Το ΠΑΣΟΚ βλάπτει σοβαρά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη