Πανεπιστημια/ΤΕΙ

Στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Εφαρμόστηκε ο νέος Νόμος Πλαίσιο ενισχύοντας την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία στην εκλογή και εξέλιξη των διδασκόντων, την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των δημοσίων χρη Read more »