Skip to Navigation

Κοινωνική Ευθύνη

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 11/5/2009.

       

Τους τελευταίους μήνες, λόγω και της διεθνούς οικονομικής κρίσης που δοκίμασε και συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας, των κρατών και των πολιτών, ολόκληρος ο πλανήτης εισήλθε σε μία περίοδο επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού των κανόνων, των αντιλήψεων, των μεθόδων και των πρακτικών που συνοδεύουν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, το ρόλο των διεθνών οργανισμών, τις δημοσιονομικές πολιτικές και κατευθύνσεις των εθνικών κυβερνήσεων.

Η συνειδητοποίηση, σε πρώτη φάση, των παραλείψεων και των σκοτεινών σημείων του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, αλλά και η ενέργειες και αλλαγές που θα ακολουθήσουν μετά από συζητήσεις και πρωτοβουλίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ανοίγουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας που δείχνει ότι όλοι μας διδαχθήκαμε από τα λάθη του παρελθόντος και ότι σήμερα, από τη μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα που θα οικοδομήσουν, σε στέρεες πλέον βάσεις, ένα καλύτερο μέλλον, ένα νέο υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ευδοκιμούν έννοιες όπως η ισονομία, η συλλογικότητα και η κοινωνική ευθύνη.

Δεν πρέπει όμως να πιστέψουμε, έστω και για λίγο, ότι η ευθύνη για τη διαμόρφωση των νέων συνθηκών βαραίνει περισσότερο τους άλλους, ότι οι λύσεις και οι εφαρμογές θα μας έρθουν έτοιμες. Αντίθετα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι είμαστε συνδιαμορφωτές των εξελίξεων, ότι ο καθένας από εμάς, στον τομέα του, οφείλει να δραστηριοποιηθεί με αίσθημα συλλογικής ευθύνης, με αντίληψη του ρόλου και της συμμετοχής μας στην κοινωνία των πολιτών.

Η κοινωνική ευθύνη οφείλει και πρέπει να συνοδεύει τις πράξεις μας, τις αποφάσεις μας, τις πολιτικές μας. Όχι γιατί αυτό θα μας καταστήσει κοινωνικά αποδεκτούς ή αρεστούς στους πολίτες αλλά γιατί θα αποτελέσει το βατήρα για την άνοδο και την ανάπτυξη ολόκληρης της κοινωνίας, το εφαλτήριο για την πρόοδο και την εξέλιξη του τόπου. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας, τα μέτρα στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών, η προώθηση πολιτικών που σέβονται το περιβάλλον δεν αποτελούν συμπληρωματικές δράσεις αλλά καταλαμβάνουν τις πρώτες γραμμές της σύγχρονης πολιτικής ατζέντας.

Πρόσφατα, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, προχωρήσαμε σε μέτρα που έχουν ως στόχο τη στήριξη των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας οικονομικών και κοινωνικών τομέων της χώρας μας, όπως το οδικό μεταφορικό έργο και ο τουρισμός. Γνωρίζουμε ότι το χρήσιμο εργαλείο της κοινωνικής ευθύνης παραμένει χρήσιμο μόνο όταν αφορά το σύνολο της χώρας, το σύνολο της κοινωνίας. Η ουσιαστική ακύρωση της έννοιας «περιφέρεια» που αποτέλεσε κορυφαία μας προτεραιότητα, από την πρώτη στιγμή, είναι πρωτίστως κοινωνικός στόχος και δευτερευόντως οικονομικός και αναπτυξιακός. Η επέκταση των υποδομών και η προώθηση των νέων τεχνολογιών θα εξαλείψει γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητές και θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας. Αναμφισβήτητα, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του τόπου μας εξυπηρετώντας πληρέστερα και δυναμικότερα τους εθνικούς, οικονομικούς και αναπτυξιακούς μας στόχους.

Η ανάδειξη της συλλογικότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας μας, μας επιτρέπει να κατακτήσουμε της προκλήσεις και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές της νέας εποχής. Με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας μπορούμε να καλλιεργήσουμε το έδαφος για μια ακόμη πιο δυναμική και εξωστρεφή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει όμως όλοι να αναληφθούμε ότι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε τις λεωφόρους του μέλλοντος είναι η κοινωνική ευθύνη, είναι το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό μας, οι πρωτοβουλίες για τους συμπολίτες μας, οι δράσεις μας για την κοινωνία των πολιτών.