ΕΣΥΝ

Χαιρετισμός στο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας

Το 10o Τακτικό Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας για το 2008 χαιρέτησε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.