Παρέμβαση για την κατάργηση του επιδόματος παραμεθορίου και την μείωση των οργανικών θέσεων στη Θράκη

Με παρέμβαση τους στην Κοινοβουλευτική διαδικασία οι Βουλευτές της Θράκης Ευριπίδης Στυλιανίδης , Αλέξανδρος Κοντός και Αλέκος Δερμετζόπουλος ζήτησαν με την υποστήριξη του εισηγητή της Ν.Δ. Βουλευτή Τρικάλων Νίκου Λέγκα στο νομοσχέδιο « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » να γίνουν αλλαγές σε δύο σημεία, στο άρθρο 15 παρ.2 για τα ειδικό επίδομα παραμεθορίου και στο άρθρο 33παρ 1 για την κατάργηση των οργανικών θέσεων δημοσίων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι Θρακιώτες Βουλευτές υποστήριξαν ότι:

α) στο άρθρο 15 παρ.2, όταν η επικράτεια του Δήμου απέχει 20 χλμ. από τα σύνορα τότε θα πρέπει να καλύπτεται με το επίδομα το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, ώστε να μην δημιουργούνται δύο ταχύτητες εργαζομένων στον ίδιο ΟΤΑ.
β) στο άρθρο 33 παρ.1, να εξαιρεθούν οι τρεις νομοί της Θράκης από την κατάργηση του 30% των οργανικών θέσεων, διότι αυτό αποδυναμώνει δημογραφικά την ακριτική περιοχή και παραλύει την διοικητική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητά τους και άρα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής .

Αναλυτικά, επισυνάπτουμε το σημείωμα της παρέμβασης με τις τροπολογίες:

Σημείωμα για το ειδικό επίδομα παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών (100 Ευρώ) στο σχέδιο νόμου: « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

1. Σύμφωνα με τους Νόμους 287/1976 (άρθρο 1 ), Ν. 2470/1997 (άρθρο 8 παρ. 5), Ν. 3205/2003 (άρθρο 8 παρ. 4) χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές ειδικό επίδομα.

Με το νέο σχέδιο νόμου « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » στο άρθρο 15 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι το παρόν επίδομα θα χορηγείται μόνο σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε απόσταση μέχρι 20 χιλιόμετρα από τα χερσαία σύνορα της χώρας.

Η διατύπωση αυτή επί της ουσίας εξαιρεί μεγάλο αριθμό υπηρετούντων στην ακριτική Θράκη καθώς, για παράδειγμα, οι δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν στην πόλη, των Σαπών ως έδρα του καλλικρατικού Δήμου Σαπών-Μαρώνειας καθώς και στην Ξάνθη, απέχουν περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Δεδομένου ότι η διοικητική εμβέλεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι εδρεύουν σε μεγαλύτερη απόσταση από 20 χιλιόμετρα από τα χερσαία σύνορα, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής προτείνουμε το άρθρο 15 παρ. 2 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

῾..Στους υπαλλήλους που υπηρετούν εντός ορίων Δήμων ή Κοινοτήτων, που τα όρια τους βρίσκονται σε ζώνη είκοσι χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας και σε νησιά του άρθρου 1 του ν. 287/1976 χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων Περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

2. Στο άρθρο 33, προβλέπεται η κατάργηση των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών. Παράλληλα προωθείται η κατάργηση του 30% των υφιστάμενων οργανικών μονάδων.

Η Θράκη αντιμετωπίζει διαχρονικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό θεσμοθετήθηκαν ιδιαίτερα κίνητρα προσέλκυσης και συγκράτησης στελεχών της. Άλλωστε και σήμερα ακόμη διατηρείται και με το νέο σχέδιο το επίδομα παραμεθορίων. Δυστυχώς ταυτόχρονα καταργείται με το άρθρο 33. Το μέτρο αυτό αποτελεί την ταφόπλακα της Δημόσιας Διοίκησης για τη Θράκη η οποία τα τελευταία δύο χρόνια πλήττεται από κύμα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων υπό την πίεση των οικονομικών μέτρων.

Ζητούμε την εξαίρεση από το άρθρο 33 της Θράκης ώστε αυτό να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης στην ευαίσθητη περιοχή μας για μετατάξεις ικανού αριθμού Δημοσίων Υπαλλήλων που βρίσκονται στο δίλλημα μετάταξης ή απόλυσης, μοναδική ευκαιρία για προσφορά εθνικού έργου από το κοινοβούλιο.

Προτείνουμε το άρθρο 33, παρ. 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

1. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται

οι κενές οργανικές θέσεις:

α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη
προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης.
στ) των δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται στους Νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Ευριπίδης Στυλιανίδης Αλέξανδρος Κοντός Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ Βουλευτής Ξάνθης ΝΔ Βουλευτής Έβρου ΝΔ

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
29 Ιουνίου 2020 - 10:15πμ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Με τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στρατηγό Συριτούδη είχε συνάντηση εργασίας ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
28 Ιουνίου 2020 - 9:49μμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΝΔ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ευριπίδης Στυλιανίδης: Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία Ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και εξηγεί πότε η προσφυγή στη Χάγη μπορεί να είναι χρήσιμη για την Ελλάδα Νίκος Οικονόμου

ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Υπέρ της συγρότησης Διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη τάσσεται με συνέντευξή του στο iEidiseis ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και Επικ. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι ο πρωθυπουργός θα είναι θετικός στη συγκεκριμένη ανάγκη.Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι το «κόμμα Σαδίκ» «όχι απλά συνεργάζεται, αλλά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική διπλωματία».
21 Ιουνίου 2020 - 10:44μμ

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη Βουλευτή Ροδόπης ΝΔ, πρώην Υπουργού Παιδείας, Επικ. Καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Για πολλές δεκαετίες η ιδεοληψία ήταν η κυρίαρχη δύναμη και η παραπλανητική πυξίδα της ακολουθουμενης πολιτικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Χώρας.
21 Ιουνίου 2020 - 10:32μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ Ν.ΚΟΡΕΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η Επιτροπή Ελληνοκορεατικής Φιλίας συναντήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον Πρέσβη της Ν. Κορέας στην Ελλάδα και αντάλλαξαν απόψεις για την εντατικοποίηση των διμερών σχέσεων επ´ ευκαιρία των 60 ετών από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων.
18 Ιουνίου 2020 - 12:41μμ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως είχε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανιδης.