκαν οι υγιείς δυνάμεις του δημοσίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ και οι μέχρι τώρα σιωπηλές πλειοψηφίες μαζί με την κοινωνία κέρδισαν κατά κράτος τις συντηρητικές δυνάμεις της αδράνειας και της αντίδρασης σε κάθε τι νέο, σε κάθε τι μεταρρυθμιστικό.

Σε 14 ΤΕΙ της χώρας και σε τρία Πανεπιστήμια παρά τις ακραίες αντιδράσεις εκλέχθηκαν νέες διοικήσεις. Σε πολλά Πανεπιστήμια εκλέχθηκαν νέοι πρόεδροι τμημάτων και κοσμήτορες. Δεν απετράπη τελικά καμία εκλογή και κυρίως ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος χωρίς να χαθεί ούτε ένα μάθημα, ούτε μια εξεταστική περίοδος, όπως άλλες χρονιές.

Η μεταρρύθμιση προχώρησε, γιατί την προστάτεψε η ίδια η βούληση της πλειοψηφίας των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτή η προσπάθεια όμως θα πρέπει να συνεχισθεί για να δοθεί οριστική απάντηση σε όλους όσοι πιστεύουν ότι με την κραυγή του πεζοδρομίου και για να στρατολογήσουν νέους οπαδούς, μπορούν να καθηλώνουν τα όνειρα και τις ελπίδες του λαού και της ελληνικής νεολαίας για αλλαγή και μεταρρύθμιση.  

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΒΡΑΔΥΝΗ στις 29/8/2008.