Ερώτηση για τη «Δια Βίου Μάθηση»

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Η Δια Βίου Μάθηση (Life Long Learning) αποτελεί βασικό συντελεστή, κατά την επιστήμη και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Φορέας υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση αποτελεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ο οποίος χειρίζεται το πεδίο της αρχικής κατάρτισης.

Είναι γεγονός, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι κατά την περίοδο 2004-2009 επιτελέστηκε σημαντικότατο έργο στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης.

Γι αυτό προκάλεσε κατάπληξη αλλά και απορία η αξιολογική κρίση της Υπουργού κ. Διαμαντοπούλου που εξέφρασε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, κατά την εκπομπή του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε στις 18/02/2010. Η απορία γίνεται μεγαλύτερη λόγω του ότι η κ. Διαμαντοπούλου είχε διατελέσει κατά το παρελθόν Γενική Γραμματέας της εν λόγω Γραμματείας.

Συγκεκριμένα:

1. Δήλωσε πως η Διά Βίου Μάθηση «λειτουργεί χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί»

Η αλήθεια είναι ότι την Περίοδο 2004-2009 το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης συστηματοποιήθηκε και με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων θωρακίστηκε (ν.3699/2008, 3687/2008, 3577/2007, 3614/2007, 3386/2005, 3369/2005, 3263/2004). Με Κοινές Υπουργικές καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα όπως πχ η εκπαίδευση και πιστοποίηση των μεταναστών στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, η εκπαίδευση η πιστοποίηση και η διαχείριση εθνικού μητρώου εκπαιδευτών διά βίου μάθησης κλπ.

2. Δήλωσε επίσης ότι «Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι ένας θεσμός της Δια Βίου Μάθησης που είναι τελείως τυχαίος και δεν έχει προγράμματα….»

Η αλήθεια είναι ότι στα 10 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούσαν υπο μορφήν προγράμματος την περίοδο 2000-2004 κατά την περίοδο 2004-2009 θεσμοθετήθηκαν (ν. 3369/2005) ως δομές παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης και συγκροτήθηκαν 58 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλους τους νομούς της χώρας. Βασικός σκοπός της λειτουργίας τους είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων των ενηλίκων πολιτών ή την απόκτηση νέων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Τα προγράμματά διάρκειας μέχρι ενός έτους παρέχονται δωρεάν στους πολίτες σε μία πληθώρα θεματικών ενοτήτων όπως: ελλ. Γλώσσα, ευρωπαϊκές γλώσσες, ιστορία, μαθηματικά και στατιστική, πληροφορική, οικονομία και διοίκηση, δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, τέχνες, προγράμματα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες κλπ. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών από το 2004 ως τις αρχές του 2009 ανέρχεται σε 260.975 έναντι περίπου 10.000 κατά την προηγούμενη τετραετία (αύξηση περίπου 2.300%). Από το ΕΣΠΑ είχε διασφαλισθεί χρηματοδότηση για την επόμενη τριετία για 340.000 θέσεις εκπαίδευσης.

3. Δήλωσε ότι «οι άνθρωποι που εργάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι απλήρωτοι εδώ και 2,5 χρόνια»

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε εργαζόμενος στις δομές της Δια Βίου Μάθησης που να μην έχει πληρωθεί ως τις αρχές του 2009. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι πληρωμές γίνονταν κανονικά με χρήματα που προέρχονταν τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από το ΕΠΕΑΕΚ.

Επιπροσθέτως υπογραμμίζουμε ότι κατά την περίοδο της κυβέρνησης Καραμανλή:

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 57 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (έναντι 17 κατά την προηγούμενη τετραετία), 6 εκ των οποίων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων. Με τα 70 παραρτήματα που άρχισαν να λειτουργούν από το καλοκαίρι του 1980 καλύπτονταν οι ανάγκες των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουν την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να ολοκληρώσει την 9ατή υποχρεωτική εκπαίδευση. [το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρκεί 2 διδακτικά έτη. Παρέχουν τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου]. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών από το 2004 ως το καλοκαίρι του 2009 ανέρχεται σε 17.310 πολίτες ενώ την περίοδο 2000-2004 ήταν 1.829. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 29.030 θέσεις εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκε και λειτούργησε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕΔΒΜΑΠ) με [Κεντρική Μονάδα στο Αιγάλεω και 27 Κόμβοι σε όλη την χώρα κυρίως στην παραμεθόριο και τη νησιωτική]. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών σε προγράμματα ετήσιας διάρκειας, κατά το πρότυπο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από το 2004 ως το 2009 ανέρχεται σε 3.650 ενώ από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 8.466 θέσεις εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 58 Σχολές Γονέων σε όλους τους νομούς της χώρας. Παρείχαν 10 εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές: οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, Υγεία και Οικογένεια, Διαφυλικές Σχέσεις, Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, Παιδία και Νέες Τεχνολογίες, Οικιακή Οικονομία, συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας, ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, Συμβουλευτικές γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.α. Στις δομές των Σχολών Γονέων εκπαιδεύτηκαν, από το 2004 ως το 2009 50.035 πολίτες ενώ την περίοδο 2000-2004 στις 10 υπολειτουργούσες 4.514, πολίτες. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 29.030 θέσεις εκπαίδευσης.

Σχεδιάσθηκε το 2008 και συγκροτήθηκε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. [Κεντρική Μονάδα και 27 Περιφερειακές Μονάδες]. Εκπαιδεύτηκαν 2.236 εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την πρώτη τριετία 64.139 θέσεις εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σε τομείς αιχμής στους οποίους η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει υστερήσεις και προβλήματα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μία σειρά από αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «ΗΡΩΝ-εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες», το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό», το πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ-Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας» στα οποία εκπαιδεύτηκαν πάνω από 140.000 πολίτες την περίοδο 2004-2009 ενώ παράλληλα είχε εξασφαλισθεί η συνέχειά τους από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση κτιριακών υποδομών σύγχρονα εξοπλισμένων σε όλη την επικράτεια με σεβασμό σε κάθε ευρώ των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 56 κτιριακές υποδομές συνολικού εμβαδού 27.378 τ.μ, συνολικού προϋπολογισμού 20.496.379 ευρώ έναντι τριών την προηγούμενη τετραετία (για τις οποίες είχαν δαπανηθεί 745.000 ευρώ για μελέτες και επιβλέψεις ενώ για τις 56 δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ).

Κριτήριο του σημαντικού έργου είναι ότι περίπου 1.000.000 πολίτες άντλησαν υπηρεσίες δια βίου μάθησης σε διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα (είχε σχεδιασθεί και τεθεί σε εφαρμογή σύστημα διασφάλισης ποιότητας) από το ΥΠΕΠΘ την περίοδο 2004-2009.

Είναι ως εκ τούτων απορίας άξιον γιατί η κ. Υπουργός επιχειρεί να απαξιώσει το έργο και υποτιμά τον κόπο τόσο των στελεχών σχεδιασμού και διοίκησης, των χιλιάδων επιστημόνων-εκπαιδευτών αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευθέντων αντί να προσανατολισθεί στη συμπλήρωση του συστήματος και στην αξιοποίηση της μεγάλης εμπειρίας που για πρώτη φορά αποκτήθηκε στη χώρα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
η κ. Υπουργός

1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για το θεσμό;
2) Θα μπει στον πειρασμό να καταργήσει τις υφιστάμενες δομές;
3) Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί των εργαζομένων;
4) Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων των δομών της δια βίου εκπαίδευσης ή θα τους οδηγήσει στην ανεργία, όπως έπραξε η Κυβέρνηση με άλλες ομάδες εργαζομένων ή εκπαιδευομένων (πχ. STAGE κλπ.)
5) Ποιο έργο, ποσοτικό και ποιοτικό, παρήχθη από την κυβέρνηση τους τελευταίους πέντε μήνες;

Αθήνα, 24 / 02 / 2010

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

2. ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

3. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

5. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

8. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ερώτηση για τη «Δια Βίου Μάθηση» (doc)40.5 KB
Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.