Υγεια

Με την πολιτική μας
Αναμορφώνουμε τις υπηρεσίες υγείας
Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου Κομοτηνής και θα συνεχίσουμε ως την τελική ολοκλήρωση του έργου.
Ενισχύουμε το στόλο του ΕΚΑΒ.
Αναβαθμίζουμε τα αγροτικά ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας.