Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
κ. Ιωάννη Μανιάτη

 

ΘΕΜΑ: "Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Υπ. Π.Ε.Κ.Α. για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου"

Στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προτείνονται μεταξύ άλλων ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών από ΑΠΕ (κυρίως στα φωτοβολταϊκά) με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, του ταμείου δηλαδή των ΑΠΕ, δεν είναι κανένα άλλο από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας, που λειτουργεί με τρόπο ώστε να δημιουργεί υπερκέρδη στους χονδρεμπόρους και μεγάλα κόστη και ελλείμματα στους καταναλωτές. Και ενώ στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν αντιλαμβανόμαστε να γίνεται καμία ρύθμιση που να βελτιώνει την στρέβλωση της αγοράς, δίνεται η δυνατότητα να μπουν στο σύστημα μονάδες παραγωγής ενέργειας με τιμή πάνω από 80 €/ΜWh, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νέο έλλειμμα στο μέλλον.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγει μία νέα μείωση τιμών ύψους 30% κατά μέσο όρο που λαμβάνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από τους ίδιους να προβούν σε διαγραφή του 35% από τις πωλήσεις του 2013! Το ποσό της διαγραφής προστίθεται στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που έχει επιβληθεί στα φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα από την συνολική παραγωγή του 2013 οι παραγωγοί να χάνουν από 55% ως και 60%! Η ανωτέρω μείωση έχει σαφώς αναδρομικό χαρακτήρα, γεγονός επί του οποίου η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη και ξεκάθαρα τοποθετηθεί αρνητικά.

Η μεσοσταθμική μείωση κατά 25%-42% στα Φωτοβολταϊκά που υπήρξε στην έκτακτη εισφορά, δυστυχώς μας επιβεβαίωσε, δεν εξαφάνισε το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού, ούτε βελτίωσε, αλλά χειροτέρεψε τις πληρωμές των παραγωγών που εισπράττουν χρήματα μετά από 9 μήνες από την πώληση και αυτό χειροτερεύει διαρκώς. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αυξάνονται οι τιμές άλλων ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται η εισαγωγή νέων ΦΒ σε τιμές που επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό, τότε είναι ξεκάθαρο ότι επιβαρύνεται επιπλέον και χειροτερεύει το έλλειμμα. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι για να επιτραπεί η εισαγωγή νέων ΑΠΕ θα πρέπει να προβλεφθεί και η αντίστοιχη χρηματοδότηση τους.

Η Πληρωμή της Παραγόμενης Ενέργειας είναι αποτέλεσμα της σύμβασης του παραγωγού με το Λειτουργό της Αγοράς. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καλείται ο Λειτουργός να εκβιάσει τον παραγωγό με μήπληρωμή, και όποιος δεν εκδώσει το πιστωτικό σημείωμα εντός δύο μηνών θα σταματήσει να πληρώνεται από τον ΛΑΓΗΕ ή τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο του.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οι Φ/Β Σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να «τιμωρηθούν» γι΄ αυτό. Παράδειγμα, ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;. Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι Φ/Β Σταθμοί θα είχαν γίνει, χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. (Πίνακας 1 - συνημμένη φωτογραφία)

Σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) συνυπολογίζοντας ακόμα και την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης). Γιατί αυτό να συμβαίνει, παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή; (Πίνακας 1 - συνημμένη φωτογραφία)

Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι Φ/Β Σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι, η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον, στους Φ/Β Σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Στους πίνακες δεν έχουν συνυπολογιστεί αυτοί οι παράγοντες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μειωθεί κι άλλο η τιμή πώλησης της kWh στους Φ/Β Σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, καθιστώντας τες πλέον ζημιογόνες για τους παραγωγούς.

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμη στρέβλωση, καθώς σύμφωνα με τον πίνακα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας Φ/Β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο.

Ακόμη, προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh. Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδά του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση Φ/Β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση (επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί να επιθυμεί κάποιος αυτή την δυσμενή παράταση;

Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από Φ/Β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ωστόσο, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση οι παραγωγοί είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις.

Επιπλέον, ενώ τα αιολικά σε πολλές περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις. Θα ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό να συμμετέχουν με κάποιες μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους. Και ακόμη, οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη η επιτυχημένη συμφωνία του Πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013, ενώ μέρος από αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλύψει αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από Φ/Β Σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης.

Ακόμη, δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp) και πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 
Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
ο αρμόδιος Υπουργός

1. Για ποιον λόγο οι Φ/Β Σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να «τιμωρηθούν» γι΄ αυτό και γιατί αυτοί οι οποίοι πραγματοποίησαν επένδυση στο διασυνδεδεμένο σύστημα να αποσβένουν γρηγορότερα από αυτούς που πραγματοποίησαν επένδυση στο μή διασυνδεδεμένο σύστημα και αντίστοιχα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh (για τα ΜΔΝ);

2. Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας Φ/Β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;

3. Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh και για ποιο λόγο ένας παραγωγός να συμφωνήσει σε αυτή την σύμβαση; Δεν θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε περισσότερα στοιχεία;

4. Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ σε συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από Φ/Β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή;

5. Γιατί ενώ τα αιολικά σε πολλές περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις;

6. Πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp) και πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα;

7. Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι Φ/Β Σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο;

8. Έχει αναλογιστεί κανείς το πλήγμα αξιοπιστίας που θα υποστεί η χώρα, αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις;

9. Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό και η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το 10%, ούτως ώστε να περιοριστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αναλογικότερα- δικαιότερα;

10. Ποιο είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα έλυνε εν μέρει το τεράστιο αυτό πρόβλημα; Κάνατε συζήτηση με της ηγεσίες των συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας μας ή μόνο με τις εμπορικές τράπεζες;

Και όλα αυτά αποτελούν μερικά μόνο ερωτήματα που καλείται πολύ έγκαιρα να απαντήσει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προβεί σε διευκρινήσεις και βελτιώσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου του Υπ. ΠΕΚΑ πριν αυτό κατατεθεί και έρθει προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Αθήνα, 11 / 03 / 2014

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Λευτέρης Κ. Αυγενάκης -Ν.Δ.- Ν. Ηρακλείου
2. Χριστογιάννης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
3. Βλαχογιάννης Ηλίας - Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
4. Ταλιαδούρος Σπύρος -Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
5. Κοψαχείλης Τιμολέων- Ν.Δ.- Ν. Γρεβενών
6. Δήμας Χρίστος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
7. Τζαμτζής Ιορδάνης- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
8. Κόλλιας Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
9. Στυλιανίδης Ευρυπίδης -Ν.Δ.- Ν. Ροδόπης
10. Κέλλας Χρήστος- Ν.Δ.- Ν. Λαρίσης
11. Αναγνωστόπουλος Γιώργος, -Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
12. Κυριαζίδης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Δράμας
13. Πασχαλίδης Ιωάννης- Ν.Δ.- Ν. Καβάλας
14. Μάνη - Παπαδημητρίου Άννα- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
15. Γιακουμάτος Γεράσιμος- Ν.Δ.- Β΄ Αθήνας
16. Κουτσούμπας Ανδρέας- Ν.Δ.- Ν. Βοιωτίας
17. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Φθιώτιδας
18. Ταμήλος Μιχάλης - Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
19. Βογιατζής Παύλος- Ν.Δ.- Ν. Λέσβου
20. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς
21. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
22. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Α΄ Πειραιά
23. Κεφαλογιάννης Ιωάννης Ν.Δ. - Ν. Ρεθύμνου
24. Λεονταρίδης Θεόφιλος - Ν.Δ.- Ν. Σερρών
25. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
26. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.