Στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Εφαρμόστηκε ο νέος Νόμος Πλαίσιο ενισχύοντας την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία στην εκλογή και εξέλιξη των διδασκόντων, την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των δημοσίων χρηματοδοτήσεων μέσα από τους 4ετείς αναπτυξιακούς προγραμματισμούς. Αποκαταστάθηκε η ευρυθμία των ΑΕΙ μέσα από την θέσπιση των εσωτερικών κανονισμών. Κατοχυρώθηκε η ελευθερία επιλογής συγγράμματος των φοιτητών. Εδραιώθηκε η δημοκρατία με την καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας των φοιτητών για την ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ.
Εφαρμόστηκε ο νέος Νόμος- Πλαίσιο για τα πανεπιστήμια και ψηφίστηκαν οι νόμοι για την Έρευνα και την Τεχνολογία, και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο νέος Νόμος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενίσχυσε την εξωστρέφεια των Ελληνικών ΑΕΙ με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητάς τους να ανοίγουν παραρτήματα στο εξωτερικό, να βάζουν δίδακτρα σε ξένους φοιτητές, που θα προσελκύουν στην Ελλάδα και να προχωρούν σε συνεργασία με διάσημα ξένα ΑΕΙ. Ήδη από το 2008 το Χάρβαρντ, η Σορβόννη και πολλά άλλα Πανεπιστήμια προχωρούν σε συνεργασίες με Ελληνικά ιδρύματα.
Αναβαθμίστηκαν τα ΤΕΙ και οργανώθηκαν αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
Κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί την αιχμή του δόρατος της εξωστρέφειας στα Βαλκάνια με τρία ήδη διεθνή MBA.
Γραφεία Διασύνδεσης-Επιχειρηματικότητα-Πρακτική Άσκηση Σύνδεση Πανεπιστημίου/ΤΕΙ με την αγορά εργασίας.
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: .Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000-2006 στην αναβάθμιση του ρόλου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Κανόνες στη Μη τυπική εκπαίδευση: Κολλέγια: Με τον νόμο «περί Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών και Κολλεγίων» το ΥΠΕΠΘ ανέλαβε τον έλεγχο ποιότητας στο χώρο της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θεσπίζοντας αυστηρότατους κανόνες για την ίδρυση και λειτουργία των νέων δομών. Έτσι μπαίνει τέλος στο χάος που επικρατούσε επί δεκαετίες και προστατεύονται οι νέοι από το παραπλανητικό «εμπόριο ελπίδας», που λάμβανε χώρα.