Οικονομική Διπλωματία

Με μεταρρυθμιστικές θεσμικές πρωτοβουλίες και νέες πολιτικές δράσεις προωθήθηκε η εξωστρέφεια της οικονομίας και σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Στρατηγείο Οικονομικής Διπλωματίας. Παράλληλα ανασυγκροτήθηκε το διεθνές δίκτυο γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υπαλλήλων. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πύλη η οποία παρέχει κάθετη πληροφόρηση σε όλες τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναμορφώσαμε την στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας της χώρας που επιδιώχθηκαν ανοίγματα στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο Πόντο, στον Αραβικό κόσμο, και ειδικότερα στη Ρωσία και την Κίνα.

Επισκεφθήκαμε με επιχειρηματικές αποστολές σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κίνας της Ρωσίας, της Ινδίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και στο πλαίσιο των επισκέψεων αυτών υπογράψαμε σημαντικές διμερείς οικονομικές συμφωνίες, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση των εμπορικών μας σχέσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με ομολόγους τους, να εγκαινιάσουν συνεργασίες και να συνάψουν και συγκεκριμένες συμφωνίες.

Η συστηματική δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο της άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, σε συνδυασμό, πάντοτε με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας μας είχαν ως αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση των εξαγωγών και την ανάδειξη της χώρας μας σε οικονομική κινητήριο δύναμη της περιοχής.

Δύο σημαντικές ελληνικές προτάσεις οι οποίες είχαν προωθηθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). υιοθετήθηκαν ως αποφάσεις σε Σύνοδο των ΥΠΕΞ. Πρόκειται για την δημιουργία των «Θαλασσίων Διαδρόμων» που θα συνδέσει τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με εκείνα του Αιγαίου και της Μεσογείου, καθώς και τον Οδικό Δακτύλιο πέριξ της Μαύρης Θάλασσας, τον «Δρόμο των Αργοναυτών».