Η Κυβέρνηση υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή αποκλείοντας χιλιάδες μαθητές από το εκπαιδευτικό σύστημα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
3. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Η Κυβέρνηση υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή αποκλείοντας χιλιάδες μαθητές από το εκπαιδευτικό σύστημα»

Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών με αναπηρία και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο απετέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής μας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2007-2009. Η ψήφιση του ν. 3699 το 2008 δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, που ενσωμάτωνε τις προτάσεις της διακομματικής επιτροπής της Βουλής και τις πάνω από 1200 προτάσεις φορέων και οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Για πρώτη φορά στη χώρα μας δημιουργήθηκαν οι επιστημονικές δομές και υποστηρίχθηκε υλικοτεχνικά η διάγνωση, η υποστήριξη και η ομαλή ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για τη διασφάλιση μάλιστα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία το ΥΠΕΠΘ προμηθεύτηκε τροποποιημένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. €, που διατέθηκαν μέχρι το 2009 σε 390 τυφλούς και με προβλήματα όρασης μαθητές, σε 1.437 μαθητές με κινητικές αναπηρίες και σε 1.953 μαθητές με νοητική υστέρηση.
Η λογική των οριζόντιων περικοπών και η έλλειψη προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα που ακολούθησε, κατά την διετία του ΠΑΣΟΚ, ακύρωσε στην ουσία όλη εκείνη την προσπάθεια. Η ειδική αγωγή εγκαταλείφθηκε, οι πιστώσεις για επιστημονικό προσωπικό συρρικνώθηκαν, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τις ειδικότητες ειδικής αγωγής ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία (ΚΕΔΔΥ) και οι Σχολικές Μονάδες ειδικής αγωγής έπαψαν να υποστηρίζονται με το απολύτως απαραίτητο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και να εφοδιάζονται με τη στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΟΣΚ για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πάγωσε.
Στο προσχέδιο μάλιστα του νομοσχεδίου «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: ‘’Πρώτα ο μαθητής’’ ‘’Πρώτα η Σχολική Μονάδα’’, Νέα διοίκηση για το Νέο Σχολείο» το Υπουργείο φέρεται διατεθειμένο να καταργήσει τα 60 ΚΕΔΔΥ της χώρας ως δομές, εντάσσοντας τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε αυτά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετατρέποντάς τους σε «πλανώδιους», που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο χωρίς περαιτέρω διορισμούς καθώς το υπάρχον προσωπικό υποστηρίζει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων. Επίσης, καμία αναφορά δε γίνεται για το τι μέλλει γενέσθαι με το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί νοηματικής και τυφλών κ.λπ.), που συγκροτούσε τη διεπιστημονική ομάδα των ΚΕΔΔΥ. Η Κυβέρνηση μάλιστα, προχωρά στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ τη στιγμή που στους περισσότερους νομούς τη χώρας δεν υπάρχουν άλλες δομές διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και ενώ το κόστος λειτουργίας τους δεν ξεπερνά τις 10.000 Ευρώ το χρόνο ανά μονάδα, ενώ θα μπορούσε για τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους να μετακινήσει σε διαθέσιμα δημόσια κτίρια, όσες δομές στεγάζονται σε νοικιασμένα κτίρια και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιστημονικού και υπεύθυνου έργου που επιτελούν τα ΚΕΔΔΥ αποτελεί το ΚΕΔΔΥ Ροδόπης, που στα 8 χρόνια λειτουργίας του, καλύπτοντας τις ανάγκες των 15.000 περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, αντιμετώπισε 1029 αιτήματα μαθητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, ανταποκρίθηκε σε πάνω από 150 αιτήματα ψυχολογικής στήριξης μαθητών ή γονέων, δημιούργησε βιωματικές ομάδες παιδιών, ομάδες συμβουλευτικής γονέων και απογευματινές ομάδες παιδιών για ψυχολογική υποστήριξη. Στην περίπτωση μάλιστα που το ΚΕΔΔΥ Ροδόπης καταργηθεί οι γονείς θα αναγκάζονται να πηγαίνουν τα παιδιά τους στην Θεσσαλονίκη ή την Αλεξανδρούπολη καθώς στην Κομοτηνή δεν λειτουργεί Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
Για τους λόγους αυτούς,

 
Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι
οι κ.κ. Υπουργοί

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να καταργήσει τα 60 ΚΕΔΔΥ της χώρας, καταργώντας επί τους ουσίας το νόημα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, αφού στα κέντρα αυτά γίνεται η διάγνωση, η αξιολόγηση και η κατανομή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής των μαθητών με αναπηρία;
2. Τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση με τους 463 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, με το ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό με αυξημένα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που οδηγείται σε παροπλισμό και με τους 800 και πλέον αναπληρωτές (λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί νοηματικής και τυφλών κ.λπ.), που οδηγούνται στην ανεργία;
3. Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση υποβαθμίζει την ειδική αγωγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε μία στιγμή μάλιστα που έχουν οι ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού παρουσιάζουν τραγική αύξηση, εξ αιτίας των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην Ελληνική Κοινωνία (αύξηση κατά 300 % των μαθητών με αυτισμό που φοιτούν στα γενικά σχολεία, ανάλογη αύξηση των μαθητών με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικές νόσους).
4. Το 2008 με τον ν.3699 αντιμετωπίσαμε με την ενίσχυση των ΚΕΔΔΥ τα «βιομηχανία» πλαστών πιστοποιητικών δυσλεξίας. Ποιος φορέας θα δίνει τώρα αυτά τα πιστοποιητικά;
5. Τι θα γίνει με τους μαθητές που στον τόπο κατοικίας τους δεν υπάρχουν άλλες διαγνωστικές υπηρεσίες πλην των ΚΕΔΔΥ, όπως στη Ροδόπη; Θα επιβαρύνονται οι γονείς με το κόστος μετακίνησης;
6. Μπορούν τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας να υποκαταστήσουν τα ΚΕΔΔΥ τη στιγμή που αυτά εξετάζουν μόνο παιδιά έως 12 ετών;
7. Στην περίπτωση που καταργηθούν τα ΚΕΔΔΥ ποιος φορέας θα κάνει τη διάγνωση, την υποστήριξη και την κατανομή των μαθητών με αναπηρία στις ΣΜΕΑ και στα Τμήματα Ένταξης, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των γενικών σχολείων και των γονέων των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς ή αναπηρίας;
8. Σκοπεύει το Υπουργείο Παιδείας να διεξάγει διαγωνισμό ΑΣΕΠ για ειδικούς εκπαιδευτικούς, όπως προβλέπει ο ν.3699/2008;
9. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΟΣΚ για το κτιριακό πρόγραμμα κατασκευής σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής;

Αθήνα, 21/ 12 / 2011

Ο ερωτών Βουλευτής

Ευριπίδης Σ. Στυλιανίδης
Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.