Περιοδεία στην Ήπειρο

Θέλω κατ΄ αρχήν να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας και για την πλήρη κάλυψη που παρέχετε στην επίσκεψη αυτή, που είναι η δεύτερη επίσκεψη που κάνουμε στην ελληνική περιφέρεια από την ημέρα που αναλάβαμε την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έχουμε καθιερώσει την αποκεντρωμένη λειτουργία του Υπουργείου, γι’ αυτό και οι Περιφερειακοί μας Διευθυντές κάθε φορά τη μία Σύσκεψή τους την κάνουν στο κέντρο και τη δεύτερη Σύσκεψη στην περιφέρεια και επ΄ αφορμή αυτών των Συσκέψεων αλλά και άλλων γεγονότων εμείς περιοδεύουμε, παρακολουθούμε την πορεία των εργοταξίων στα σχολεία τα οποία κατασκευάζουμε, συζητούμε με τους Εκπαιδευτικούς, με τις αρχές της Αυτοδιοίκησης, με τους γονείς, με τους μαθητές.

Αφουγκραζόμαστε ζωντανά τα προβλήματα της κάθε περιοχής και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας μαζί, προσπαθούμε για κάποια ζητήματα που μπορούμε να ανταποκριθούμε, να δώσουμε άμεσα λύσεις, για κάποια άλλα που χρειάζονται μελέτη επιφυλασσόμεθα και παράλληλα τους ανακοινώνουμε και συνδιαμορφώνουμε ουσιαστικά μαζί τους το στρατηγικό μας σχέδιο για την κάθε περιφέρεια και για τον κάθε νομό της χώρας.
Συνολικά θα ήθελα να σας πω μερικά γενικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή από τις 15.000 σχολικές μονάδες που διαθέτει η χώρα μας περίπου 4.500 έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε περίπτωση αυτό το κενό, δρώντας συντονισμένα και αποτελεσματικά όλοι οι φορείς μαζί. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται τυχαία και χωρίς σχεδιασμό, γι’ αυτό και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων από την πρώτη στιγμή ανέθεσε σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας και στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δώδεκα πιλοτικές μελέτες για εφαρμογή σε νηπιαγωγεία, σε σχολεία, σε γυμνάσια και λύκεια, σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, οι οποίες ουσιαστικά αφού δοκιμάστηκαν και ενσωμάτωσαν και συνεχίζουν να ενσωματώνουν κάθε νέα εξέλιξη στην τεχνολογία, αρχίζουν πια να εφαρμόζονται σε σχολεία όχι μόνο του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Αυτή όλη η παρέμβαση φέρει τον τίτλο «έξυπνο σχολείο». Το έξυπνο σχολείο είναι ένα σχολείο βιοκλιματικό, με τους κατάλληλους χώρους διδασκαλίας και τους κατάλληλους αύλειους χώρους, με όλα τα νέα μέσα, με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, με χρήση οικολογικών υλικών.

Και βεβαίως δεν περιοριζόμαστε μόνο στο κομμάτι της κτιριακής υποδομής, αλλά το συμπληρώνουμε με προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, είτε στην Πρωτοβάθμια, είτε τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύγχρονα εποπτικά μέσα και αποτελεσματικά αναλυτικά προγράμματα. Ώστε το παιδί που αποφοιτεί από αυτό το σχολείο να έχει πληρότητα γνώσεων και να είναι απολύτως προετοιμασμένος πολίτης, έτοιμος να αδράξει τις ευκαιρίες, αλλά και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του, τα ταλέντα του, τις δεξιότητές του και να ανταποκριθεί έτσι στις απαιτήσεις της εποχής και μέσα στην ανταγωνιστική κοινωνία που ζούμε να μπορέσει να βρει το δρόμο του για ένα καλύτερο αύριο. Έχω εδώ και το παρουσίασα προηγουμένως και στη Σύσκεψη όλο αυτό το πακέτο μελέτης, το οποίο συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό μας και κάποια δείγματα αυτών των μελετών για την προγραμματική περίοδο 2008-2012, μια προγραμματική περίοδο στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να κατασκευάσουμε 1.233 σχολικά κτίρια, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, δημοτικά ή ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και λύκεια, σε όλη την επικράτεια.

Θα σας αναφέρω με λεπτομέρειες κάποια έργα τα οποία προγραμματίζονται για την Ήπειρο γενικότερα και ειδικότερα για το Νομό Ιωαννίνων. Σήμερα εγκαινιάσαμε ένα από αυτά τα σχολεία και επίσης επιβλέψαμε την υλοποίηση κάποιων άλλων τέτοιων σχολείων. Και βεβαίως βρίσκονται σε εξέλιξη, σε κατασκευή δηλαδή, διάφορα σχολεία σε διάφορα σημεία του νομού, αλλά και των άλλων νομών της Ηπείρου, κάποια από τα οποία θα επισκεφθούμε τις επόμενες μέρες.  Οι χρηματοδοτήσεις δίνονται ή απευθείας από τον ΟΣΚ και οι υλοποιήσεις πραγματοποιούνται από τον ΟΣΚ, ή με Προγραμματικές Συμφωνίες του ΟΣΚ με τη Νομαρχιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή μέσα από τα ΠΕΠ της Περιφέρειας, ώστε να μπορούμε να είμαστε και ταχύτατοι και αποτελεσματικοί σε αυτά που αναλαμβάνουμε.

Τα συνολικά έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης στην Περιφέρεια της Ηπείρου είναι 61 και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 89.700.000 ευρώ. Ειδικότερα, για τον Νομό Ιωαννίνων προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη 18 τέτοια έργα, συνολικής δαπάνης 28.802.000 ευρώ.
Αναφέρομαι αναλυτικά, για να είμαι και απολύτως σαφής και συγκεκριμένος και θα σας κάνω μετά κάποιες παρατηρήσεις επ΄ αυτών που προέκυψαν μετά από τη συνεργασία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, το Νομάρχη και τους Δημάρχους του νομού.

Για τον Νομό Ιωαννίνων μέσα στον προγραμματισμό μας συμπεριλαμβάνονται 12 νηπιαγωγεία και μικρές μονάδες για την περίοδο 2008-2012, συνολικής δαπάνης 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα τα τρέξει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων:
•    Το δημοτικό σχολείο Ανατολής, Προγραμματική Συμφωνία της Νομαρχίας με τον ΟΣΚ, συνολικής δαπάνης 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο βρίσκεται σε φάση ελέγχου της αρχιτεκτονικής προμελέτης ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης και της δημοπράτησης.
•    Το δημοτικό σχολείο Δήμου Παμβώτιδος, πάλι με την ευθύνη του ΟΣΚ, συνολικής δαπάνης 1,7 εκατομμύρια ευρώ όπου έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 3. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία της επιλογής του Χρηματοοικονομικού, του Τεχνικού και του Νομικού Συμβούλου, την οποία μάλιστα με πίεσή μας επισπεύδουμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για να έχουμε ταχύτατα αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση.
•    Το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Ανατολής, ευθύνη του ΟΣΚ, δαπάνης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που βρίσκεται και αυτό στη φάση ΣΔΙΤ 3.
•    Αντικατάσταση στεγών σε 7 σχολικές μονάδες του νομού, με Προγραμματική Συμφωνία Νομαρχίας και ΟΣΚ, συνολικής δαπάνης 901.500 ευρώ, όπου απορροφήθηκε το 100% της δαπάνης και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.
•    Νηπιαγωγείο Λασπότοπου του Δήμου Ιωαννίνων και νηπιαγωγείο Νέας Ζωής του Δήμου Ιωαννίνων όπου το έργο βρισκόταν σε φάση δημοπράτησης, αλλά μετά από τη διαβούλευση που έγινε προηγουμένως καταλήξαμε να ανατεθεί η υλοποίηση στη Νομαρχία διότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο εκτιμήθηκε ότι θα διασφαλιστούν κάποια κονδύλια.
Η συνολική δέσμευση δαπάνης και για τα δύο έργα έφτανε το 1.600.000 ευρώ, τμήμα αυτών των χρημάτων θα δαπανηθούν από τη Νομαρχία για την υλοποίηση κάποιων έργων που πρότειναν οι Δήμαρχοι. Το ποια θα είναι αυτά τα έργα, θα αποφασιστεί  από τον Νομάρχη και τους Δημάρχους και θα είναι κάποια από τα έργα που έχουν προβλεφθεί στην κατάσταση που μας παρουσίασε ο κ. Νομάρχης.
•    Διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο του Δήμου Ανατολής όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, η συνολική δαπάνη είναι 230.000 ευρώ και προβλέπεται να παραδοθεί  στο τέλος του μήνα.
•    Όπως επίσης στο τέλος του μήνα προβλέπεται να παραδοθεί και το νηπιαγωγείο Σταυρακίου, δαπάνης 178.000 ευρώ.
•    Επέκταση στο 3ο και στο 23ο δημοτικό σχολείο Κάτω Μάρμαρα Δήμου Ιωαννίνων, δαπάνης 293.000 ευρώ, παραδόθηκε στις 9/11/2007.
•    Το ίδιο και το διθέσιο 17ο νηπιαγωγείο Δήμου Ιωαννίνων, το οποίο παραδόθηκε στις 9/11/2007.
Από το ΠΕΠ Ηπείρου χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται τα εξής έργα:

    Η ανέγερση εξαθεσίου δημοτικού σχολείου Μπάφρας και Νεοκαισάρειας, συνολικής δαπάνης 1.300.000 ευρώ, το οποίο έργο ολοκληρώνεται.
    Ανέγερση δωδεκαθεσίου δημοτικού σχολείου Ελεούσας, συνολικής δαπάνης 2.500.000 ευρώ, το οποίο έργο ολοκληρώνεται.
    Γυμνάσιο Βοτανικού δαπάνης 2.100.000 ευρώ, το οποίο έργο ξεκίνησε.
    Επέκταση 18ου δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων, δαπάνης 560.000 ευρώ, το οποίο έργο ξεκίνησε και ολοκληρώνεται.
    Επέκταση 10ου δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων, δαπάνης 500.000, το οποίο έργο ολοκληρώνεται.
    Το 7ο ΤΕΕ Καρδαμιτσίων στα Ιωάννινα είναι το έργο το οποίο σήμερα εγκαινιάσαμε, συνολικής δαπάνης 3.760.000 ευρώ, όπου και αυτό βεβαίως θα στεγάσει όπως γνωρίζετε το ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρει ως κτίριο μέχρι σήμερα.

Η τακτική χρηματοδότηση του ΟΣΚ προς τη Νομαρχία την περίοδο 2004-2007 ανήλθε στα 3.750.000 ευρώ, έχει δοθεί ήδη η προκαταβολή των 400.000 ευρώ, ο τελικός προϋπολογισμός των 18 έργων που προβλέπονται για το Νομό Ιωαννίνων είναι 28.800.000 ευρώ.

 Παράλληλα, θα ήθελα να σας πω ότι ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό τμήμα και θα συμπληρωθεί το τμήμα αυτό και με άλλες δράσεις όλων των υποδομών δια βίου μάθησης στο νομό σας, που δίνουν την ευκαιρία να λειτουργούν εδώ:
-    Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
-    Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
-    Σχολή Γονέων
-    Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης
-    Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από απόσταση, της Περιφέρειας Ηπείρου
-    Κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου
-    Και τα Αυτόνομα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενηλίκων

Παράλληλα, ο στόχος μας είναι να έχουμε και την Πύλη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, κάτι το οποίο βεβαίως θα δώσει άλλες δυνατότητες σε οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική άνεση να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στα 22 άλλα πανεπιστήμια της χώρας, λόγω του υψηλού κόστους.
Δεχθήκαμε μία πρόταση για να προσθέσουμε κάποιες ειδικότητες στα ΙΕΚ που λειτουργούν εδώ και αυτό θα το μελετήσουμε και θα σας απαντήσουμε το επόμενο διάστημα. Το Υπουργείο Παιδείας είναι ανοιχτό στο να δώσει ειδικότητες μέσω του ΟΕΕΚ, οι οποίες πραγματικά έχουν ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ετοιμάζει να αναπτύξει κόμβους και θυρίδες επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου και ιδιαίτερα στο Νομό Ιωαννίνων, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νεολαίους της περιοχής να προσφεύγουν εκεί και να έχουν κάθετη πληροφόρηση για τις δυνατότητες που τους παρέχει η Πολιτεία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Πληροφόρηση δηλαδή για επιδοτούμενα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τις δουλειές τους και να ξεκινήσουν, πληροφόρηση ίσως για νέα προγράμματα Stage, πληροφόρηση για ζητήματα αποκατάστασης, πληροφόρηση για ζητήματα εκπαίδευσης, πληροφόρηση για ζητήματα υποτροφιών και ότι άλλη υπηρεσία μπορεί να προσφέρει στη νέα γενιά μία τέτοια δομή.

Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολεία της περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2003 η δαπάνη για τον εξοπλισμό που διατίθεται στα σχολεία των Νομών Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας και Άρτας.
Ο αριθμός εξοπλιστικών ειδών του έτους 2007 έφτασε στα 9.899 είδη. Οι Δήμαρχοι και ο Νομάρχης μας παρουσίασαν έναν πίνακα αναγκών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και υποδομών, που βρίσκονται κυρίως σε περιφερειακούς ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων. Έξω από αυτά τα έργα λοιπόν που τους ανακοινώσαμε τους ενημερώσαμε ότι είμαστε σε θέση να υπογράψουμε Προγραμματική Συμφωνία για την παροχή 1.000.000 ευρώ προς τη Νομαρχία των Ιωαννίνων, το οποίο ο Νομάρχης σε συνεργασία με τους Δημάρχους θα το διανείμει ως πρόσθετη οικονομική στήριξη για τη συντήρηση των κτιρίων, δηλαδή για στέγες, κουφώματα, εξοπλισμούς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο στο κάθε σχολείο.

Παράλληλα, συζητήσαμε για την προοπτική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχουμε ήδη μία πολύ καλή συνεργασία με την Πρυτανική Αρχή, συγχαίρουμε την Πρυτανική Αρχή του πανεπιστημίου για την άψογη και διαφανή διαχείριση και αξιοποίηση όλων των κονδυλίων της προηγούμενης περιόδου. Είναι ένα από τα πανεπιστήμια της χώρας που πραγματικά τιμούν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση γιατί έβγαλε και περίσσευμα από τους πόρους, δεν διαχειρίστηκε απλά με τον σωστό τρόπο τα κονδύλια αυτά, αλλά κατάφερε να έχει περίσσευμα δαπανών , για να μπορέσει να τις επανεπενδύσει στη λειτουργία του ιδρύματος.

Και μας ετέθη το ζήτημα της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου δηλώσαμε ότι αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε την ετοιμότητα να δώσουμε μία τελεσίδικη απάντηση, είπαμε όμως προς ποια κατεύθυνση κινείται η προσπάθειά μας. Και η προσπάθειά μας κινείται προς την εξής κατεύθυνση:
1.    Πρώτα απ΄ όλα σχολές που λειτουργούν εδώ να αποκτήσουν όλες επαγγελματικά δικαιώματα, ώστε να είναι πιο ελκυστικές για τους φοιτητές προκειμένου να τις επιλέγουν και να έρχονται να σπουδάσουν στην Ήπειρο και ειδικότερα στα Γιάννενα.
2.    Να αντιστοιχίσουμε τις ονομασίες των σχολών με τα επαγγελματικά δικαιώματα, με τα ανάλογα αναλυτικά προγράμματα, ώστε αυτό να σημάνει και την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών.
3.    Αιτήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τη διεκδίκηση νέων τμημάτων να είναι συμβατά με τον στόχο που θέτει το πανεπιστήμιο.

Να επανεξετάσει δηλαδή τη λίστα αιτημάτων που μας έχει υποβάλει το πανεπιστήμιο και να ζητήσει αν είναι δυνατόν τμήματα τα οποία συμπληρώνουν τη στρατηγική που αποσκοπεί στην απόκτηση Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και εφόσον η ελληνική αγορά ευνοεί κάτι τέτοιο θα επανεξεταστεί το αίτημα με πληρότητα και με ευθύνη για να μπορέσουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε. Υποδείξαμε δηλαδή έναν τρόπο για να προσεγγίσουμε το στόχο και από την πλευρά μας δεσμευθήκαμε να διευκολύνουμε κάθε προσπάθεια που θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πραγματικά, επιθυμία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι να δώσει βάρος στην περιφέρεια και δη στην ακριτική περιφέρεια. Αντίστοιχη συνεργασία αύριο θα έχουμε και με τη Διοίκηση του ΤΕΙ και θα είμαστε σε θέση κι εκεί να κάνουμε ανάλογες εξαγγελίες.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση, να σας πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη αυτή και νομίζουμε ότι τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν θα είναι και οδηγός μας για τις πολιτικές αποφάσεις που θα παρθούν στο εγγύς μέλλον.


Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.