Δ.Π.Θ.

Ίδρυση Νέων Τμημάτων στο Δ.Π.Θ.

 «Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπήρξε και συνεχίζει να είναι η σημαντικότερη επένδυση που έγινε ποτέ στην περιοχή μας.