Αναπτυξιακή Συνεργασία

Στο πλαίσιο άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic AID) επεδίωξε να δώσει δυναμικό παρόν εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες το είχαν ανάγκη είτε με προγράμματα έκτακτης ανθρωπιστικής/επισιτιστικής βοήθειας είτε με αναπτυξιακά προγράμματα. Δραστηριοποιηθήκαμε σε συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ, με φορείς του Δημοσίου, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες δωρήτριες χώρες, προγράμματα που αφορούν στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας του OHE. Σε περιοχές που επλήγησαν από έκτακτες φυσικές ή άλλες καταστροφές επιδιώξαμε να είμαστε από τις πρώτες ώρες στο πεδίο για να συμβάλλουμε στη διάσωση, περίθαλψη και αποκατάσταση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπήρξαν η παρουσία μας στη ΝΑ Ασία μετά το τσουνάμι, στο Ιράν και στο Πακιστάν μετά τους σεισμούς και στο Λίβανο, όπου διακριθήκαμε για την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασής μας, γεγονός που αναγνωρίσθηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ένα ιδιαίτερο κομμάτι της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες των Βαλκανίων είναι το Ελληνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, γνωστό ως ΕΣΟΑΒ, το οποίο αναβιώσαμε με επιτυχία και παρατείναμε μέχρι το 2011. Πρόκειται για ένα σχέδιο που στοχεύει στην οικονομική στήριξη αναπτυξιακών έργων ή ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.

Μεταξύ των επιδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ είναι το Κτήριο Κοινών Θεσμών στο Σεράγεβο που έχει μετονομασθεί σε Κτήριο Φιλίας Βοσνίας – Ερζεγοβίνης - Ελλάδας, η αναβάθμιση του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 10 (Θεσ/νίκη – Σκόπια – Βελιγράδι – Κεντρ. Ευρώπη), η κατασκευή του οδικού άξονα Σαγιάδα – Κονίσπολη – Αγ. Σαράντα (Αλβανία), καθώς και η διαδικτύωση των Βαλκανικών Πανεπιστημίων με Ελληνικά Πανεπιστήμια μέσω οπτικών ινών (Πρόγραμμα Seelight).