Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government)

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» στις 26-03-2010. Read more »