Ερώτηση για την Κατάργηση της ΔΟΥ Σαπών του Ν. Ροδόπης