Ερώτηση για την αντιμετώπιση του επαναλαμβανόμενου φαινομένου των πλημμυρών στον Έβρο

ΠΡΟΣ
ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Υπουργούς:

  1. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  2. Εξωτερικών
  3. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση του επαναλαμβανόμενου φαινομένου των πλημμυρών στον Νομό Έβρου – εσωτερική και διεθνής διάσταση.

Μετά τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η εκ νέου πρόκληση πλημμυρών στις αρχές Φεβρουαρίου 2015 συντέλεσαν στην περαιτέρω ζημία του πρωτογενούς τομέα της περιοχής του Νομού Έβρου. Η υπερχείλιση των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου και οι συνεπακόλουθες πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφούν εκτεταμένες ζημιές τόσο στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, όσο και σε υποδομές της πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ζωοτροφών κλπ), του κλάδου της μεταποίησης, καθώς και στο οδικό δίκτυο και τις λοιπές υποδομές.

Συγκεκριμένα, πάνω από 100.000 στρέμματα φυτικής παραγωγής ήδη θεωρούνται κατεστραμμένα, δεκάδες ζωντανά χάθηκαν, το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε μεγάλο μέρος, τα αναχώματα στις παραποτάμιες περιοχές έχουν υποστεί εκτεταμένη ζημιά (θραύσεις), ενώ τα κατεστραμμένα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ Έβρου είναι εκατοντάδες, με τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας να έχει καταγράψει τεράστιες ζημιές σε όλες τις υποδομές και τα δίκτυα. Επίσης, ο μεταποιητικός κλάδος, ο οποίος μας εκπροσωπούσε επάξια στο εξωτερικό με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, υπέστη τεράστιες ζημιές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ολοσχερή καταστροφή των εγκαταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης στο Τυχερό του Έβρου, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει την επιτυχημένη του παρουσία στη διεθνή αγορά σπαραγγιού.

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, είναι χαρακτηριστικό πως η καταστροφή αγροτικών δρόμων και διόδων έχει δημιουργήσει θύλακες απροσπέλαστης ξηράς γης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί άμεσα να ολοκληρωθεί το έργο της καταμέτρησης των ζημιών, ούτε από τους πληγέντες, ούτε από τις υπηρεσίες. Σε συνδυασμό με την παραμονή μεγάλων όγκων υδάτων και τις λοιπές καταστροφές σε δομές, θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η καταστροφική για την αγροτική οικονομία του Έβρου απώλεια της εαρινής σποράς (πρώιμα και όψιμα).

Σε ότι αφορά τις καλλιέργειες, ειδικά για το βαμβάκι πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το 2014 επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, η οποία ξεκίνησε από την οψίμιση της καλλιέργειας λόγω των εαρινών βροχοπτώσεων και συνεχίστηκε με τις καταστροφές που προκάλεσαν έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις) τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2014, με το κλείσιμο της χρονιάς να χαρακτηρίζεται από τις πρώτες πλημμύρες του Δεκεμβρίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των 215.000 στρεμμάτων βαμβακοκαλλιέργειας στον Έβρο έχει καταστραφεί, με χιλιάδες στρέμματα εντελώς ασυγκόμιστα λόγω των προαναφερθέντων λόγων, κάτι που σημαίνει τεράστια οικονομική καταστροφή των αγροτών.
Όλα τα παραπάνω έχουν ως κοινό παρονομαστή την μετατροπή εδώ και πολλά χρόνια του ποταμού Έβρου από ευλογία σε κατάρα για το Νομό, λόγω των συνεχών πλημμυρών, οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια και εκτοξεύουν ακόμα και 5 έως 10 φορές πάνω το κόστος αποζημιώσεων τις χρονιές που παρατηρούνται. Βάση όλων των παραπάνω, δημιουργούνται ζητήματα τόσο για την βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των πληγέντων, όσο και για την μακροπρόθεσμη επίλυση του γενικότερου ζητήματος.

Πέρα των ανωτέρω, που αφορούν στην «εσωτερική» διάσταση του προβλήματος των καταστρεπτικών πλημμυρών του ποταμού Έβρου, υπάρχει στο κρίσιμο αυτό ζήτημα και έντονη «εξωτερική-διεθνής» διάσταση. Αυτή αφορά τις σχέσεις μας με την γειτονική Βουλγαρία.

Στις 27 Ιουλίου 2010 υπεγράφη με την Βουλγαρία συμφωνία (κοινή δήλωση) για χρήση από τις δυο χώρες υδάτινων πόρων σε κοινές λεκάνες απορροής ποταμών. Στην συμφωνία αυτή μεταξύ άλλων προβλέπεται και σύγκληση κοινής ομάδας εμπειρογνωμόνων επί διασυνοριακών υδάτινων πόρων, η οποία προβλέπεται να συνέρχεται εναλλάξ στις δυο χώρες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εδραία πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ως τώρα είναι ότι η Βουλγαρική πλευρά ολιγωρεί να εφαρμόσει με την αίσθηση του επείγοντος που απαιτείται το συμφωνημένο με την χώρα μας σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στις περιπτώσεις απότομης και αιφνίδιας ανόδου της στάθμης των ποταμών Άρδα και Έβρου (Μαρίτσα) στο Βουλγαρικό έδαφος. Δεν είναι σαφές αν οι καθυστερήσεις αυτές από μέρους της Σόφιας είναι αποτέλεσμα μόνο δυσλειτουργίας ή και ολιγωρίας των αρμοδίων υπηρεσιών τους ή εάν πίσω από αυτές καλύπτεται συγκεκριμένη πολιτική επιλογή η οποία προκρίνει την προστασία των συμφερόντων της Βουλγαρικής πλευράς σε βάρος υποχρεώσεών της έναντι των γειτονικών της χωρών, της Ελλάδας δηλαδή και της Τουρκίας. Αναφορικά δε με τις επιπτώσεις των πλημμυρών και στην Τουρκία, θα ήταν ίσως σκόπιμο να αναζητηθεί ο αποδοτικότερος τρόπος συνεννόησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για τους παραπάνω λόγους,

Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι
οι κ.κ.Υπουργοί:


Α. Ως προς την «εσωτερική» διάσταση του προβλήματος:

1. Ποιες είναι οι άμεσες κινήσεις στις οποίες προτίθεται να κινηθεί το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να αποκατασταθούν οι υποδομές; Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα; Εάν ναι, πότε;
2. Υπάρχει η πολιτική βούληση να παρακαμφθούν τυχόν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια, ώστε οι αγρότες του Νομού Έβρου να αποζημιωθούν πλήρως και τάχιστα και οι υποδομές να αποκατασταθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να περισωθεί μέρος της εαρινής σποράς;
3. Σε τι ενέργειες και με ποιον χρονικό ορίζοντα προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί, ώστε να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν οι πληγέντες αρμοδιότητάς του, δηλαδή ζημιές σε οικίες, βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, στάβλοι κ.α.), είδη οικοσκευής, αποθηκευμένα προϊόντα κλπ., σε πόλεις και οικισμούς του Έβρου και ιδιαίτερα στην περιοχή Σουφλίου και Λαγυνών;

Β. Ως προς την «εξωτερική-διεθνή» διάσταση του προβλήματος:

1. Έχει προβεί η Ελληνική πλευρά σε σχετικά διαβήματα και έγερση του ζητήματος των πλημμυρών προς τη Σόφια; Εάν ναι, ποια ήταν η ανταπόκριση της Βουλγαρικής πλευράς; Εάν όχι, πότε προτίθεται να το πράξει;
2. Υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί το σύστημα εγκαίρου προειδοποιήσεως και διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, με στόχο την αποτελεσματική και ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου των πλημμυρών; Εάν ναι, ποιος είναι κατά την άποψη της Κυβερνήσεως; Προτίθεται η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει αυτό το ζήτημα στην Βουλγαρική πλευρά;
3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εγείρετε το θέμα στο κατάλληλο επίπεδο στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Αθήνα, 26 / 02 / 2015

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Αναστάσιος Δημοσχάκης

Γεώργιος Κουμουτσάκος

Ευριπίδης Στυλιανίδης

Αλέξανδρος Κοντός

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.