Τηλεπικοινωνιες

Τηλεπικοινωνίες

Συνάντηση με τον Bill Gates για θέματα ευρυζωνικότητας.
Με την πολιτική μας h Ροδόπη προάγεται σε Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος.
Read more »