Ομιλία σε συνέδριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού


      Αγαπητέ συνάδελφε στην Κυβέρνηση, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΡΤ Α.Ε., κυρίες και κύριοι.
Είναι βέβαιο ότι η νέα γενιά θα κληθεί να ζήσει μέσα σε έναν κόσμο που έρχεται και του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι αδιευκρίνιστα. Θα πρέπει επομένως να έχει κυρίαρχο λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του νέου κόσμου.
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι το βασικό εργαλείο για την παροχή άτυπης μάθησης προς τη νεολαία της χώρας μας.  Είναι αυτή που έχει την ευθύνη να ενημερώσει τους νέους, να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να κινητοποιήσει την κρατική μηχανή, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα, να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και να αξιοποιούνται οι νέες δυνατότητες.
Η πολιτική μας στο χώρο της νεολαίας βασίζεται σε 3 πυλώνες. Την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής μέσα από την ενθάρρυνση της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, την ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας, που ανοίγει νέες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και φυσικά πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική ευαισθησία και αναδεικνύουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της πολιτικής μας.

       Η κοινωνική ευαισθησία εκδηλώνεται με εκστρατείες που ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν την ελληνική κοινωνία για θέματα που απασχολούν κυρίως τους νέους ανθρώπους: ναρκωτικά, ντόπινγκ, νεανική εγκληματικότητα, παράνομη διακίνηση προσώπων, εξαρτήσεις από το διαδίκτυο και άλλες ουσίες.
Ο στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι όχι μόνο να ενημερώνονται οι νέοι, όχι μόνο να ευαισθητοποιείται η κοινωνία, αλλά και να κινητοποιείται η κρατική μηχανή ώστε να απαντά στις προκλήσεις, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες προς όφελος της νέας γενιάς.

         Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου των Δικαιωμάτων του Παιδιού συμβάλλει στην αποτελεσματική κινητοποίηση της κρατικής μηχανής και των κοινωνικών φορέων, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά η παιδική και η εφηβική ηλικία από κινδύνους και απειλές της εποχής μας.

          Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε απόλυτο συντονισμό με όλες τις άλλες δομές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενεργοποιεί τους νέους, απελευθερώνει τις δημιουργικές τους δυνάμεις, στηρίζει τις προσπάθειές τους και εντέλει εμπνέεται από αυτούς δρομολογώντας νέες πολιτικές στο χώρο της παιδείας αλλά και γενικότερα.

          Η εμπιστοσύνη προς τη νέα γενιά είναι ο μόνος τρόπος που θα της επιτρέψει να πάρει την πρωτοβουλία υπεύθυνα και να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη του αύριο.
Αναμφίβολα η παιδική και η εφηβική ηλικία αποτελούν κρίσιμα αναπτυξιακά στάδια, κατά τα οποία τίθενται τα θεμέλια της μετέπειτα υγιούς ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του ατόμου.
Δυστυχώς ακόμα και στην εποχή της προόδου και της ευημερίας που βιώνουμε σήμερα, δεν έχουν εκλείψει φαινόμενα βίας και καταπάτησης των αναφαίρετων δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων, με αποτέλεσμα συχνά να υπονομεύεται βάναυσα η ψυχική τους υγεία και η συναισθηματική τους ισορροπία με εμφανείς συνέπειες στην ομαλή διαδικασία κοινωνικοποίησής τους.

         Με κεντρικό σκεπτικό ότι κάθε οργανωμένη και υπεύθυνη πολιτεία οφείλει να αναπτύξει εκείνους τους θεσμούς που προστατεύουν τα νεαρά μέλη της από τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχει θέσει ως βασική πολιτική της προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του παιδιού.
Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτελεί πια το θεσμοθετημένο κέντρο τεκμηρίωσης που ασχολείται με την παρακολούθηση και προσαρμογή των νόμων και των πολιτικών της χώρας μας, στα πρότυπα του περιεχομένου της Διεθνής Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Έχοντας ως κύριο έργο τη μελέτη και την καταγραφή των βιοψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το παιδί, το Παρατηρητήριο επιδιώκει τη διασύνδεση των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με συναφή θέματα σε διαφορετικά επίπεδα (ιατρικό, κοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής ή πολιτιστικής έκφρασης) και το συντονισμό τους σε ένα πλήρως διαρθρωμένο δίκτυο υπηρεσιών για την προστασία και την υποστήριξη του παιδιού καθώς και για την έμπρακτη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

         Προκειμένου να εξασφαλίσει την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων για τις πολιτικές που οφείλει να υλοποιήσει η πολιτεία, για ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων του παιδιού, το Παρατηρητήριο έχει δρομολογήσει ήδη τη δημιουργία Κέντρων Τεκμηρίωσης, με έδρα τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και σκοπό την προώθηση της έρευνας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ήδη προγραμματίζονται δράσεις σε δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων, στοχευμένες σε ευαίσθητες κατηγορίες νεαρών ατόμων, όπως είναι οι ανήλικοι παραβάτες που φιλοξενούνται σε φυλακές ανηλίκων ή τα παιδιά που διαμένουν σε στέγες, για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσα από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και δράσεις οι οποίες θα αφορούν τα άτομα με αναπηρία.  Παράλληλα προωθούνται συνεργασίες με άλλα παρατηρητήρια, όπως αυτό της Κύπρου ή το  Eurochild, ενώ η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προχωρά στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πύλης με θέμα την παιδική και εφηβική προστασία και στόχο την ενημέρωση των γονιών και παιδιών για τις σύγχρονες απειλές που αφορούν το διαδίκτυο και την κοινωνία.

        Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτελεί εφεξής το κυρίαρχο εργαλείο πολιτικής της νέας γενιάς και του Υπουργείου Παιδείας.  Η ισχυροποίηση του ρόλου του αποτελεί βασικό μέλημα του Υπουργείου μας. Γιατί σε ένα κοινωνικό κράτος δικαίου, όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση, την κοινωνική αποδοχή, την ασφάλεια και την προστασία.

         Κυρίες και κύριοι,
πιστεύουμε ότι τον κόσμο αυτό τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Έχουμε χρέος λοιπόν, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να τους τον επιστρέψουμε και ποιοτικότερο και σαφώς καλύτερο απ’ ότι τον παραλάβαμε.

       Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία των δραστηριοτήτων μας και αυτή βεβαίως είναι και η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την οποία θέλω να συγχαρώ για τη σημερινή της πρωτοβουλία, καθώς επίσης και να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, τους ομιλητές, τους χορηγούς, το μεγάλο χορηγό επικοινωνίας, την κρατική τηλεόραση, διότι δείχνουν με αυτόν τον τρόπο εμπράκτως την ευαισθησία τους για το ευαίσθητο κομμάτι της νέας γενιάς της πατρίδας μας.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε παρουσιάζοντας ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό, ασυνήθιστο πολλές φορές για πολιτικούς. Πρώτα να ξέρουμε να ακούμε και μετά να μιλάμε, επί τη βάση αυτών που ακούσαμε από τους ίδιους τους νέους.
       
      Σας ευχαριστώ πολύ.

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.