Ενεργειακη Διπλωματια

Ενεργειακή Διπλωματία

Στον τομέα αυτό, στόχος μας αποτέλεσε η μετεξέλιξη της χώρας μας από χώρα κατανάλωσης σε χώρα παραγωγής και διαμετακόμισης ενέργειας, προωθώντας την ανάπτυξη δικτύου αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερί Read more »