Skip to Navigation

Πράσινες Μεταφορές

Λέξεις κλειδιά: Μεταφορές | Περιβάλλον
Διανύουμε σήμερα μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία οι κλιματικές αλλαγές και η αυξημένη ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελούν μείζον οικολογικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκταση του οποίου επιβάλλει μια άμεση συστηματική και οργανωμένη αντιμετώπιση από όλους τους πολιτικούς- και όχι μόνο- φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουμε να ζούμε σε ένα βιώσιμο περιβάλλον και θα έχουμε τη δυνατότητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η μάχη πού δίνουμε καθημερινά στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με στόχο την οικολογική ευημερία, αποκτά τώρα ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς το βαθμό επίδρασης που έχουν οι μεταφορές στο περιβάλλον. Με βάση πρόσφατες μελέτες, στις μεταφορές οφείλεται το 23% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από την οδική κυκλοφορία μόνο πηγάζει το 74% των συνολικών ρύπων που οφείλονται στις μεταφορές. Όπως έχει αποδειχθεί, η συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων προσθέτει συνεχώς διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, επιφέροντας αύξηση της θερμοκρασίας και αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο το κλίμα με απρόβλεπτες συνέπειες, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για ολόκληρο το οικοσύστημα στο οποίο αυτός στηρίζει τη διαβίωσή του.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας την περίοδο 1990-2005 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 46% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα αρκετά ψηλά στη λίστα με τις χώρες που εμφανίζουν σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιτακτική, συνεπώς, καθίσταται η ανάγκη για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σήμερα, προτού οι συνέπειες της διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας γίνουν μη αναστρέψιμες.
   
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει θέσει από την πρώτη στιγμή το περιβάλλον ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής του δράσης και στρατηγικός του στόχος είναι να δοθεί έμφαση στις πράσινες μεταφορές, που  συμβάλλουν στην υιοθέτηση ενός οικολογικού μοντέλου μετακινήσεων στη χώρα μας.

Στα πλαίσια αυτά, βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η προώθηση καθαρών και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών στις αστικές μεταφορές. Συγκεκριμένα, έχει δρομολογηθεί ήδη η παραλαβή από την ΕΘΕΛ 320 νέων αντιρρυπαντικών τελευταίας τεχνολογίας λεωφορείων καθώς και 200 λεωφορείων φυσικού αερίου με μηδενικές εκπομπές σωματιδίων, με την απόκτηση των οποίων, μάλιστα, η Ελλάδα θα διαθέτει πλέον έναν από τους μεγαλύτερους στόλους φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα,  έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αγορά 20 ηλεκτρικών λεωφορείων, ενώ προετοιμάζουμε την πιλοτική κυκλοφορία ενός υβριδικού λεωφορείου και ενός αντίστοιχου με χρήση υδρογόνου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ενεργειακή απόδοσή τους.

Παράλληλα, εντατικοποιούμε την εκστρατεία μας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να περιοριστεί η χρήση των Ι.Χ. για τις μετακινήσεις και να αυξηθεί αυτή των πιο οικολογικών μέσων μαζικής μεταφοράς. Πιστεύουμε πως πρόκειται για στόχο εφικτό, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το τρίπτυχο που συνίσταται στην πληρέστερη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των μέσων μεταφοράς, την αύξηση της συχνότητας και την επέκταση των δρομολογίων τους καθώς και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη.

Προωθούμε, ταυτόχρονα, εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεων, όπως το ποδήλατο. Την προσπάθεια αυτή τη στηρίζουμε με την κατασκευή σε πρώτη φάση εκτεταμένων ποδηλατοδρόμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται στο πρόγραμμα να ενταχθούν και άλλες πόλεις.  Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως από την αρχή του έτους ενσωματώθηκε στην εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης το  Eco-Driving, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα διαδοθεί και θα αποτελέσει κομμάτι της οδηγικής μας συμπεριφοράς.  Πρόκειται για έναν «έξυπνο» τρόπο οδήγησης, που προσφέρει πλεονεκτήματα όπως 10-15% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπεμπόμενων αέριων ρύπων, σε συνδυασμό με την σημαντική εξοικονόμηση  ενέργειας, ενώ εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από τους ερασιτέχνες, όσο και από τους επαγγελματίες οδηγούς.

Η δράση μας, εξάλλου, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις εκφάνσεις. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών λειτουργεί η Διαρκής Επιτροπή για τις Πράσινες Μεταφορές, η οποία εργάζεται με σκοπό την εκπόνηση και προώθηση πολιτικών για να γίνουν οι μεταφορές στη χώρα μας πιο οικολογικές. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό επεξεργασία σχέδια με κατεύθυνση την ακόμα μεγαλύτερη μείωση των ρύπων που εκπέμπονται από τα μεταφορικά μέσα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πολλά υποσχόμενων για τη μελλοντική επιβίωση του περιβάλλοντος.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι σημαντικό όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι «πράσινες μεταφορές» δεν αποτελούν ένα εύκολο επικοινωνιακό σύνθημα. Η εν γένει οικολογική αφύπνιση και η αγωνία για το περιβάλλον δεν είναι απλά μια τάση της εποχής. Η δράση για την προστασία του πλανήτη στον οποίο ζούμε επιβάλλεται από τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι μια σύγχρονη ανάγκη. Την οφείλουμε στους πολίτες του σήμερα που προσδοκούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι χρέος μας προς την γενιά του αύριο που θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο,  χρέος μας προς τα ίδια μας τα παιδιά.

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα Η ΧΩΡΑ στις  29/3/2009.