Η κυβερνητική πολιτική ερημώνει τη ΒΙ-ΠΕ Κομοτηνής