Ερώτηση για τα προβλήματα στη χρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΔ

  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: "Προβλήματα στην χρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας"

Ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί οξύτατα από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας είναι ο τομέας της Ψυχικής Υγείας, ιδίως σε ότι αφορά τις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές, με σοβαρές συνέπειες για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς αλλά και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 4.000 εργαζομένους.
Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα Ψυχικής Υγείας δραστηριοποιούνται από την μια τα ΝΠΔΔ, δηλαδή τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων και οι Κοινοτικές τους δομές, τα οποία προσφέρουν στο σύστημα περίπου 4.200 κλίνες. Περίπου οι μισές από αυτές τις κλίνες εξυπηρετούν τμήματα κλειστής νοσηλείας και οι υπόλοιπες εξυπηρετούν τμήματα ανοικτής νοσηλείας. Ο προϋπολογισμός αυτών των 4.200 κλινών για το 2012 ήταν περίπου 300 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να προσαυξηθεί από τον προϋπολογισμό της Φαρμακευτικής Δαπάνης για τις εν λόγω κλίνες, περίπου άλλα 150εκ. ευρώ. Εν κατακλείδι, για τους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει περίπου 450εκ. ευρώ, δηλαδή 290 ευρώ ημερήσιο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή.

Από την άλλη, λειτουργούν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες παρά το γεγονός ότι είναι ΝΠΙΔ αποζημιώνονται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και όχι μέσω του ΕΟΠΥΥ. Οι συγκεκριμένες Μονάδες προσφέρουν στο σύστημα Ψυχικής Υγείας περίπου 1.500 κλίνες, όλες ανοικτής νοσηλείας, με προϋπολογισμό 80εκ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το ημερήσιο κόστος νοσηλείας είναι περίπου 140 ευρώ ανά ασθενή.

Τέλος, έχουμε τις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές οι οποίες προσφέρουν στο σύστημα Ψυχικής Υγείας περίπου 5.500 κλίνες, όλες κλειστής νοσηλείας, για τις οποίες ο ετήσιος προϋπολογισμός το 2012 ήταν περίπου 70 εκ. Ευρώ, με ημερήσιο νοσήλιο 40,75 ευρώ το οποίο έχει καθοριστεί νομοθετικά από το 2007 χωρίς να έχει αναπροσαρμοστεί, και ο οποίος για τα έτη 2013 και 2014 μειώθηκε στα 45 εκ. ευρώ. Παρόλαυτά, οι υποβληθείσες δαπάνες για τις Κλινικές τόσο το 2012 όσο και το 2013 κινήθηκαν μεταξύ των 77 και 77,5 εκ. ευρώ, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών των εν λόγω Κλινικών. Η συρρίκνωση αυτή του προϋπολογισμού στα 45 εκ. ευρώ, οδηγεί στη μείωση του ημερήσιου κόστους νοσηλείας στα 22 ευρώ περίπου ανά ασθενή.

Δεδομένου ότι λόγω της υποχρηματοδότησης πολλές μονάδες ψυχικές υγείας βρίσκονται στα όρια της βιωσιμότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών σε χιλιάδες ασθενείς αλλά και την διατήρηση των θέσεων εργασίας,

 
Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
ο κ. Υπουργός

1) Πώς εξηγείται η μεγάλη διαφορά στο ημερήσιο κόστος ανά ασθενή που υπάρχει μεταξύ των δημόσιων δομών, των ΝΠΙΔ και των Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών;
2) Ποια είναι η αναπροσαρμογή του κόστους νοσηλείας ανά ασθενή και της δαπάνης στις δημόσιες δομές, στα ΝΠΙΔ, και στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές κλινικές από το 2009 μέχρι σήμερα; Πόσα από τα χρήματα που καταβάλλονται στις δομές προέρχονται από κοινοτικούς και πόσα από εθνικούς πόρους;
3) Συνυπολογίζοντας την εφαρμογή των μέτρων Rebate και Clawback που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας στο σύνολο των παρόχων υγείας, προκύπτει ότι το νοσήλιο που εισπράττουν ουσιαστικά οι Κλινικές, σε περίπτωση που υποχρεωθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για το σύνολο του έτους, πλησιάζει τα 17€ ημερησίως. Με αυτά τα δεδομένα, η Πολιτεία θεωρεί, ότι εξασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς και η βιωσιμότητα των δομών και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας;
4) Στο προσχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας που δημοσιοποίησε πρόσφατα ο ΕΟΠΥΥ γίνεται μεν λόγος για αύξηση του νοσηλίου των Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών από 40,75€ στα 45€, όμως δεν αναφέρεται πουθενά η ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο εφαρμοστεί πώς προτίθεται η Πολιτεία να καλύψει το κόστος χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των ασθενών ή να υποβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες;
5) Σε περίπτωση που κάποια από τις Ιδιωτικές Κλινικές αναστείλει τη λειτουργία της, υπάρχει μέριμνα για την μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές του δημοσίου; Μπορούν οι υφιστάμενες δομές να υποδεχθούν επιπλέον ασθενείς;
6) Προτίθεται το Υπουργείο να εξορθολογήσει τον προϋπολογισμό του για τις δομές ψυχικής υγείας προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την βιωσιμότητα των μονάδων;

Αθήνα, 03 / 12 / 2014

Ο ερωτών Βουλευτής
Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
6 Απρίλιος 2020 - 7:44μμ

Άμεση παρέμβαση Ε. Στυλιανίδη στον διοικητή του ΕΛΓΑ Α. Λυκουρέτζο για τις αγροτικές ζημιές στη Ροδόπη.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέτζο είχε σήμερα νωρίς το πρωί ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.
3 Απρίλιος 2020 - 3:48μμ

Ανταποκρίθηκε η Κυβέρνηση στο αίτημα των Πρυτανικών Αρχών του ΔΠΘ και στην παρέμβαση του Ε. Στυλιανίδη για νέες εστίες στη Θράκη

Παρά τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργεί η εκτεταμένη κρίση στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Σε σημερινή συνεδρίαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Ανάπτυξης και μετά από διαδικτυακή επικοινωνία με τις Πρυτανικές Αρχές του ΔΠΘ, αποφασίστηκε η έγκριση Φοιτητικών Εστιών για 350 άτομα στην Κομοτηνή και 350 άτομα στην Αλεξανδρούπολη.

TO ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ

Είμαστε η γενιά που μας αποκαλούσαν «τυχερή», γιατί γεννηθήκαμε σε μια εποχή που τα Ζητούμενα άλλων γενεών θεωρούνταν για μας Αυτονόητα.

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η Θράκη άντεξε... Μια κοινωνία ώριμη και συντεταγμένη, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, απόλυτα συντονισμένη με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνοφυλακή, απέδειξε ότι μπορεί να προστατέψει τα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Η Τουρκική Κυβέρνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας επεδίωξε έναν αποσταθεροποιητικό αιφνιδιασμό και αιφνιδιάστηκε η ίδια.
7 Μάρτιος 2020 - 2:58μμ

ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΙΡΑΣΕ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης μοίρασε αντιασφυξιογόνες μάσκες που προσέφερε ο Δήμος Γλυφάδας για να στηρίξει τον αγώνα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού προκειμένου να διαφυλάξουν τα σύνορα της Ελλάδας στον Έβρο από την επίθεση που δέχονται.