Μεταφορές και Επικοινωνίες (2009)

Οι άξονες στρατηγικής της πολιτική μας για τον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών στη χώρα μας είναι:

Εθνικός στόχος: Κεντρική μας επιδίωξη είναι η πολιτική μας να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό διεθνές εμπορευματικό, διαμετακομιστικό και τηλεπικοινωνιακό κέντρο.

Θεσμικός και οικονομικός στόχος: Να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις αποκρατικοποιήσεις εκεί που έχουν ξεκινήσει, την εξυγίανση όπου είναι αναγκαία, καθώς επίσης και την εναρμόνιση του θεσμικού μας πλαισίου με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναπτυξιακός στόχος: Να αρθεί η απομόνωση της περιφέρειας και λαϊκών οικισμών, λαϊκών συνοικιών των μεγάλων αστικών κέντρων, από άποψη μεταφορών και επικοινωνιών. Να προωθηθούν οι συνδυασμένες μεταφορές. Να ξεμπλοκάρουν και να αρχίσουν να υλοποιούνται τα μεγάλα εμπορευματικά κέντρα που θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Και βεβαίως να δοθεί έμφαση στις υπηρεσίες. Η Ελλάδα δηλαδή να αρχίσει να λειτουργεί ως σημαντικό κέντρο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Κοινωνικός στόχος: Δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια των μεταφορών, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, μαθητές, φοιτητές, Άτομα Με Αναπηρία, ηλικιωμένοι, στην οδική ασφάλεια και στην κυκλοφοριακή αγωγή κυρίως της νέας γενιάς. Επίσης στην αποκατάσταση του κύρους, στην προστασία και στη δια βίου εκπαίδευση του επαγγελματία οδηγού, όπου και αν εργάζεται αυτός, είτε σε ιδιωτικό, είτε σε δημόσιο μέσο.

Οικολογικός στόχος: Έμφαση στις πράσινες μεταφορές που συμβάλλουν στην υιοθέτηση ενός οικολογικού μοντέλου μετακινήσεων στη χώρα μας.Μεταφορές
Στα έργα της σιδηροδρομικής γέφυρας Αξιού
Στα έργα της σιδηροδρομικής γέφυρας Αξιού
Επίσκεψη στην επισκευαστική βάση της ΕΘΕΛ
Επίσκεψη στην επισκευαστική βάση της ΕΘΕΛ
Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ελληνικού δημοσίου και MIG για την Ολυμπιακή
Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ελληνικού δημοσίου και MIG για την Ολυμπιακή
 • Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει στην επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος της Ολυμπιακής.

 • Ολοκληρώθηκε το σχεδιο για την ανασυγκρότηση του ΟΣΕ και την προσαρμογή του στη νέα πραγματικότητα των μεταφορών. Στόχος ήταν η αναβάθμιση και επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων τόσο για τις μετακινήσεις των πολιτών όσο και για τις μεταφορές εμπορευμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο.. Προβλέφθηκε η λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, η σιδηροδρομική σύνδεση δηλαδή των Κέντρων με λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες.

 • Προχώρησαν οι απαραίτητες κατασκευές για τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο και προγραμματίστηκε η κατασκευή αντίστοιχου και στη Θεσσαλονίκη.

 • Στον άξονα Αθήνα –Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν έργα που μετά την ολοκλήρωση τους με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη διαρκεί λιγότερο από 3 ώρες και 30 λεπτά.

 • Έναρξη διαβούλευσης με τους ΟΤΑ για την αναμόρφωση του δικτύου συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου.
 • Έγιναν πραγματικότητα οι «πράσινες» μετακινήσεις με 320 νέα αντιρρυπαντικά οχήματα στις αστικές συγκοινωνίες, 200 λεωφορεία φυσικού αερίου, 20 ηλεκτρικά λεωφορεία, την πιλοτική εφαρμογή υβριδικών και τεχνολογίας υδρογόνου λεωφορείων, και με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων.

 • Στηρίξαμε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με τη μείωση του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους, μαθητές, σπουδαστές και πολίτες άνω των 65 ετών.

 • Σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ «παγώσαμε» την τιμή των εισιτηρίων για όλη την Ελλάδα.

 • Αναστείλαμε την καταβολή τελών χρήσης αεροδρομίου σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, με σκοπό την τόνωση της τουριστικής κίνησης και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

 • Αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες των ταξί με την υπογραφή νέου κανονισμού λειτουργίας και τον εξορθολογισμό του κομίστρου τους.Επικοινωνίες
Ομιλία σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα
Ομιλία σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα
Στο δήμο Είρας - Μεσσηνίας
Στο δήμο Είρας - Μεσσηνίας
 • Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξσυγχρονίστηκαν και προσανατολίστηκαν στην προσφορά ταχυδρομικών αγαθών καθώς προχώρησε η προετοιμασία τους για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 • Προτεραιότητά μας απετέλεσε η παροχή αδιακρίτως σε όλους τους πολίτες ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, καθώς και η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους στη σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα, μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα, όπως αυτά για χρήστες του διαδικτύου που προέρχονται από δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές της περιφέρειας.

 • Προχωρήσαμε στην ένταξη στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης-Μέτρο 4.2» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 213 έργων που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας (43 Δήμοι στην Αττική, 170 στην Περιφέρεια).

 • Με την αξιοποίηση, της δορυφορικής αναμετάδοσης μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2, έγινε πραγματικότητα το πρόγραμμα «ΔΟΡ.Υ.». Το εν λόγω πρόγραμμα, μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε τερματικά για δωρεάν υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα με κοινωνική προσφορά, τα οποία εδράζονται σε ορεινές, νησιωτικές, ακριτικές και γενικότερα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

 • Τοποθέτηση Wi-Fi για γρήγορο ίντερνετ σε πανεπιστημιουπόλεις, αρχαιολογικές τοποθεσίες, σταθμούς και πολυσύχναστους για τη νεολαία χώρους.

 • Σημαντικές υπήρξαν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Networks-NGNs), μέρος των οποίων αποτελούσε το ήδη ανακοινωθέν φιλόδοξο σχέδιο ύψους 2,1 δις ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (Fiber to the Home-FTTH). Το σχέδιο αυτό εντασσόταν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και αφορούσε στην επένδυση σε ψηφιακές υποδομές, με τη δημιουργία ενός δικτύου οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Με βάση αυτό, σε κάθε χρήστη θα έφτανε μία οπτική ίνα, που θα του έδινε τη δυνατότητα να απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, τουλάχιστον 100 Mb/s. Υπολογίζαμε ότι σταδιακά θα ήταν εφικτή η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών πάνω από 1,5 εκατομμυρίου νοικοκυριών, των οποίων την καθημερινότητα θα άλλαζε με την εισαγωγή ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών υψηλής ευκρίνειας, τις υπηρεσίες βιντεοτηλεφωνίας και κυρίως την επέκταση υπηρεσιών όπως η τηλε-ιατρική , η τηλε-εκπαίδευση και η τηλε-επιχειρηματικότητα, που απαιτούν πολύ γρήγορες ταχύτητες και μεγάλο όγκο μετάδοσης δεδομένων.