Skip to Navigation

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού

Λέξεις κλειδιά: ΑΜΕΑ | Ειδική Αγωγή | Παιδεία
Βλέπεις καθαρά μόνο μέσα από την καρδιά σου. Τα ουσιαστικά πράγματα είναι αόρατα στο μάτι» (Μικρός Πρίγκιπας, Antoine de Saint-Exupery). Η καθιέρωση της 15ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Λευκού Μπαστουνιού υπενθυμίζει σε όλους μας ότι υπάρχουν γύρω μας συνάνθρωποί μας, για τους οποίους τα μάτια της ψυχής είναι η μοναδική δίοδος επικοινωνίας με τον περιβάλλοντα κόσμο, ο μοναδικός τρόπος επαφής με μια σύνθετη -και πολλές φορές «απειλητική»-  πραγματικότητα.

Αναγνωρίζοντας την αναπηρία ως φυσικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, που δεν στερεί στο άτομο κανένα δικαίωμα συμμετοχής στη ζωή και τη δημιουργική έκφραση, οφείλουμε ως μέλη μιας ευαισθητοποιημένης και δημοκρατικής κοινωνίας να συμπαρασταθούμε στον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων με προβλήματα όρασης για ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση, διαμορφώνοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητά τους στην εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναλαμβάνοντας την αυξημένη ευθύνη του για την ευπαθή κοινωνική κατηγορία των τυφλών και αμβλυώπων μαθητών και μαθητριών, προώθησε προσφάτως μια σειρά θεσμικών, στρατηγικών και τακτικών βελτιώσεων του πλαισίου εκπαίδευσής τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ευελιξία των εκπαιδευτικών δομών και η επιδιωκόμενη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Με επιστημονική υπευθυνότητα, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, στον νέο νόμο για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  (Ν. 3699, ΦΕΚ 199, 2-10-2008) περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τους τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές, στο πλαίσιο των γενικότερων μεταρρυθμίσεων του πλαισίου της ειδικής αγωγής. Ειδικότερα, κατοχυρώνονται τα εξής:

1.    Προωθώντας την αρχή της συνεκπαίδευσης, για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός της στήριξης των μαθητών με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία χωρίς νοητική υστέρηση από ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ώστε να φοιτούν στα γενικά σχολεία (Άρθρο 6 και Άρθρο18).

2.    Θεσμοθετείται η σύνταξη ανεξάρτητων υποπινάκων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με ειδίκευση στη γραφή Braille, οι οποίοι θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες με την ειδίκευσή τους σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

3.    Συστήνεται επίσημος φορέας πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της γραφής Braille με την επωνυμία «ΕΝΟΡΑΣΙΣ» και τις ακόλουθες αρμοδιότητες (Άρθρο 7):
α) Επιμόρφωση εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη γραφή Braille.
β) Πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της γραφής Braille στους ήδη χρήστες.
γ) Αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με τη γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
δ) Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα τυφλών και αμβλυώπων. 

Η ολοκληρωμένη αυτή νομοθετική προσπάθεια, η οποία κατέγραψε, κωδικοποίησε, επικαιροποίησε και εμπλούτισε το κείμενο νομικό καθεστώς σε ένα ενιαίο νόμο-πλαίσιο, χαράσσοντας τη γενική εθνική πολιτική για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εκφράζει το ενδιαφέρον της πολιτείας για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, εξασφαλίζοντάς τους ίσες ευκαιρίες για οικονομική αυτάρκεια, κινητική αυτονομία, πλήρη συμμετοχή και πολύπλευρη συνεισφορά στην κοινωνία. Γιατί η ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα αντικατοπτρίζει την ελεύθερη ένταξη σε μια ενιαία κοινωνία, που σέβεται και αγκαλιάζει όλα τα μέλη της, χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

Σήμερα, λοιπόν, Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, ας μην παραμείνουμε «τυφλοί» απέναντι στους ανθρώπους με μειωμένη όραση. Ας κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, εκεί που η φυσική όραση «εξαντλείται»• ας τους αντικρίσουμε με τα μάτια της ψυχής μας κι ας τους εκφράσουμε απλόχερα την αγάπη μας και τον θαυμασμό μας για τα καθημερινά μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας, που μας προσφέρουν.