Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στηρίξαμε τα κοινωνικά δίκτυα των ΟΤΑ στον Πόλεμο Κατά της Φτώχειας.

Συνεργαστήκαμε στενά και σε συστηματική βάση τόσο με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) όσο και με τους εργαζομένους στην Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ), έχοντας την πεποίθηση ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν αρωγό την κοινωνία και τους εργαζομένους.

Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός της αυτοδιοίκησης παρουσίαζε πλεόνασμα 493,4 εκατ. ευρώ όταν παραδώσαμε το Υπ. Εσωτερικών, τον Ιούνιο του 2013, έναντι ελλείμματος όταν παραλάβαμε τον Ιούνιο του 2012.

Με σειρά θεσμικών παρεμβάσεων εξορθολογίσαμε και αυστηροποιήσαμε την οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ, δημιουργώντας το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, χωρίς όμως να θίγεται η συνταγματική αυτοτέλεια των Δήμων και των Περιφερειών.

Ενεργοποιήσαμε θεσμικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, ύψους 400 εκατ ευρώ ως το 2016 μέσω του οποίου οι Δήμοι μπορούν να υλοποιούν έργα εξοικονόμησης.

Ρυθμίσαμε με το νόμο 4093/2012 τα δάνεια των ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μειώνοντας το επιτόκιο και δίνοντας περίοδο χάριτος, ώστε να κρατήσουμε όρθια την αυτοδιοίκηση.

Προωθήσαμε προς ψήφιση στη Βουλή το νόμο 4147/2013 με τον οποίο επιλύονται μία σειρά από σημαντικά ζητήματα για την Αυτοδιοίκηση.

Αναλάβαμε σειρά πρωτοβουλιών με συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να στηρίξουμε την τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες, κάνοντας θεματικές συσκέψεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.α..

Με το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων εξασφαλίσαμε πάνω από 800 εκατ. ευρώ για την αυτοδιοίκηση συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική εξυγίανση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, στην ανάκτηση της αξιοπιστίας τους και στην αναθέρμανση των τοπικών αγορών. Ήδη, τον Ιούνιο του 2013 είχαν διοχετευθεί στην αγορά πάνω από 300 εκατ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση προχωρούσε με ταχύτατους ρυθμούς.

Προχωρήσαμε την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση των ΟΤΑ και στη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων οργανογραμμάτων καθώς και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για τη δημιουργία του Δήμου του Μέλλοντος.

Παρατείναμε και στηρίξαμε τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Εξασφαλίσαμε 300 εκατ ευρώ από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς στη διετία 2012-2014.

Παρατείναμε για ένα χρόνο τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που εξυπηρετεί πάνω από 80.000 ηλικιωμένους και ΑμΕΑ.

Καταβάλαμε με συνέπεια πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων και πάνω από 30 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες.

Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μεταφορά των 200.000 δικαιούχων μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες που φοιτούν, αποπληρώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων προς τους μεταφορείς.

Προετοιμάσαμε το θεσμικό πλαίσιο για το δικαίωμα ψήφου των ομογενών.

Προετοιμάσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για το πολιτικό χρήμα.

Συμβάλαμε στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ΟΤΑ των δύο χωρών.