Ερώτηση για τα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια προς τις επιχειρήσεις της Θράκης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα

 

ΘΕΜΑ: "Εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια προς τις επιχειρήσεις της Θράκης"

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2/9799/0025/14.2.2014 απαντητική επιστολή της 25ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς των επιχειρηματιών, «η οποιαδήποτε τροποποίηση της διάρκειας και των όρων αποπληρωμής (επιμήκυνση δανείων, κεφαλαιοποίηση τόκων κλπ) των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων των επιχειρήσεων, πλέον αυτών που θέτουν οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, δεν είναι δυνατή λόγω των περιορισμών του Προγράμματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της χώρας. Ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ελεύθερη διαπραγμάτευση των όρων των επιχειρηματικών τους δανείων με τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που συνεπάγεται την απελευθέρωση του Ελληνικού Δημοσίου εκ της εξ εγγυήσεως ευθύνης του».

Είναι δεδομένο, ότι, η έκταση της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (δηλαδή το ύψος της εγγύησης που θα κληθεί το ίδιο να καταβάλλει σε κάθε περίπτωση λόγω κατάπτωσης) προσδιορίζεται: (1) από τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις και (2) από τον βαθμό συνεπούς ή μη εξυπηρέτησης των εγγυημένων δανείων από τις επιχειρήσεις – οφειλέτες. Δηλαδή σήμερα το κάθε πιστωτικό ίδρυμα γνωρίζει το ύψος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που δικαιούται να εισπράξει για την κάθε επιχείρηση. Αντίστοιχη γνώση οφείλουν να έχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Με βάση το δεδομένο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να διευκρινισθεί, ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που τους έχει παρασχεθεί, το ύψος της οποίας είναι προσδιορισμένο, επειδή και όταν επιδιώκουν να διακανονίσουν με ρεαλιστικούς όρους αποπληρωμής τα εγγυημένα δάνεια, αρκεί να μην αυξάνεται το ήδη προσδιορισθέν κατά τα προαναφερόμενα ύψος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το δεδομένο, ότι: Με το άρθρο 20 του 4151/2013 καταργήθηκαν οι διατάξεις της περ. β της παρ.6 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012 που ρύθμιζαν μεταξύ άλλων και την διαδικασία παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από το δικαίωμα δίζησης, ώστε πλέον να αποτελεί σχήμα οξύμωρο, το να απαγορεύεται έμμεσα και άμεσα στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίού, να επιδιώκουν την αποπληρωμή των εγγυημένων δανείων, με όρους που θα προκύψουν από την ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, προτάσσοντας το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, ως απειλή αλλά και ως κύρωση για την αποτροπή της ελεύθερης αυτής διαπραγμάτευσης «την απελευθέρωση του Ελληνικού Δημοσίου εκ της εξ εγγυήσεως ευθύνης του» και παροτρύνοντας με τον τρόπο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα (αντί της ρύθμισης των εγγυημένων από το Δημόσιο οφειλών των επιχειρήσεων) να ζητούν την κατάπτωση των εγγυήσεων του Δημοσίου.

Ενόψει όλων των ανωτέρω,

 
Ε Ρ Ω Τ Α T A I
ο κ. Υπουργός Οικονομικών

Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις μετά από νομοθετική ρύθμιση να προβούν σε ελεύθερη διαπραγμάτευση των όρων των επιχειρηματικών τους δανείων με τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απελευθέρωση του Ελληνικού Δημοσίου εκ της εξ εγγυήσεως ευθύνης του, υπό τους όρους:

1.Ότι θα έχει συμφωνηθεί – προσδιορισθεί, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, το ύψος της ήδη αναληφθείσας κατά τα προαναφερόμενα εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη στιγμή της επίτευξης της συμφωνίας (με όποιο τύπο αυτή και αν λάβει) μεταξύ της επιχείρησης και του πιστωτικού ιδρύματος.

2.Θα έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συμφωνίας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, (χωρίς όμως η ενημέρωση αυτή να έχει και τον χαρακτήρα της έγκρισης, γιατί αυτό ενέχει ενδεχόμενα τον κίνδυνο της επαύξησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες και θα ενημερώνονται υποχρεωτικά- περιοδικά στη συνέχεια για τη τήρηση της συμφωνίας.

3.Θα προσδιορισθεί εξαρχής, ότι ο χρόνος ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (20) είκοσι έτη από την ημερομηνία που αυτή παρεσχέθη κατά περίπτωση, ό, τι θα ίσχυε δηλαδή για μία οποιαδήποτε απλή εγγύηση σε τραπεζική πίστωση.

Επισημαίνεται ότι η υιοθέτηση της προαναφερόμενης απόλυτα λογικής, νόμιμης και επωφελούς για το Ελληνικό Δημόσιο ρύθμισης, διασώζει την εναπομείνασα υγιή περιφερειακή επιχειρηματικότητα από την καταστροφή και το Ελληνικό Δημόσιο από ένα βέβαιο δυσβάσταχτο λόγω των συνθηκών δημοσιονομικό κόστος.

Αθήνα, 10 / 03 / 2014

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

1. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου
2. Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής Ροδόπης
3. Αλέξανδρος Κοντός, Βουλευτής Ξάνθης

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.