Επικοινωνίες

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξσυγχρονίστηκαν και προσανατολίστηκαν στην προσφορά ταχυδρομικών αγαθών καθώς προχώρησε η προετοιμασία τους για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Προτεραιότητά μας απετέλεσε η παροχή αδιακρίτως σε όλους τους πολίτες ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, καθώς και η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους στη σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα, μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα, όπως αυτά για χρήστες του διαδικτύου που προέρχονται από δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές της περιφέρειας.

Προχωρήσαμε στην ένταξη στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης-Μέτρο 4.2» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 213 έργων που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας (43 Δήμοι στην Αττική, 170 στην Περιφέρεια).

Με την αξιοποίηση, της δορυφορικής αναμετάδοσης μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2, έγινε πραγματικότητα το πρόγραμμα «ΔΟΡ.Υ.». Το εν λόγω πρόγραμμα, μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε τερματικά για δωρεάν υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα με κοινωνική προσφορά, τα οποία εδράζονται σε ορεινές, νησιωτικές, ακριτικές και γενικότερα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Τοποθέτηση Wi-Fi για γρήγορο ίντερνετ σε πανεπιστημιουπόλεις, αρχαιολογικές τοποθεσίες, σταθμούς και πολυσύχναστους για τη νεολαία χώρους.

Σημαντικές υπήρξαν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Networks-NGNs), μέρος των οποίων αποτελούσε το ήδη ανακοινωθέν φιλόδοξο σχέδιο ύψους 2,1 δις ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (Fiber to the Home-FTTH). Το σχέδιο αυτό εντασσόταν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και αφορούσε στην επένδυση σε ψηφιακές υποδομές, με τη δημιουργία ενός δικτύου οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Με βάση αυτό, σε κάθε χρήστη θα έφτανε μία οπτική ίνα, που θα του έδινε τη δυνατότητα να απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, τουλάχιστον 100 Mb/s. Υπολογίζαμε ότι σταδιακά θα ήταν εφικτή η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών πάνω από 1,5 εκατομμυρίου νοικοκυριών, των οποίων την καθημερινότητα θα άλλαζε με την εισαγωγή ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών υψηλής ευκρίνειας, τις υπηρεσίες βιντεοτηλεφωνίας και κυρίως την επέκταση υπηρεσιών όπως η τηλε-ιατρική , η τηλε-εκπαίδευση και η τηλε-επιχειρηματικότητα, που απαιτούν πολύ γρήγορες ταχύτητες και μεγάλο όγκο μετάδοσης δεδομένων.