Ερώτηση για τα λειτουργικά ζητήματα του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΔ

  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2. ΥΓΕΙΑΣ
3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: "Γ.Ν. Κομοτηνής Σισμανόγλειο"

Το «Σισμανόγλειο» Γ.Ν. Κομοτηνής είναι η μόνη νοσοκομειακή μονάδα του Νομού Ροδόπης, η οποία καλύπτει 110.000 κατοίκους, ανταποκρινόμενη καθημερινά στο έργο της περίθαλψης των περιστατικών που σημειώνονται στην περιοχή. Η θέση του Νοσοκομείου Κομοτηνής, που βρίσκεται στη διοικητική πρωτεύουσα της Θράκης, κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και του Καθέτου Άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας, έχει αυξήσει σημαντικά τα περιστατικά τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Στους μόνιμους κατοίκους προστίθενται οι φοιτητές του Δ.Π.Θ. που σπουδάζουν στην Κομοτηνή, οι παράνομοι μετανάστες που έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα λόγω της λειτουργίας των Κέντρων Φύλαξης, οι επισκέπτες της περιοχής που πολλαπλασιάστηκαν λόγω της διάνοιξης των συνοριακών διόδων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα, η κατάργηση φορέων στον τομέα της Υγείας καθώς και η αύξηση των ανασφαλίστων λόγω της οικονομικής κρίσης διόγκωσε περαιτέρω τον αριθμό των πολιτών που απευθύνεται στο δημόσιο Νοσοκομείο Κομοτηνής, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει όγκο περιστατικών μεγαλύτερο από τις πραγματικές του δυνατότητες.

Για τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών της διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί είχα πρόσφατα πολύωρη συνάντηση εργασίας τόσο με τη διοίκηση του Νοσοκομείου όσο και με τους εκπροσώπους του διοικητικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, οι οποίοι μου έθεσαν τους βασικούς άξονες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο, απειλώντας σε πολλές περιπτώσεις βασικές λειτουργίες του και υποβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες του προς τον Πολίτη.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Έλλειψη σε προσωπικό

Οι ελλείψεις σε προσωπικό όλων των κατηγοριών είναι τεράστιες.

Στο Ιατρικό Προσωπικό από τις προβλεπόμενες οργανικές 70 θέσεις, σήμερα υπηρετούν 39 και 1 σε προσωποπαγή θέση. Οι κενές θέσεις είναι 30 εκ των οποίων 6 εκκρεμούν στο Υπουργείο ή στη ΔΥΠΕ για διορισμό. Για τις υπόλοιπες, για κάποιες έχει ζητηθεί η έγκριση προκήρυξης των θέσεων, κάποιες από αυτές βρίσκονται στο στάδιο της εισήγησης για αποστολή προς έγκριση ενώ 2 θέσεις εκκρεμούν στο Συμβούλιο επιλογής λόγω της αναστολής λειτουργίας των εκλεκτορικών συμβουλίων από τον Οκτώβριο του 2011.

Σε ότι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, από τις προβλεπόμενες 248 θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 185. κενές 63, ήτοι το 1/3 των προβλεπόμενων θέσεων για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο της κατηγορίας μας (200 κλινών). Για ικανό αριθμό από τις κενές έχει ζητηθεί έγκριση προκήρυξης διότι προέκυψαν από παραιτήσεις.

Για το παραϊατρικό προσωπικό οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις αριθμούν 38. Υπηρετούν 26,κενές 12, δηλαδή περίπου το 1/3 των προβλεπόμενων θέσεων.

Εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός του Γ.Ν. Κομοτηνής 200 κλινών με τρεις (3) Τομείς, Χειρουργικός, Παθολογικός και Ψυχιατρικός. Προκειμένου να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει το νοσοκομείο σύμφωνα με τον νέο οργανισμό επιβάλλεται η πλήρωση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, π.χ. Αδυνατεί να λειτουργήσει το Νεφρολογικό Τμήμα για το οποίο υπάρχει υποδομή και εξοπλισμός αλλά και ικανότατο ιατρικό προσωπικό. Αδυνατεί να λειτουργήσει η δεύτερη αίθουσα χειρουργείων λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Για τους ίδιους λόγους αδυνατούν να λειτουργήσουν τα καλά οργανωμένα Ορθοπεδικό, Χειρουργικό, Καρδιολογικό, ΩΡΛ τμήμα όπως και το Οφθαλμολογικό, Μαιευτικό, Ουρολογικό, με αποτέλεσμα την μη ικανοποίηση των εχόντων δικαίωμα και ανάγκη χρήσης υπηρεσιών υγείας πολιτών του Νομού μας, τη διασπορά των περιστατικών σε όμορα Νοσοκομεία και οικονομικές απώλειες για το Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Μετά από διαγωνισμό παρελήφθη και λειτουργεί νέος αξονικός τομογράφος, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των εσωτερικών ασθενών καθώς και των εξωτερικών ασθενών μετά από προσυνεννόηση. Η ανάγκη όμως στελέχωσης και αυτού του τμήματος θεωρείται επιβεβλημένη.

Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας για κατανόηση των ελλείψεων με φειδωλούς διορισμούς επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού, η κατάσταση θα γίνει αναστρέψιμη με την πρόσληψη μονίμων.

Υφίστανται αιτήσεις ενδιαφερομένων (και δη νοσηλευτικού προσωπικού) για μετάταξη ή απόσπαση από άλλα Νοσοκομεία, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τις προϊστάμενες υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως και αιτήσεις ενδιαφερομένων για μετάταξη ή απόσπαση από το Νοσοκομείο μας σε άλλα οι οποίες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν λόγω ιδιαίτερα μεγάλης έλλειψης προσωπικού.

Επίσης επισημαίνεται ότι:

- Δεν υπάρχουν πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Επιβάλλεται όμως η πρόσληψη επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν καθόλου στο νοσοκομείο, όπως Νευρολόγου Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου κ.τ.λ., καθώς και ειδικοτήτων που λόγω συνταξιοδοτήσεων μόνιμων ιατρών δεν καλύπτονται τα προγράμματα εφημεριών των κλινικών.

- Το νοσοκομείο χρεώνεται μηνιαίως σε φάρμακα για απόρους και ανασφάλιστους το ποσό των 65.000 € περίπου, εις βάρος του Προϋπολογισμού του.

- Το πρόγραμμα εφημεριών του ιατρικού προσωπικού, περιλαμβάνει πολλές εφημερίες ετοιμότητας, λόγω οικονομικής αδυναμίας του νοσοκομείου να καλύψει εφημερίες ενεργείς.

- Κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του Ορθοπεδικού, που έχει υποβάλει σχετική αίτηση, από το Νοσοκομείο Πατρών, δεδομένου ότι ο μοναδικός ειδικός ιατρός της Ορθοπεδικής Κλινικής, συνταξιοδοτείται στο άμεσο μέλλον.

2. Υλικοτεχνική υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή είναι σε πολλές περιπτώσεις πεπαλαιωμένη, δυσχεραίνοντας το έργο του προσωπικού και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με τους εργαζομένους πολλές ζωτικές υποδομές του Νοσοκομείου έχουν περάσει τα 25 χρόνια ζωής και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.

3. Νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής

Το υφιστάμενο κτίριο του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου Κομοτηνής, όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, εκτός από την παλαιότητά και τη δυσλειτουργικότητά του, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας.. Γνωρίζοντας τη σημασία που έχει για την περιοχή η δημιουργία ενός σύγχρονου κτιρίου, ώστε να μην επιβαρύνεται το Π.Ν. Αλεξανδρούπολης με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του, το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε και πετύχαμε, σε συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η δημιουργία ενός νέου Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 66.000.000 Ευρώ.

Είναι απαραίτητο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου, που έχει ήδη αποφασιστεί να τηρηθεί με αυστηρότητα, ώστε το Νοσοκομείο Κομοτηνής να λύσει οριστικά και ποιοτικά το στεγαστικό του πρόβλημα.

Όλα τα παραπάνω, θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, παρά την τιτάνια προσπάθεια της Διοίκησης και του προσωπικού να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, υποβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες του Νομού.

Συμπληρωματικά, η απουσία σύγχρονων υποδομών υγείας, δημιουργεί στους κατοίκους της ακριτικής Ροδόπης ισχυρότατο αίσθημα ανασφάλειας, με επιπτώσεις ακόμη και στη δημογραφική αποδυνάμωση της περιοχής.

Για τους λόγους αυτούς,

 
Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι
οι κ.κ. Υπουργοί

1. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο κλινικών, να επαναλειτουργήσουν κλινικές που ήδη έκλεισαν, να μειωθεί η επικινδυνότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;

2. Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα (α.π. 3496/09.05.2014) του Νοσοκομείου Κομοτηνής για την απασχόληση ανέργων μέσω των προγραμμάτων 5μηνης Κοινωφελούς Εργασίας;

3. Έχει τη βούληση το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου;

4. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία για τη δημοπράτηση του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου;

Αθήνα, 08 / 07 / 2014

Ο ερωτών Βουλευτής
Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.