Προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης στους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών στην χώρα μας

Το 2009 είναι μία σημαντική χρονιά για τους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών στη χώρα μας. Ο σύγχρονος κόσμος τρέχει με ρυθμούς που ήταν αδιανόητοι σε προηγούμενες εποχές δημιουργώντας συνεχώς νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και καινούργιες προοπτικές, τις οποίες οφείλουμε να κατακτήσουμε. Στόχος μας είναι οι εξελίξεις και τα ερεθίσματα από το διεθνές περιβάλλον να αξιοποιούνται στο σχεδιασμό και τη χάραξη της στρατηγικής μας με άμεσο αποδέκτη το σύνολο της κοινωνίας.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει ως διαρκή στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές μεταφορές και επικοινωνίες για το κοινωνικό σύνολο. Αυτή η προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη δε γίνεται αποσπασματικά και πρόχειρα. Εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο, στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης.

Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό διεθνές διαμετακομιστικό, εμπορευματικό και τηλεπικοινωνιακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι επικοινωνίες αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους με καταλυτικό ρόλο στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Πρόσφατες έρευνες, στην Ευρώπη και την Αμερική, συνδέουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων με τη συνολική οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η ανάπτυξη των επικοινωνιών γενικότερα και ειδικότερα η ευρυζωνική ανάπτυξη αποτελεί πλέον κρίσιμη ανάγκη για κάθε κοινωνία και αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε πολίτη.

Βασική αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη διαχέεται σε όλους του πολίτες και ιδίως στους λιγότερο προνομιούχους που ζουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές εξαλείφοντας αποστάσεις και χρονικούς περιορισμούς. Με την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά της χώρας μας αποκτούν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την τηλε-ιατρική, και την τηλε-εκπαίδευση.

Στην κατεύθυνση αυτή, της διάδοσης των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες, προχωρούμε στην υλοποίηση του προγράμματος «ΔΟΡΥ», το οποίο εξασφαλίζει δορυφορικές επικοινωνίες, μέσω του Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat2 σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές παρέχοντας ισότητα πρόσβασης στην πληροφορία και την ενημέρωση.

Στον τομέα των μεταφορών, άμεση προτεραιότητά μας είναι η επένδυση στην ανάπτυξη των υποδομών. Στόχος του Υπουργείου είναι η αναβάθμιση και επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων τόσο για τις μετακινήσεις των πολιτών όσο και για τις μεταφορές εμπορευμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο. Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς αποτελούν έναν άνετο, γρήγορο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακινήσεων που επιλέγουν καθημερινά και εμπιστεύονται οι πολίτες. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε την ανανέωση του στόλου των δημοσίων μέσων μεταφοράς με την αγορά 520 φιλικών προς το περιβάλλον λεωφορείων που θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε τις διαδρομές και να αναπροσαρμόσουμε τα χρονοδιαγράμματα.

Κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί η προώθηση των «πράσινων» μεταφορών και υποδομών. Η επένδυση στη μετακίνηση με χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν εποπτευόμενους φορείς του ΥΜΕ θα οδηγήσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα καλλιεργούνται η περιβαλλοντική ευαισθησία και η οικολογική συνείδηση.   
 
Μία άλλη παράμετρος είναι η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Eco – Driving, του οποίου οι βασικές παράμετροι έχουν ήδη ενσωματωθεί στην επίσημη διαδικασία εκπαίδευσης νέων οδηγών και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών. Ο συνδυασμός που περιλαμβάνει τις νέες διευθετήσεις στις πόλεις για τους ποδηλατοδρόμους και τη σχεδίαση των μεταφορικών δικτύων με βάση τις προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να βελτιώσει το περιβάλλον και ταυτόχρονα να οδηγήσει στην αποσυμφόρηση στα αστικά οδικά δίκτυα.

Παράλληλα, ο εξορθολογισμός και η ανάπτυξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί επιδίωξη στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Καταβάλλουμε, συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να εντάξουμε πλήρως τη διάσταση της εφοδιαστικής στην πολιτική μεταφορών.

Στο εν λόγω πλαίσιο υλοποιείται στην επικράτεια σε συνεργασία και με άλλους φορείς, ένα πολυσχιδές επενδυτικό πρόγραμμα, μεγάλης κλίμακας, με βασικό άξονα πολιτικής την αναβάθμιση και επέκταση της υφισταμένης υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώνονται ο οδικός άξονας ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες. Οι εγχώριες υποδομές στις μεταφορές προετοιμάζονται, ώστε να ενταχθούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και συμπληρώνουμε τον διατροπικό διάδρομο της Αδριατικής. Επιπλέον, με την αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση του ΟΣΕ η χώρα συμμετέχει στη δημιουργία του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών προδιαγραφών.

Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών υλοποιούμε ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης που μας οδηγεί στην ουσιαστική ακύρωση της έννοιας «περιφέρεια». Οι άνθρωποι, σε κάθε σημείο της Ελλάδας αποκτούν πρόσβαση σε αποτελεσματικά δίκτυα μεταφορών, καθώς και σε ποιοτικές επικοινωνίες, οι οποίες διαρκώς χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αιχμής. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους τους πολίτες, σηκώνουμε τις μπάρες της απομόνωσης των ακριτικών περιοχών και προχωρούμε στην ανάπτυξη για τον άνθρωπο με σεβασμό και πρόνοια για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, με ευαισθησία για το περιβάλλον.  

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 13/2/2009.

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
9 Ιουλίου 2020 - 6:56μμ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, τη δημιουργία Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής, που πρόσφατα είχαν την ευκαιρία να το ξανακαταθέσουν οι Μητροπολίτες της Τοπικής Εκκλησίας που τον επισκέφθηκαν.
7 Ιουλίου 2020 - 11:02πμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συστηματική πίεση για την ανταποδοτική αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων του Νόμου Ροδόπης ασκεί ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
6 Ιουλίου 2020 - 10:59πμ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ SHELMAN

Καθοριστικής σημασίας συνάντηση είχε σήμερα ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για την επανεκκίνηση της βιομηχανίας Shelman στην Κομοτηνή.
29 Ιουνίου 2020 - 10:15πμ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Με τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στρατηγό Συριτούδη είχε συνάντηση εργασίας ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
28 Ιουνίου 2020 - 9:49μμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΝΔ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ευριπίδης Στυλιανίδης: Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία Ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και εξηγεί πότε η προσφυγή στη Χάγη μπορεί να είναι χρήσιμη για την Ελλάδα Νίκος Οικονόμου

ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Υπέρ της συγρότησης Διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη τάσσεται με συνέντευξή του στο iEidiseis ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και Επικ. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι ο πρωθυπουργός θα είναι θετικός στη συγκεκριμένη ανάγκη.Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι το «κόμμα Σαδίκ» «όχι απλά συνεργάζεται, αλλά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική διπλωματία».