Εκπαιδευση

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συστήσαμε ειδική επιτροπή για τη ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την έγκαιρη διανομή των σχολικών βιβλίων Read more »