Ομιλία στο 2ο ετήσιο ελληνικό Marketforum για τις συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα

Σημεία ομιλίας του ΥΜΕ κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, στο "2ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ MARKETFORUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ"

- Η εφαρμογή  οικονομικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την χρηματοδότηση και πραγματοποίηση δημόσιων έργων, ξεκίνησε στην Αγγλία 16 χρόνια πριν. Αντικειμενικός στόχος ήταν ο συνδυασμός των πόρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε ένα δημόσιο έργο, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίησή του και αισθητά ταχύτερη ολοκλήρωσή του.
Ο επιτυχημένος αυτός θεσμός,  που γνωρίζει ήδη μεγάλη άνθιση και επιτυχία σήμερα σε σημαντικό αριθμό κρατών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γίνεται πραγματικότητα και στη χώρα μας, ένα μήνα πριν με την υπογραφή του πρώτου έργου που θα πραγματοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

-Η Ελλάδα εισέρχεται πλέον με βήματα σταθερά και προγραμματισμένα, με ρυθμούς ταχείς, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια χωρών που χρησιμοποιούν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία νέων υποδομών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι:

-Με βάση τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια, η χώρα μας παρουσιάζεται σήμερα, ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά έργων Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στον κόσμο, όπως καταδεικνύουν και τα αποτελέσματα του πρόσφατου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το γεγονός αυτό κατατάσσει την Ελλάδα σε δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές από τις μεγαλύτερες ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε έργα τέτοιου είδους Συμπράξεων, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των πρώτων έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στους σχετικούς διαγωνισμούς.

-Σήμερα, 52 εγκεκριμένα έργα, ύψους 5.7 δις ευρώ παίρνουν πλέον θέση για να πραγματοποιηθούν, ξεδιπλώνοντας τις αναπτυξιακές αρετές του Νόμου 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, που με διορατικότητα και θέρμη υποστήριξε και προώθηση πριν από 4 χρόνια η Ελληνική Κυβέρνηση.

-Στην πράξη, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα αποδειχθούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.  Θα βελτιώσουν αισθητά την οικονομική αποδοτικότητα των πόρων του δημόσιου τομέα κατά την παροχή υπηρεσιών. Οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν στο εξής  να ολοκληρώσουν ταχύτερα περισσότερα μεγαλόπνοα, υψηλού προϋπολογισμού, έργα, ξεπερνώντας το πρόβλημα των περιορισμένων οικονομικών διαθεσίμων που αντιμετωπίζουν.  Μάλιστα, ιδιαίτερα ευνοημένη από τη δημιουργία των υποδομών που θα συντελεστεί με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, θα φανεί η ελληνική περιφέρεια, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που δρομολογούνται αφορούν σε έργα που θα πραγματοποιηθούν σε αυτή.

-Αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων αναπτυξιακών δυνατοτήτων που θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε σημαντικά έργα σε τομείς με επιτακτικές ανάγκες, όπως της υγείας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, των ενόπλων δυνάμεων, της στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, της ανάπτυξης των δημοσίων υποδομών και φυσικά των μεταφορών και των επικοινωνιών.

-Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχουμε την πεποίθηση ότι οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία υποδομών και στην παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος του πολίτη. Να εγκαινιάσουν μία νέα αναπτυξιακή εποχή τόσο στις μεταφορές, όσο και στις επικοινωνίες. Να ανοίξουν νέες προοπτικές και να θέσουν σε νέες βάσεις την περαιτέρω ανάπτυξη των κρίσιμων αυτών τομέων για τη χώρα μας.

-Διανύουμε, σήμερα, μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς. Τα δεδομένα διαρκώς μεταβάλλονται. Οι αλλαγές στο παγκόσμιο γίγνεσθαι συντελούνται πιο γρήγορα, είναι πιο βαθιές, πιο ριζοσπαστικές από ποτέ. Σε μια τέτοια εποχή, την εποχή μας,  οι επικοινωνίες, και μάλιστα οι ψηφιακές, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι το διαβατήριο για την είσοδο στον σύγχρονο κόσμο της εξέλιξης. Αποτελούν το  κλειδί για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη παγκοσμίως.

-Σημαντικό κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο και το πλέον αναπτυσσόμενο, των ψηφιακών επικοινωνιών καταλαμβάνει το διαδίκτυο. Η ταχύτατη εξάπλωση και η συνεχής επέκταση των λειτουργιών του, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίησή του σε καθημερινή βάση από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την υφήλιο, το καθιστά ηγέτη των σύγχρονων εξελίξεων στις επικοινωνίες.

-Σε αυτό το επικοινωνιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως, η έννοια της ευρυζωνικότητας αναμένεται να αναδειχθεί στον «τροχό» της εποχής μας, να καθορίσει τους καιρούς μας.  Όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών των Η.Π.Α. (Federal Communications Commission) κ. Michael Copps, «τα ευρυζωνικά δίκτυα θα είναι για τον 21Ο αιώνα τόσο κριτικής σημασίας, όσο ήταν για τον 19ο αιώνα οι δρόμοι, τα κανάλια και οι σιδηροδρομικές γραμμές και για τον 20ο αιώνα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα ταχύτατα μέσα μαζικής μεταφοράς».

-Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, συμβαδίζοντας με συνέπεια με τα νέα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιεί μία πραγματική επανάσταση στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και καλύπτει με γοργούς ρυθμούς το ψηφιακό χάσμα που τη χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη.

-Γεγονός αποτελεί ότι στο παρελθόν χάσαμε πολύτιμο έδαφος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό το πλήρωσε η χώρα μας στον τομέα της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας. Είχε αντανάκλαση στην ποιότητα ζωής όλων μας. Την τελευταία πενταετία, όμως, με σχέδιο και δράση, ακολουθούμε μία πολιτική αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και δημιουργίας των απαραίτητών υποδομών. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται πλέον εμφανώς  στους αριθμούς, διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας μας.

-Συγκεκριμένα, το 2004, ο βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, κυμαινόταν στο 0,1%, τοποθετώντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης των 25. Το 2006, δύο μόλις χρόνια αργότερα, η Ελλάδα είχε ανακάμψει και ανακηρύχθηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα παγκοσμίως στο γρήγορο ίντερνετ. Πέρυσι, η ευρυζωνική διείσδυση στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 4.3 μονάδες, φτάνοντας το 13,4%, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τη μεγαλύτερη αύξηση. Μάλιστα, η ευρυζωνική διείσδυση που παρουσιάσαμε το 2008 ήταν σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κυμάνθηκε στο 3.5%. Το γεγονός αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε πως μπορούμε να επιτύχουμε τη σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 προς τα τέλη του 2010.

-Η σύγκλιση με την Ευρώπη δεν είναι αμελητέο επίτευγμα. Προσλαμβάνει εξαιρετική σημασία για τον ηγετικό ρόλο της χώρας μας στις εξελίξεις στην νέα ψηφιακή εποχή. Οκτώ ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σήμερα στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των ευρυζωνικών επικοινωνιών, προσπερνώντας στον τομέα αυτό τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το μέσο όρο διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ένωση να φτάνει το 21.7%. Είναι, κατά συνέπεια, ουσιαστικό βήμα προόδου και ανάπτυξης για την Ελλάδα να μπορεί να βαδίζει στον ίδιο δρόμο και να θέτει τους ίδιους στόχους με την πρώτη ευρυζωνική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Συνεχίζοντας να μιλάμε με αριθμούς, το 1.5 εκατομμύριο έχουν φτάσει σήμερα οι ευρυζωνικές συνδέσεις στη χώρα μας, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 48% σε σχέση με πέρυσι και κατά 209% σε σχέση με πρόπερσι. Μάλιστα, κάθε μέρα υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 1975 νέες συνδέσεις.

-Παράλληλα, η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει συμβάλλει, ώστε οι τιμές για τον καταναλωτή ως προς τις υπηρεσίες διαδικτύου να σημειώνουν κατακόρυφη πτώση. Αποτέλεσμα είναι να δίνεται στους πολίτες μας η δυνατότητα να αποκτήσουν σήμερα φθηνό ίντερνετ. Ενδεικτικά, μόνο, αναφέρω, πως πέντε χρόνια πριν, το μέσο κόστος πακέτων σύνδεσης υψηλής ταχύτητας κυμαινόταν στα 217 ευρώ το μήνα. Σήμερα, το αντίστοιχο κόστος έχει μειωθεί στα 25,3 ευρώ. Μπορούμε, δηλαδή, να μιλάμε για καθαρή μείωση πλέον του 85%, γεγονός που μεταφράζεται ότι από πιο ακριβή ευρυζωνική χώρα της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τιμές πρόσβασης για τους πολίτες της, που είναι καλύτερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Η ευρυζωνική σύγκλιση με την Ευρώπη είναι αναμφισβήτητα κορυφαίος στόχος της πολιτικής μας. Για την πραγματοποίησή του, όμως, πρέπει να επιτευχθεί σε πρώτη φάση η «εσωτερική σύγκλιση». Αυτή τη στιγμή η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη ανέρχεται στο 86%, ενώ η γεωγραφική αγγίζει το απόλυτο, 100%, στα αστικά κέντρα, με το ποσοστό να φτάνει το 85% και 50% στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές αντίστοιχα. Προτεραιότητα που έχει θέσει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι να γίνει πραγματικότητα η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα.

-Φιλοδοξούμε να επιφέρουμε την άρση της απομόνωσης της ελληνικής επαρχίας, επιτυγχάνοντας την ψηφιακή ένωση του κέντρου με την περιφέρεια. Με συγκεκριμένο σχέδιο και προγραμματισμένη δράση, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και να δώσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες στους κατοίκους όλης της επικράτειας, προκειμένου το σύνολο των πολιτών να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της ευρυζωνικότητας, τα οφέλη της διαδικτυακής επικοινωνίας.

Σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά, φέρνουμε τον στόχο πιο κοντά.

-Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ξεκινούν 213 έργα σε όλη τη χώρα, 73 στην Αττική και 170 στην Περιφέρεια, για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών ευρείας ζώνης.

-Εγκαινιάσαμε πρόσφατα το πρόγραμμα «ΔΟΡ.Υ.», που μας επιτρέπει την αξιοποίηση των δορυφορικών αναμεταδόσεων μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2 και μας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε τερματικά για δωρεάν υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε πάνω από 1300 σημεία σε όλη τη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, πρόσβαση στο δορυφορικό ίντερνετ θα αποκτήσουν κατεξοχήν σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα με κοινωνική προσφορά, τα οποία εδράζονται σε ορεινές, νησιωτικές, ακριτικές και γενικότερα απομονωμένες περιοχές της χώρας. Ως αποτέλεσμα θα έχουμε την άρση της τηλεπικοινωνιακής απομόνωσης και την παροχή ευκαιριών στους πολίτες των περιοχών αυτών, ίσων με εκείνους που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

-Ταυτόχρονα, τοποθετούμε Wi-Fi για γρήγορο ίντερνετ σε πανεπιστημιουπόλεις, αρχαιολογικές τοποθεσίες, σταθμούς και πολυσύχναστους για τη νεολαία χώρους, προσδίδοντας πλουραλισμό στα μέσα για την  επίτευξη του σκοπού που εξ’ αρχής έχουμε θέσει: την πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας για όλους τους πολίτες.

-Η Ελλάδα έχει σήμερα μπροστά της μια νέα μεγάλη πρόκληση. Ή να ακολουθήσει τη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που οδηγεί στις μέρες μας την παγκόσμια οικονομία ή να μείνει ουραγός, χάνοντας το τρένο της ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστεύουμε πως η Ελλάδα μπορεί και αξίζει να είναι ανάμεσα στις χώρες που αξιοποιούν, αναπτύσσουν και διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις της ψηφιακής εποχής. Με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

-Προχωράμε σε έργα. Έργα που θα αξιοποιήσουν συστηματικά τις νέες τεχνολογίες και θα αποτελέσουν το κλειδί που θα ανοίξει έναν κόσμο δυνατοτήτων και ευκαιριών για κάθε πολίτη: περισσότερους και φθηνότερους τρόπους επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Ταχύτερη πρόσβαση στη γνώση. Καλύτερη εξυπηρέτηση στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες. Άνθιση της επιχειρηματικότητας.

-Προχωράμε στην ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Networks-NGNs), μέρος των οποίων αποτελεί το ήδη ανακοινωθέν σχέδιο ύψους 2,1 δις ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (Fiber to the Home-FTTH), που θα φθάνουν μέχρι το οικοδομικό τετράγωνο, το κτίριο ή ακόμα και το σπίτι κάθε χρήστη.

-Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και θα καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις ψηφιακές εξελίξεις διεθνώς. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2008-2013 και αφορά την επένδυση σε ψηφιακές υποδομές, με τη δημιουργία ενός δικτύου οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Με βάση αυτό, σε κάθε χρήστη θα φτάνει μία οπτική ίνα, που θα του δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, τουλάχιστον 100 Mb/s. Υπολογίζουμε ότι σταδιακά θα επιτευχθεί η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών σχεδόν 2 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε πάνω από 50 πόλεις της χώρας, των οποίων την καθημερινότητα θα αλλάξει με την εισαγωγή φθηνών και γρήγορων υπηρεσιών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνιών.

-Ο κάθε πολίτης, η κάθε οικογένεια, σύντομα θα μπορεί εύκολα, άμεσα και οικονομικά να απολαμβάνει μια σειρά πρωτοποριακές υπηρεσίες, μια πληθώρα πρωτόγνωρων παροχών. Ασύλληπτα γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο ίντερνετ. Ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια και διαδικτυακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Υπηρεσίες βιντεοτηλεφωνίας και τηλεδιασκέψεων. Περιήγηση σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους και διαδραστικά παιχνίδια. Υπηρεσίες video on demand. Κυρίως, όμως, την επέκταση υπηρεσιών όπως η τηλε-ιατρική , η τηλε-εκπαίδευση, η τηλε-επιχειρηματικότητα, η τηλε-διοίκηση, το web-banking και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που απαιτούν πολύ γρήγορες ταχύτητες και μεγάλο όγκο μετάδοσης δεδομένων.

-Το έργο των οπτικών ινών θα αναπτυχθεί με τη Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα. Το κόστος του εκτιμάται να φτάσει περίπου τα 2.1 δις ευρώ, από τα οποία 700 εκατομμύρια θα προκύψουν από κρατική χρηματοδότηση, 700 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθούν χαμηλότοκα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο θα αποτελέσει ιδιωτική συμμετοχή. Η διάρκεια της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα είναι 30 έτη  και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής το δίκτυο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Η Πολιτεία, από την πλευρά της, θα έχει ενεργό ρόλο στο όλο εγχείρημα σε τρία διαφορετικά επίπεδα: στις οικονομικές ενισχύσεις, στις νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις και στον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Και φυσικά στο να διασφαλίσει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με αντικειμενικά κριτήρια και επί ίσοις όροις.

-Για την ταχύτερη ανάπτυξη και υλοποίηση του δικτύου, εξάλλου, το έργο εξετάζεται να χωριστεί σε τρεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμες, γεωγραφικές ζώνες, που θα αντιστοιχούν σε τρεις επιμέρους συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι τελικές προδιαγραφές του έργου θα καθοριστούν κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι λεπτομερείς προδιαγραφές, οι οποίες εν συνεχεία θα οδηγήσουν στην κατάρτιση των τευχών προκήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού. Στόχο μας και κατεύθυνση των κινήσεών μας, αποτελεί πάντοτε η δημιουργία ενός τεχνολογικά άρτιου δικτύου οπτικών ινών, που θα αξιοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και θα είναι ικανό να προσφέρει λειτουργική αξιοπιστία και χαμηλά κόστη πρόσβασης, συντήρησης και αναβάθμισης.

-Η επένδυση σε ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών θα επεκτείνει τις ψηφιακές υποδομές και τα δίκτυα που έχουν ήδη αναπτυχθεί και θα προσφέρει στη χώρα μας τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει  και να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα. Με το έργο αυτό θα επιτύχουμε, εξάλλου, την άμεση ενεργοποίηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. Θα καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες της ευρωζώνης, διευκολύνοντας έτσι την Εθνική Ψηφιακή Σύγκλιση. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και θα αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, με την προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, θα τεθούν οι βάσεις για μια νέου τύπου επιχειρηματική ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στις τηλε-υπηρεσίες και θα μπορέσει να αποτελέσει εξαγώγιμο προϊόν για τη χώρα μας.

-Τα οφέλη, όμως, από την ψηφιακή αναδιοργάνωση που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αναμένεται ν’ αγγίξουν, πολύπλευρα, όλους τους κρίσιμους τομείς για τη χώρα, από την υγεία ως την εκπαίδευση, από τις μεταφορές ως την επιχειρηματικότητα, από την έρευνα και την ανάπτυξη, ως τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την απασχόληση.

-Δεν αποτελεί πλέον μακρινό μέλλον η εποχή της εφαρμοσμένης     τηλε-ιατρικής, στην οποία θα υπάρχει επικοινωνία γιατρού-ασθενούς από το σπίτι, θα λειτουργεί η τηλε-συμβουλευτική και η διάγνωση από απόσταση και θα υπάρχει άμεση πρόσβαση και διαβίβαση του φακέλου των ασθενών.

-Γίνονται ήδη σήμερα πραγματικότητα η τηλε-εργασία, η τηλε-επιχειρηματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, που δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να δουλεύουν από το σπίτι τους. Που δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας. Που αποτελούν σωσίβιο στην ταραγμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρη την υφήλιο.

Χάρη στο γρήγορο ίντερνετ, η εκπαίδευση γίνεται σήμερα προσιτή σε όλους. Σε κάθε γωνιά της χώρας, από τη μία άκρη στην άλλη, ακόμα και στο μικρότερο χωριό, με το πάτημα ενός κουμπιού, οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες και τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου ανοίγουν τις πόρτες τους στον πολίτη που διψάει για γνώση, που θέλει να γίνει κοινωνός της παιδείας.

Χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, οι συναλλαγές του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες απλοποιούνται. Η υποβολή αιτήσεων, η τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων και η επίλυση των διαφορών θα μπορεί πλέον να γίνεται από το σπίτι. Χωρίς ταλαιπωρία. Χωρίς άγχος. Με εξοικονόμηση χρόνου και πάνω απ’ όλα γρήγορα και αποτελεσματικά.

-Τα πολλαπλά οφέλη από την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δεν σταματούν όμως εδώ. Διεθνή στοιχεία και έρευνες δείχνουν ότι η διάδοση της ευρυζωνικότητας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης κατά 1,5% το χρόνο, σημαντικές συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, ανάπτυξη νέων αγορών, σημαντική αύξηση των νέων εταιριών αλλά και ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας, μέχρι 31% σε επιχειρήσεις που υιοθετούν ανάλογες τεχνικές και εργαλεία, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παράλληλα, σε κοινωνικό επίπεδο, η Ελλάδα μπορεί μέσα από την ευρυζωνική επανάσταση να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που για δεκαετίες απασχολεί τη χώρα μας: τη σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα, που θα συγκρατήσει την εσωτερική μετανάστευση, καθώς θα προσφέρεται μέσω του διαδικτύου στους κατοίκους της περιφέρειας μια πληθώρα δυνατοτήτων για εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας και προστιθέμενης αξίας.
   
-Θα φανταζόσασταν ποτέ τη ζωή σας χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο; Με τον τρόπο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζουμε σήμερα την ευρυζωνικότητα: ως κοινωνικό αγαθό. Ως στοιχείο και δείγμα πολιτισμού. Η ευρυζωνικότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια. Δεν είναι πλεονασμός. Συνιστά είδος πρώτης ανάγκης. Είναι δικαίωμα. Για όλες τις ηλικίες. Για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Ανεξαρτήτως εισοδήματος. Για τον κάθε έλληνα πολίτη, για τον κάθε πολίτη του κόσμου.

-Μελέτες παρουσιάζουν ότι η επόμενη γενιά των αναλφάβητων θα αποτελείται από τους ψηφιακά αναλφάβητους, από τους ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τις εξελίξεις της ευρυζωνικής εποχής. Που δεν ενσωμάτωσαν τη χρήση και τα οφέλη που προσφέρει το διαδίκτυο στην καθημερινή τους ζωή. Που στερήθηκαν τις άπειρες δυνατότητες που τους προσφέρει για επικοινωνία, γνώση, ενημέρωση, διασκέδαση, εργασία. Πρέπει, λοιπόν, όλοι οι πολίτες του σήμερα να γίνουν κοινωνοί της ευρυζωνικής κουλτούρας. Είναι θέμα παιδείας, πληροφόρησης, κοινωνικοποίησης. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοεί κανείς την εποχή στην οποία ζει και να συμβαδίζει με αυτή.

Η Ελλάδα χτίζει  το  ψηφιακό μέλλον της κοινωνίας και των πολιτών της σε ευρυζωνικές βάσεις. Εισέρχεται στην νέα εποχή της επικοινωνίας «αυξάνοντας ταχύτητα». Βρίσκεται ήδη σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη, αξιοποιώντας στο έπακρο τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Δημιουργεί τις υποδομές, μετατρέπει το όραμα σε έργα, κάνει τα σχέδια πράξεις.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα είναι το μέσο για να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό μας. Το υλικό που θα πυροδοτήσει μια δυναμική ανάπτυξη. Ο σύγχρονος τρόπος για να πορευθούμε αναπτυξιακά. Με ταχύτητα. Με αποτελεσματικότητα. Με μεγιστοποίηση του οφέλους για την χώρα, για τον πολίτη. Για μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική. Για μια Ελλάδα όχι απλό θεατή, αλλά συνδιαμορφωτή των διεθνών εξελίξεων. Για την Ελλάδα των μεγάλων δυνατοτήτων. Για την Ελλάδα του μέλλοντος.